Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Ellen till Ellen….. Celler  Prokayot - eukaryot  Växtcell – djurcell - svampcell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Ellen till Ellen….. Celler  Prokayot - eukaryot  Växtcell – djurcell - svampcell."— Presentationens avskrift:

1 Från Ellen till Ellen….

2 Celler  Prokayot - eukaryot  Växtcell – djurcell - svampcell

3 Prokaryot cell

4 Eukaryot djurcell

5 Eukaryot - växtcell

6 Jämförelse!!!!

7 Fyllogenetiskt träd!

8 Prokaryota - Arhebakterier  Archeer  Metanogener - metan  Halofil - salt  Termofil-värme

9 Prokaryota - Eubakterier  Eubakterier – ”äkta” bakterier  Kocker – runda  Stavar/bacliller  Spirocheter  Spiriller

10 Eukaryota- protozoer  Encelliga eukaryoter samt flercelliga alger  Tex. Toffeldjur, amöbor, rödalger, grönalger, brunalger, kiselalger   Volvox

11 Protozoer

12 Amöbor

13 Rödalger

14 Grönalger

15 Brunalger

16 Kiselalger - diatomeer

17 Eukaryoter - svampar  Både till glädje och till sorg……  Sporsäckssvampar  Basidiesvampar  Övriga svampar  Algsvampar hos lav

18 Sporsäcksvampar

19 Basidiesvampar

20 Algsvampar

21 Övriga svampar

22 Växter  Mossor  Kärlkryptogamer (kärlväxter) -ormbunkar-fräken-lummerväxter  Fanerogamer (fröväxter) -gymnospermer (nakenfröiga) -angiospermer (gömfröiga)

23 Mossor  Saknar ledningvävnad, rötter Samt riktiga blad  Kräver vatten för förökning

24 Kryptogamer  Ormbunkeväxter, fräkenväxter, lummerväxter  Har rötter, kärl, blad samt stam

25 Fanerogamer - gymnosperm  Nakenfröiga  Även kottepalm

26 Fanerogamer-angiospermer


Ladda ner ppt "Från Ellen till Ellen….. Celler  Prokayot - eukaryot  Växtcell – djurcell - svampcell."

Liknande presentationer


Google-annonser