Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förårskursnio för årskurs nio Torbjörn Wahlen, Minervaskolan, Ånge – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förårskursnio för årskurs nio Torbjörn Wahlen, Minervaskolan, Ånge – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 förårskursnio för årskurs nio Torbjörn Wahlen, Minervaskolan, Ånge – www.lektion.se

2 När föddes litteraturen?  Den text som kallas världens äldsta är ”Gilgamesh- eposet”.  Det är en berättelse om kung Gilgamesh av Uruk och är skriven cirka 2100 f.Kr.  Bland annat så träffar Gilgamesh en man som heter Utnapishtim.  Utnapishtim har byggt en stor ark för att överleva den stora floden.  Känns det igen?

3

4 Olika epoker eller tidsåldrar  När man pratar om litteraturhistoria så delar man upp historien i olika perioder.  Detta gör man för att kunna se hur litteraturen hänger ihop med det som händer i samhället vid olika tillfällen.  Ibland går de olika perioderna i varandra.  De olika perioderna är:  Antiken ca 800 f.Kr. – 500 e.Kr.  Medeltiden ca 500 – 1500  Renässansen ca 1300 – 1700  Upplysningen ca 1700 – 1800  Romantiken 1760 – 1840  Realismen 1830 - 1910

5 ANTIKEN  Man brukar säga att vår moderna litteratur föddes i det antika Grekland på 800- talet f.Kr.  Grekerna delade in litteraturen i tre olika grupper.  Epik, långa berättelser,  Dramatik, teaterpjäser och  Lyrik, känslofyllda dikter.  Den mest kände av de antika grekiska, episka författarna är Homeros.  Han anses ha skrivit ner Iliaden och Odysséen.  Iliaden handlar om kriget mellan Grekland och Troja.  Och Odysséen handlar om en av de grekiska kungarnas resa tillbaka från kriget.  Er lärare kan berätta mer om dessa två stora berättelserna.

6 En del forskare tror att Homeros var blind. Här har han en pojke som leder honom. Odysseus hos cyklopen Polyfemos. Grekerna lurar Trojanerna med en stor trähäst.

7 ANTIKEN  En av de mest kända dramaförfattarna var Sofokles och ett av hans mest kända verk är tragedin Kung Oidipus.  En annan känd dramatiker är Aristofanes. Han skrev bland annat komedin Lysistrate.  När det gäller lyriken så fanns det flera diktare som vi känner till, både män och kvinnor och de skrev oftast om känslor.  Namnet lyrik betyder att man skulle sjunga dikten till tonerna av en lyra.

8 Medeltiden  Medeltiden delas in i tre perioder:  1. ”Tidig medeltid” – ”De mörka århundradena”, ca 385-1050 e. Kr.  ”Högmedeltiden” ca 1050 – 1250, den s.k. ”höviska kulturen” (för de eleganta och välbeställda). Då spreds läskunnigheten bland de rika i samhället, främst bland kvinnorna. Bland annat skrevs det hyllningar till fursten och ett huvudtema i den höviska litteraturen blev kärleken.  3. ”Sen medeltid” vid 1250-1500.  Under Högmedeltiden kom de så kallade ”riddarromanerna” till.  De mest kända är den om ”Arthursagan” från England och ”Rolandsången” från Frankrike.

9 Den unge Arthur drar svärdet ur stenen. Kung Arthur på sin vita häst. Riddar Roland stöter i sitt horn efter slakten på slagfältet.

10 Medeltiden  Under medeltiden så spreds kristendomen över Europa, så mycket av det som skrevs var religiösa texter.  Folk var rädda för att hamna Helvetet för det var dit man kom om man inte gjorde som kyrkan sade.  Författaren Dante skrev en berättelse om Dödsriket, om Paradiset och Helvetet och dess hemskheter.  Den mesta litteraturen från Norden kommer från Island.  Där skrev man ”sagor” som man än idag anser vara Islands historia.  En saga heter Njals Saga och handlar om Gunnar på Lidarände och hans öden som fredlös.

11 Arga och lata människor sitter fast i ett träsk i Helvetet. Gunnar i Njals saga spetsar en fiende i strid.

12 Renässansen  Under den här tiden så ville man återuppliva den gamla antika kulturen, konsten och arkitekturen.  I litteraturen kritiserade man ofta kyrkan och kungen, men man vågade inte skriva det rakt ut, för då kunde man bli straffad.  Man skrev också böcker där man drev med de gamla riddarromanerna från Medeltiden.  En sådan bok skrevs av Miguel de Cervantes och hette Don Quijote.  Den handlar om en man som tror att han är en riddare och att alla väderkvarnarna är jättar som han måste besegra.

13 Dö! Onda jätte!

14 Renässansen  Renässansens tankar började i Italien, men spreds ganska snabbt till andra länder som Spanien och Frankrike.  I England fanns en man som hette William Shakespeare.  Han skrev många teaterpjäser.  Shakespeare inspirerades av antikens dramer, men flyttade handlingen till sin nutid, alltså till 1600- talet.  Ett av hans mest kända verk är Hamlet, som egentligen är en urgammal dansk berättelse.

15 William Shakespeare Hamlet funderar över livet med sin faders, mördares skalle i handen. ”Att vara, eller inte vara. Det är frågan.”

16 UPPLYSNINGEN  Under 1700-talet började människorna kritisera kungens och adelns fördelar allt mer. Man ville bli mer jämlika.  Man började även kritisera kyrkan. Man utbildade sig och man såg att vetenskapen kunde ge andra svar än religionen.  Några av de böcker som vi kallar klassiker skrevs under den här tiden:  Daniel Defoe skrev Robinson Crusoe och  Jonathan Swift skrev Gullivers resor.

17 En av upplysningstidens stora vetenskapsmän var Isaac Newton. Den här saken kallas Newtons vagga. Daniel Defoe Jonathan Swift

18 ROMANTIKEN  I mitten och mot slutet av 1700-talet började många tröttna på upplysningstankarna och man började tänka annorlunda.  Från att ha tänkt väldigt vetenskapligt började människorna istället längta efter magi, kärlek och äventyr.  Man började skriva romantiska böcker.  Johann Wolfgang von Goethe skrev Den unge Werthers lidanden,  Edgar Allan Poe skrev skräcknoveller som För tidigt begravd och Korpen och  Mary Shelley skrev den kanske mest kända boken under den här tiden, Frankensteins monster.

19

20 ROMANTIKEN  Under den här tiden så var det också många poeter och diktare som blev populära.  De skrev dikter som ofta handlade om mystik och magi,  men även om kärlek, både lycklig och olycklig.  En helt ny typ av litteratur växte fram under den här perioden,  Det var den historiska romanen, alltså berättelser som beskrev hur det var förr.  Den mest kända av dessa är riddarromanen Ivanhoe av Sir Walter Scott.

21 Wilfred of Ivanhoe

22 REALISMEN  Runt 1830 dyker en ny litterär stil upp.  Några av den tidens författare ville bort från det romantiska och istället ville de visa världen som den var.  På sätt och vis så var detta en följd av att Västeuropa industrialiserades och att nya politiska inriktningar föddes.  En av Englands främsta författare var Charles Dickens. Han skrev bl.a. Oliver Twist och En Julsaga.  En annan stor författare under den här tiden var ryssen Fjodor Dostojevskij. Han skrev en bok som heter Brott och Straff.

23 Ebenezer Scrooge hemsöks av spöket Jacob Marley i Dickens Julsaga.

24 REALISMEN  Under den här tiden så kom allt fler kvinnliga författare fram.  De skrev ofta om självständiga och starka kvinnor.  Ett exempel är den brittiska författarinnan Charlotte Brontës roman Jane Eyre.  Ett annat exempel på en stark kvinna är amerikanskan Harriet Beecher Stowe.  Hon skrev Onkel Toms Stuga, för att hon tyckte att slaveriet var fruktansvärt.  Människornas reaktioner på boken var en av anledningarna till att Amerikanska inbördeskriget bröt ut och att slaveriet till slut avskaffades.

25 Harrieth Beecher Stowe Onkel Tom stuga

26


Ladda ner ppt "Förårskursnio för årskurs nio Torbjörn Wahlen, Minervaskolan, Ånge – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser