Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen
SUSIE 2011 Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen Ulf Jonsson

2 SUSIE Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen
1(2) SUSIE ska bidra till en säker elkraftförsörjning i Sverige med nordiskt perspektiv genom att landets elkraftberedskap vid en eventuell störning har goda möjligheter till samverkan genom SUSIE 2011.

3 SUSIE Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen
SUSIE är ett nationellt webbaserat verktyg som används för att underlätta samverkan mellan elnätsföretag under störningar inom elförsörjningen. Systemet togs i bruk 1 oktober 2004 och SUSIE 2011 driftsätts under oktober. Bakgrund Svensk Energi och medlemsföretagen har inrättat en storstörningsorganisation som kommer att bilda stommen i en ny kris och beredskapsorganisation. Svenska Kraftnät har tillsammans med Svensk Energi och elnätsföretag tagit initiativ till att utveckla SUSIE (Samverkan under störningar inom elförsörjningen). Systemet har utvecklats av Saab AB, som även svarar för drift och support av systemet. Mer information om SUSIE finner du på webbadressen

4 SUSIE - Bakgrund Utvecklat för storstörning och beredskapshöjning men innehåller även vissa nyttofunktioner som kan användas i det dagliga arbetet Vid ett störningsläge rapporterar respektive elnätsföretag in sitt läge via fördefinierade rapporter (manuellt eller automatiskt) Varje elsamverkansområde har en ledningsgrupp (Elsamverkansledning, ESL) som via SUSIE får en översiktbild över störningsläget. Utifrån denna bild arbetar man sedan med att fördela resurser på ett effektivt sätt. SUSIE 2011 förändras från ett verktyg vid kris till ett verktyg i både vardag och kris för såväl drift som information

5 SUSIE - Bakgrund Elsamverkansorganisationen är den
frivilliga lösning som branschen tog fram för samverkan vid storstörningar. Landet är indelat i sju distrikt. När det är problem i en region i landet, ställer man upp i övriga delar för att hjälpa drabbade kollegor. Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störning Fastställda priser och villkor Utsedda ledningsgrupper Nätverk med regelbundna träffar Övningar Verktyg för extern och intern info Ett samtal –samverkan är igång

6 Historik 2002 – Prototyp för södra Sverige
Provdrift i elsamverkansområde syd och väst 2004 – Driftsättning av Nationellt SUSIE Version 1.0 driftsattes 4/10 2005 – Stormen Gudrun 2006 – Version av SUSIE 2.0 Karta, rapportering, SMS och observatörsroll 2007 – Stormen Per 2007 – Version av SUSIE 3.0 Automatiska störningsrapporter 2009 – Förstudie SUSIE 2011 Driftsättning av nya SUSIE

7 1(2) Nyheter i SUSIE 2011 Det finns flera stora förändringar/förbättringar i SUSIE 2011 jämfört med dagens system: Aktuell lägesbild över elavbrott kommer hela tiden att kunna visas i systemet med automatisk eller manuell störningsrapportering från elnätsföretagen. Idag krävs det att en ”händelse” startas upp av en elsamverkansledning för att systemet ska gå igång. Förbättrad hantering av personella och materiella resurser. Förvarningsfunktion för att t ex uppmärksamma elsamverkansledningar på att vädersituationen hotar att medföra störningsläge. Förbättrad informationshantering, t ex störningsinformation till myndigheter. Kopplingar till externa informationskällor såsom SMHI, Svenska Kraftnät, SOS Alarm. 7

8 1(2) Nyheter i SUSIE 2011 forts. Även entreprenörsföretag kommer att kunna registrera sina resurser i systemet, inte bara elnätsföretagen. Under en elsamverkansaktivitet ska även fortsättningsvis alla resursförfrågningar hanteras av elsamverkansledningarna. Men resursförfrågningar till vardags kan ske under en ny rubrik ”Elblocket”. Det blir större frihet att skapa egna eller gemensamma sändlistor för alla användare. För att skydda informationen kommer användarna att tvingas byta lösenord med visst tidsintervall. Implementering av funktion för att skicka OJJE-meddelanden med geografisk information i SUSIE 2011 kommer att ske under hösten. Möjlighet att skapa en ”elatlas” bestående av elnätsföretagens koncessionsområden. 8

9 ANVÄNDARNA Nuvarande användare Svenska Kraftnät Elnätsföretag
Elsamverkansledningarna Svensk Energi Nya användargrupper med olika behörigheter Entreprenörer Frivilligorganisationer Intressenter (Lsty, SR, PTS, MSB, SOS Alarm och Teleoperatörer) Utökade observatörsbehörighet Möjlighet att integrera egna system med SUSIE

10 SUSIE 2011 och dess omgivning

11 Resurshantering i SUSIE
Resurser visas i kartan Resursförfrågningar kan göras även när elsamverkan inte är aktiv ”Elblocket” Resurstillgång kan registreras av alla (inte bara av företagen inom det aktiva elsamverkansområdet) Elsamverkansledningarna prioriterar och fördelar resurserna

12 Branschgemensamt format för störningsinformation
Störningsrapportering på kommunnivå Formatet stödjer även rapportering på församlingsnivå eller postnummer Elnätföretagen publicerar störningsinformation via en webbtjänst SUSIE hämtar störningsinformation som publiceras av elnätsägarna.

13 Informationsspridning
Företagsvis prenumeration av störningsinformation de kommuner som företaget verkar in de län företaget verkar inom Hela Sverige Prenumerera på områdesvis störningsinformation (Intressenter) viss kommun visst län hela Sverige E-post - SMS - SDS

14 Meddelandesändning Meddelandesändning till Kommunikationskanaler
Enskilda kontaktpersoner Fördefinierade sändlistor Fördefinierade systemlistor Kommunikationskanaler E-post SMS SDS

15 Prenumeration av störningsinformation för publicering på den egna hemsidan
Publicering av tjänst som gör det möjligt för SUSIE att hämta störningsinformation SUSIE visar informationen på kartan Elnätföretagen hämtar störningsinformation via SUSIE Elnätföretagen publicerar störningsinformation på den egna hemsidan

16 SUSIE – 2011 Driftmiljö Två identiska driftmiljöer placerade i Stockholm och Malmö Inga externa beroenden. Data på de båda driftplatserna replikeras via databasen. Test och övningssystem består av separerade virtuella miljöer.

17 Införande och utbildning SUSIE 2011
Införande av SUSEI 2011 SUSIE 2011 levereras Elnätföretagen registrerar uppgifter i systemet (användare, resursinformation) SUSIE 2011 etablerar kommunikation med webbtjänster hos elnätföretagen för att hämta störningsinformation SUSIE 2011 etablerar kommunikation med de intressenter som ska få information från systemet Utbildning Information och demo av SUSIE 2011 (genomförs i samband med ESO träffar) Lärarleda utbildningstillfällen i Svensk Energis regi Interaktiva utbildningar blir tillgängliga När utbildningar är genomförda kommer det nuvarande systemet att tas ur bruk (29/3)

18 Kontaktpersoner Peter Helsning Svenska Kraftnät, projektägare
E-post: Tele: Mats Tornell Svenska Kraftnät , projektledare E-post: Tele: Paul Andersson Svensk Energi, styrgruppen E-post: Tele: Ulf Jonsson Saab, projektledare E-post: Tele:

19

20 Projektet SUSIE 2011


Ladda ner ppt "Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen"

Liknande presentationer


Google-annonser