Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikrobiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikrobiologi."— Presentationens avskrift:

1 Mikrobiologi

2 Biologibloggen

3 Viktiga begrepp Viktiga begrepp: Celler - djur- och växtcell
Bakterie - Nyttiga och skadliga Virus Infektioner Vanliga sjukdomar Inkubationstid Smittspridning Penicillin Vaccin Resistenta bakterier Stamceller Epidemi/pandemi

4

5 Alla organismer består av celler
Alla levande varelser kallas organismer. En del organismer består av en enda cell tex bakterier och toffeldjur. Man kan genom ett mikroskop att alla organismer består av celler. Organeller: Cellens delar kallas för organeller. Ämnesomsättning: Kallas processen för cellens omvandling av mat och syre till nya beståndsdelar som cellen behöver. Prokaryoter: organismer som saknar cellkärna inne i cellen ex bakterier. Eukaryoter: organismer som har cellkärna och organeller inne i cellen ex växtceller och djurcelller.

6 Cellens ämnesomsättning
Socker + syre koldioxid + vatten + energi Ämnesomsättningen sker inne i mitokondrier.

7 Cellens delar s. 166, 322

8 Vävnader och organ.. Människan består av 100000 miljarder celler.
Celler sitter ihop o bildar vävnader som bygger upp kroppens olika organ tex lever, njurar, hjärtat….

9 Bakteriecell

10 Bakterier- nyttiga och skadliga
S i biologiboken. Bakterier finns överallt. Mikroorganismer: Organismer som består av en enda cell. Man kan sortera bakterierna efter utseendet: Patogener: sjukdomsbakterier som kan med infekterat vatten o smittad mat, hosta, nysningar och insektsbett.

11 Det finns tre typer av bakterier s. 28

12 Nyttiga bakterier På huden finns bakterier som försvarar oss mot infektioner. I våra tarmar finns miljontals bakterier som kan sönderdela mat och tillverka vitaminer – de flesta är nyttiga, men vissa kan orsaka sjukdomar. Escherichia coli, E. coli, är en av många bakteriearter som lever i tarmarna hos varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. Den kan orsaka olika typer av infektioner i bland annat urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar. E. coli är nödvändig för normal matsmältning och utgör en stor andel av tarmfloran.

13 Bioteknik Bioteknik: vi använder oss av mikroorganismer vid tillverkning av mediciner, bekämpning av skadedjur, rengöringsverket, rena marken från olja och gifter…

14 Skadliga bakterier Ibland äter de inte bara döda organismer – ibland tar de näring från levande växter och djur, då kan de orsaka sjukdomar. Olika bakterier ger olika sjukdomar: Kocker kan ge t.ex. halsfluss, lunginflammation, karies och gonorré, Baciller kan ge t.ex. stelkramp, kikhosta och tuberkulos.

15 Sammanfattning: Bakterier

16 Epidemi/Endemier/pandemi
Epidemier: sjukdomar som sprider sig mellan människor. Endemi: sjukdomar som sprider sig inom en begränsad grupp, område, area.. Pandemier: En Epidemi som sprider sig över stora delar av världen.

17 Virus

18

19

20 Inkubationstid: den tid det tar för sjukdomen att bryta ut från det man blivit smittad.


Ladda ner ppt "Mikrobiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser