Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Nya världen  Columbus  Boktryckarkonsten  Martin Luther vänder sig mot katolska kyrkan – reformationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Nya världen  Columbus  Boktryckarkonsten  Martin Luther vänder sig mot katolska kyrkan – reformationen."— Presentationens avskrift:

1

2  Nya världen  Columbus  Boktryckarkonsten  Martin Luther vänder sig mot katolska kyrkan – reformationen

3 När? 1700-talet Vad? Vetenskap, förnuft och individens rättigheter Var? Började i England, men spreds över Europa.

4 UPPLYSNINGENRENÄSSANSEN Blickade framåtBlickade bakåt – hyllade antikens ideal Förnuftets herravälde över fantasi och känsla Sökte kunskap om hela människan Sökte lagarna bakom hemligheterna Ville lära känna naturens alla hemligheter

5  Förnuft och vetenskap  Optimistisk anda och framtidstro  Individens fri- och rättigheter  Yttrandefrihet, religionsfrihet

6 Isaac Newton (1642-1727)  Iakttog  Experimenterade  Samlade fakta  Drog slutsatser

7 Carl von Linné  Systematiserade växt- och djurriket  Kartlade Sveriges natur

8  Vetenskapliga framsteg skulle förbättra människans villkor Vetenskapens triumf

9  Samla all kunskap  Mötte motstånd från franska myndigheter.

10 Upplysningen vs IT-revolutionen  IT-revolutionen: Enorma mängder information kan spridas billigare till betydligt fler människor.  Samma sak med upplysningen sammanfaller med industriella revolutionen i England  Tryckpressarna blir billigare och effektivare.

11  Och vad är det då man börjar publicera?  Jo, pornografi!

12 Tankesätt som formar berättandet:  Enskilda människans rättigheter och skyldigheter  Individen, ”jaget”, i centrum.  Yttrandefrihet, religionsfrihet, tryckfrihet

13 Reseberättelser  Upptäckarnas och resenärernas tid  Sprida sina upplevelser  Jämför dagens bloggar

14 Daniel Defoe (1660-1731)  Robinson Crusoe  Reselitteratur  Jag-form

15 När Robinson Crusoe ensam överlever ett skeppsbrott är det bara en sak som kan rädda honom … … hans eget förnuft

16 Satiren  Satir = Överdriva för att förlöjliga något  Samhälls- och religionskritik under ytan  Ett sätt att undvika censur

17 Jonathan Swift (1667-1745)  Gullivers resor  Samhällskritisk allegori

18  Filosof och författare  Skrev om stora samhällsfrågor  Människors rättigheter Voltaire (1694-1778)

19  Granskade makten  Satirer mot topparna i samhället  Intellektuella och vetenskapsmän är de som ska föra civilisationen framåt

20 ”Krig är civilisationens fiende nummer ett” ” Krossa den skändliga”

21  Candide (1759)  Undertiteln Om optimismen  Undervisas av filosofen Pangloss  Pangloss säger: ”Vi lever i den bästa av världar”


Ladda ner ppt " Nya världen  Columbus  Boktryckarkonsten  Martin Luther vänder sig mot katolska kyrkan – reformationen."

Liknande presentationer


Google-annonser