Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Ellen till Ellen…..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Ellen till Ellen….."— Presentationens avskrift:

1 Från Ellen till Ellen….

2 Celler Prokayot - eukaryot Växtcell – djurcell - svampcell

3 Prokaryot cell

4 Eukaryot djurcell

5 Eukaryot - växtcell

6 Jämförelse!!!!

7 Fyllogenetiskt träd!

8 Prokaryota - Arhebakterier
Archeer Metanogener - metan Halofil - salt Termofil-värme

9 Prokaryota - Eubakterier
Eubakterier – ”äkta” bakterier Kocker – runda Stavar/bacliller Spirocheter Spiriller

10 Eukaryota- protozoer Encelliga eukaryoter samt flercelliga alger
Tex. Toffeldjur, amöbor, rödalger, grönalger, brunalger, kiselalger  Volvox

11 Protozoer

12 Amöbor

13 Rödalger

14 Grönalger

15 Brunalger

16 Kiselalger - diatomeer

17 Eukaryoter - svampar Både till glädje och till sorg…… Sporsäckssvampar
Basidiesvampar Övriga svampar Algsvampar hos lav

18 Sporsäcksvampar

19 Basidiesvampar

20 Algsvampar

21 Övriga svampar

22 Växter Mossor Kärlkryptogamer (kärlväxter) -ormbunkar -fräken
-lummerväxter Fanerogamer (fröväxter) -gymnospermer (nakenfröiga) -angiospermer (gömfröiga)

23 Mossor Saknar ledningvävnad, rötter Samt riktiga blad
Kräver vatten för förökning

24 Kryptogamer Ormbunkeväxter, fräkenväxter, lummerväxter
Har rötter, kärl, blad samt stam

25 Fanerogamer - gymnosperm
Nakenfröiga Även kottepalm

26 Fanerogamer-angiospermer


Ladda ner ppt "Från Ellen till Ellen….."

Liknande presentationer


Google-annonser