Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LITTERATURHISTORIA FRÅN ANTIKEN TILL REALISMEN. När föddes litteraturen? o Den text som kallas världens äldsta är ”Gilgamesh-eposet”. o Det är en berättelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LITTERATURHISTORIA FRÅN ANTIKEN TILL REALISMEN. När föddes litteraturen? o Den text som kallas världens äldsta är ”Gilgamesh-eposet”. o Det är en berättelse."— Presentationens avskrift:

1 LITTERATURHISTORIA FRÅN ANTIKEN TILL REALISMEN

2 När föddes litteraturen? o Den text som kallas världens äldsta är ”Gilgamesh-eposet”. o Det är en berättelse om kung Gilgamesh av Uruk och är skriven cirka 2100 f.Kr. o Bland annat så träffar Gilgamesh en man som heter Utnapishtim. o Utnapishtim har byggt en stor ark för att överleva den stora floden. o Känns det igen?

3

4 Olika epoker eller tidsåldrar o När man pratar om litteraturhistoria så delar man upp historien i olika perioder. o Detta gör man för att kunna se hur litteraturen hänger ihop med det som händer i samhället vid olika tillfällen. o Ibland går de olika perioderna i varandra. De olika perioderna är: o Antiken ca 800 f.Kr. – 500 e.Kr. o Medeltiden ca 500 – 1500 o Renässansen ca 1300 – 1700 o Upplysningen ca 1700 – 1800 o Romantiken 1760 – 1840 o Realismen 1830 - 1910

5 ANTIKEN o Man brukar säga att vår moderna litteratur föddes i det antika Grekland på 800 f.Kr. – 500 e.Kr. o Grekerna delade in litteraturen i tre olika grupper. o Epik, långa berättelser, o Dramatik, teaterpjäser och o Lyrik, känslofyllda dikter. o Den mest kände av de antika grekiska, episka författarna är Homeros. o Han anses ha skrivit ner Iliaden och Odysséen. o Iliaden handlar om kriget mellan Grekland och Troja. o Och Odysséen handlar om en av de grekiska kungarnas resa tillbaka från kriget.

6 En del forskare tror att Homeros var blind. Här har han en pojke som leder honom. Odysseus hos cyklopen Polyfemos. Grekerna lurar Trojanerna med en stor trähäst.

7 ANTIKEN o En av de mest kända dramaförfattarna var Sofokles och ett av hans mest kända verk är tragedin Kung Oidipus. o En annan känd dramatiker är Aristofanes. Han skrev bland annat komedin Lysistrate. o När det gäller lyriken så fanns det flera diktare som vi känner till, både män och kvinnor och de skrev oftast om känslor. o Namnet lyrik betyder att man skulle sjunga dikten till tonerna av en lyra.

8 Medeltiden o Medeltiden delas in i tre perioder: o ”Tidig medeltid” – ”De mörka århundradena”, ca 385-1050 e. Kr. o ”Högmedeltiden” ca 1050 – 1250, den s.k. ”höviska kulturen” (för de eleganta och välbeställda). Då spreds läskunnigheten bland de rika i samhället, främst bland kvinnorna. Bland annat skrevs det hyllningar till fursten och ett huvudtema i den höviska litteraturen blev kärleken. o Sen medeltid” vid 1250-1500. o Under Högmedeltiden kom de så kallade ”riddarromanerna” till. o De mest kända är den om ”Arthursagan” från England och ”Rolandsången” från Frankrike.

9 Den unge Arthur drar svärdet ur stenen. Kung Arthur på sin vita häst. Riddar Roland stöter i sitt horn efter slakten på slagfältet.

10 Medeltiden o Under medeltiden så spreds kristendomen över Europa, så mycket av det som skrevs var religiösa texter. o Folk var rädda för att hamna Helvetet för det var dit man kom om man inte gjorde som kyrkan sade. o Författaren Dante skrev en berättelse om Dödsriket, om Paradiset och Helvetet och dess hemskheter. o Den mesta litteraturen från Norden kommer från Island. o Där skrev man ”sagor” som man än idag anser vara Islands historia. o En saga heter Njals Saga och handlar om Gunnar på Lidarände och hans öden som fredlös.

11 Arga och lata människor sitter fast i ett träsk i Helvetet. Gunnar i Njals saga spetsar en fiende i strid.

12 Renässansen o Under den här tiden så ville man återuppliva den gamla antika kulturen, konsten och arkitekturen. o I litteraturen kritiserade man ofta kyrkan och kungen, men man vågade inte skriva det rakt ut, för då kunde man bli straffad. o Man skrev också böcker där man drev med de gamla riddarromanerna från Medeltiden. o En sådan bok skrevs av Miguel de Cervantes och hette Don Quijote. o Den handlar om en man som tror att han är en riddare och att alla väderkvarnarna är jättar som han måste besegra.

13 Dö! Onda jätte!

14 Renässansen o Renässansens tankar började i Italien, men spreds ganska snabbt till andra länder som Spanien och Frankrike. o I England fanns en man som hette William Shakespeare. o Han skrev många teaterpjäser. o Shakespeare inspirerades av antikens dramer, men flyttade handlingen till sin nutid, alltså till 1600-talet. o Ett av hans mest kända verk är Hamlet, som egentligen är en urgammal dansk berättelse.

15 William Shakespeare Hamlet funderar över livet med sin faders, mördares skalle i handen. ”Att vara, eller inte vara. Det är frågan.”

16 UPPLYSNINGEN o Under 1700-talet började människorna kritisera kungens och adelns fördelar allt mer. Man ville bli mer jämlika. o Man började även kritisera kyrkan. Man utbildade sig och man såg att vetenskapen kunde ge andra svar än religionen. o Några av de böcker som vi kallar klassiker skrevs under den här tiden: o Daniel Defoe skrev Robinson Crusoe och o Jonathan Swift skrev Gullivers resor.

17 En av upplysningstidens stora vetenskapsmän var Isaac Newton. Den här saken kallas Newtons vagga. Daniel Defoe Jonathan Swift

18 ROMANTIKEN o I mitten och mot slutet av 1700-talet började många tröttna på upplysningstankarna och man började tänka annorlunda. o Från att ha tänkt väldigt vetenskapligt började människorna istället längta efter magi, kärlek och äventyr. o Man började skriva romantiska böcker. o Johann Wolfgang von Goethe skrev Den unge Werthers lidanden, o Edgar Allan Poe skrev skräcknoveller som För tidigt begravd och Korpen och o Mary Shelley skrev den kanske mest kända boken under den här tiden, Frankensteins monster.

19

20 ROMANTIKEN o Under den här tiden så var det också många poeter och diktare som blev populära. o De skrev dikter som ofta handlade om mystik och magi, o men även om kärlek, både lycklig och olycklig. o En helt ny typ av litteratur växte fram under den här perioden, o Det var den historiska romanen, alltså berättelser som beskrev hur det var förr. o Den mest kända av dessa är riddarromanen Ivanhoe av Sir Walter Scott.

21 Wilfred of Ivanhoe

22 REALISMEN o Reaktion mot romantiken o Urbanisering o Industrialiseringen o Världsutställningar o Runt 1830 dyker en ny litterär stil upp o Visa världen som den var o Realister o Böckerna skulle vara objektivt skrivna o Bred bild av livet – tjocka romaner o Trycktekniken sänkte bokpriserna o Skrev om fattigdom, hemmet, familjen, storstäder och att finna lyckan. o Mycket detaljer! o Charles Dickens. Han skrev bl.a. Oliver Twist och En Julsaga o Fjodor Dostojevskij – ryss. Skrev en bok som heter Brott och Straff.

23 Ebenezer Scrooge hemsöks av spöket Jacob Marley i Dickens Julsaga.

24 REALISMEN o Kvinnliga författare vanligare o De skrev ofta om självständiga och starka kvinnor o Charlotte Brontës roman Jane Eyre o Harriet Beecher Stowe o Hon skrev Onkel Toms Stuga, för att hon tyckte att slaveriet var fruktansvärt. o En av anledningarna till att Amerikanska inbördeskriget bröt ut och att slaveriet till slut avskaffades.

25 Harrieth Beecher Stowe Onkel Tom stuga

26 Naturalismen o Senare hälften av realismen blev författarnas förhållande till verkligheten än mer medveten… det började kalla sig naturalister! o ”Naturforskare” – studerade och återgav verkligheten

27


Ladda ner ppt "LITTERATURHISTORIA FRÅN ANTIKEN TILL REALISMEN. När föddes litteraturen? o Den text som kallas världens äldsta är ”Gilgamesh-eposet”. o Det är en berättelse."

Liknande presentationer


Google-annonser