Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komplexa publiceringssystem Om www.mdh.se och informatörens roll i det hela Per Arne Hermansson, webbstrateg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komplexa publiceringssystem Om www.mdh.se och informatörens roll i det hela Per Arne Hermansson, webbstrateg."— Presentationens avskrift:

1 Komplexa publiceringssystem Om www.mdh.se och informatörens roll i det hela Per Arne Hermansson, webbstrateg

2 Vi börjar i rätt ände… Content is King User is King

3 Informatören ●Mellanledet – experten – som ska se till att rätt saker kommuniceras på rätt sätt till rätt målgrupp ●”Lägger inte bara ut på webben” ●Stöd och rådgivare till verksamheten

4 Informatörens roll på MDH ●En central informationssektion med 6 informatörer ●Olika specialområden som marknadsföring, sociala medier, internkommunikation, forskningskommunikation ●Dessutom har respektive akademi en informatör ●Mer strategi och planering, men även operativt arbete ●Omväxlande, kreativt, många olika uppgifter

5 Informatörens vardag ●Skriva kommunikationsplaner ●Ge stöd och råd i kommunikationsfrågor till ledning och anställda ●Skriva pressmeddelanden och kontakta journalister ●Svara på journalistfrågor och förmedla experter ●Skriva webbtexter, marknadsföringstexter, texter till olika trycksaker osv. ●Publicera på webben, nyheter, kalender (Polopoly) ●Göra annonser och enklare trycksaker (InDesign) ●Projektleda produktioner och beställa trycksaksproduktion ●Fotografera och göra visst bildarbete (Photoshop) ●M.M.

6 Informatörens roll – exemplet nyhet En disputation är planerad och det bör kommuniceras ut Informatören gör en nyhetsvärdes-/kanalbedömning utifrån abstract. Kan även innebära att man avråder. Informationsägaren kompletterar med fakta och godkänner resultatet Publicering/spridning i valda kanaler, t.ex ringer utvalda redaktioner och skickar pressmeddelandet. Mejl/telefonsamtal Återkopplar, ibland med grund till text Uppföljning

7 Informatörens roll – exemplet planerad kommunikation Programansvarig godkänner och tillhandahåller underlag Informatören skriver en kommunikationsplan baserad på verksamhetsmålen Resultatet produceras, kan vara PR-aktivitet, trycksak, webbsidor eller annat Publicering/spridning i valda kanaler Initierar projekt/föreslår aktivitet Uppföljning

8 Vår viktigaste kanal är webben! Fokus flyttat från print till webb Allt ska finnas tillgängligt på webben Andra webbplatser/sociala medier 2007 tog Mälardalens högskola därför fram en ny webbplats

9 Man tar inte fram en ny webb – man inför ett publiceringsverktyg

10 Vad är ett publiceringsverktyg? ●Verktyg för att förenkla publicering av innehåll på en webbplats Till för redaktören/informatören, inte IT-avdelningen. Handlar om innehåll, inte datalagring ●Innehållet sparas i en databas, systemet genererar webbsidorna utifrån mallar/CSS ●Brukar stödja arbetsflöden, tidsstyrning och automatisering av återkommande uppgifter. ●Oftast webbaserat

11 Fördelarna med ett CMS ●Gör det lättare att snabbt publicera text, bild m.m. utan tekniska kunskaper ●Informatören kan fokusera det den är bra på, nämligen innehållet och hur det ska struktureras på webbplatsen ●Resultatet presenteras enhetligt, mindre risk för misstag

12 Nackdelarna med ett CMS ●Styrning/mallar kan kännas för låsta ●Förändringar blir ofta kostsamma ●Har man valt ett CMS får man leva länge med det valet

13 Webbprojektet www.mdh.se ●Påbörjades förstudie sommar 2006 ●Val av verktyg och utveckling vår 2007 ●Lansering juni 2007 ●Förarbete med workshops och användartester, både form och struktur

14

15 Bakgrund till webbprojektet ●Ville fokusera målgruppen ●Få en aktuell webbplats med bra information ●Minska ner antalet sidor/lyfta det väsentliga ●Slippa handbyggd html ●Visa upp ett enhetligt varumärke ●Få en plattform att arbeta vidare på

16 Lösningen på problemen ●Införa gemensamt publiceringsverktyg = enhetligt, mallstyrt utseende, enklare ge support, lättare för ovana redaktörer, all drift på en plats, tillgänglighet för funktionshindrade ●Prioriterad målgrupp presumtiva studenter ●Tydligare navigation med ingångar ●Formaliserad redaktörsorganisation

17 Många CMS finns det… ●Polopoly ●EpiServer ●MS Sharepoint ●Sitevision ●Sitecore ●SiteEngine ●Drupal ●Joomla ●Mambo ●Wordpress ●ImCMS

18 Resultat: Polopoly ●Stabilt, hanterar stora webbplatser med hög trafik och många redaktörer ●Kräver ingen programmering, styrda mallar ●Passade in i högskolans (dåvarande) IT-miljö (java) ●Samarbetsmöjligheter med KTH, SU, KI, LiU ●Lätt att publicera och uppdatera samma artikel på flera ställen samtidigt ●Förberett för olika kanaler som mobil etc.

19 Resultat: ny webb Tydlig avsändare, orange Ingångar för olika målgrupper som ska leda till all info Menyn visar mer, lättare få överblick Tillgänglig Puffar som inte ska kännas som banners

20 Flikar med tydliga ingångar för olika målgrupper. Varje ingång ska kunna fungera som en ”sajt inom sajten”. Försöker särskilja ingångarna. Startsidan är till ¾ avsedd för målgruppen presumtiva studenter Program och kurser lyfts fram och ska vara lätta att hitta. Varje programwebb kan utvecklas med mer information. Intern information flyttad till intranätet All information ska gå att nå via ingångarna, men en del specifik information placeras under akademin. Akademin dock underordnad.

21 Nuläget Ny sökfunktion på gång. Nästa steg justerad grafisk form och tydligare meny. Men också mer interaktion, prenumerationsmöjligheter och större flexibilitet. Ungefär 570 000 besökare/månad. Av dem är 139 000 unika besökare. Mest besökta sidor: startsidan, student och schemat. Mobil ökar (17 000 senaste mån)

22 Hur ser det ut på insidan? ●Gränssnitt med formulärfält ●Mallar för olika delar/sidtyper kombineras av redaktören ●Bilder och filer samlas i mediabank ●Samma innehåll kan publiceras på många ställen, uppdateras från ett ●Redaktörer med olika behörighet

23

24

25

26 Lärdomar ●Modern webbplats som fått positiv uppmärksamhet, inspirerat andra lärosäten ●Ökad kvalitet på innehåll och form ●Bättre kontroll över innehållet ●Mdh.se rankad som nr 3 bland bästa på tillgänglighet ●Gjorde en revidering 2009 med flikar och tydligare menyer utifrån användarnas erfarenheter ●Ett problem är mängden redaktörer som sällan arbetar i publiceringsverktyget ●Alltför begränsade mallar gör att vi kommer förändra arbetssättet något och tillåta mer.

27 Hur går det till egentligen? ●Finns en redaktörsorganisation med 12 huvudredaktörer och 90-tal redaktörer. ●Vad som ska finnas på startsidan: huvudredaktören och webbstrategen ●Ingångssidorna: huvudredaktörerna ●Månadsvisa redaktionsmöten med alla huvudredaktörer. Utveckling och förbättringar diskuteras gemensamt. ●Däremellan kreativa möten och diskussioner ●Stöd i webbpolicy och årlig publiceringsplan ● Egen utvecklare ger fler möjligheter till förändringar och förbättringar

28 Normal arbetsgång En redaktör har uppdaterat sin sida Ber akademins huvudredaktör att lyfta informationen Träffar huvudredaktören på redaktionsmöte och tipsar om information som kan puffas för

29 Inte ovanligt scenario En redaktör har uppdaterat sin sida Ringer och mejlar om hur livsviktig informationen är och att MDH måste läggas ner om den inte kommer på startsidan Diskussion med övriga informatörer och webbstrateg om vad som ska lyftas. Beslut om publicering och var informationen ska placeras.

30 Framtiden ●Öka webbnärvaron på andra platser, fler kanaler men också större utmaning ●MDH.se ska vara navet i högskolans webbnärvaro, som sträcker sig längre än till webbplatsen ●Mer interaktion på mdh.se ●Driva mot avslut (söka utbildning), varje klick värt ca 60 000 kr ●Profilera huvudsajten mer mot presumtiva och nuvarande studenter

31

32 Uppgift Bilda grupper med tre-fyra i varje. Tänk er att ni är ett team informatörer som ska planera webbplatsen. Målgrupper: presumtiva studenter och studenter ●Leta reda på ett program och sök det. Hitta den information som ni tror är viktigt för presumtiva studenter. Hur gick ni till väga och fanns något hinder/problem på vägen? Saknades något? ●Vad letar man mest efter som student? ●Strukturera informationen/föreslå placering ●Vilka funktioner skulle ni önska att fanns? ●Var ska MDH finnas för att synas (andra sajter etc)? Skriv ner svaren på max 1 A4, och redovisa vid återsamling

33 Tack för mig per-arne.hermansson@mdh.se Telefon 021-101567


Ladda ner ppt "Komplexa publiceringssystem Om www.mdh.se och informatörens roll i det hela Per Arne Hermansson, webbstrateg."

Liknande presentationer


Google-annonser