Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Och så något att sova på … Må bra utan piller Jönköping 08-09-15 Värnamo 08-09-22 Eksjö 08-10-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Och så något att sova på … Må bra utan piller Jönköping 08-09-15 Värnamo 08-09-22 Eksjö 08-10-06."— Presentationens avskrift:

1 Och så något att sova på … Må bra utan piller Jönköping 08-09-15 Värnamo 08-09-22 Eksjö 08-10-06

2 Drömmen om det perfekta sömpillret •Bromid * 1869 † 19?? •Kloralhydrat * 1869 - † 1994 •Barbiturat * 1903 - † 1985 •Meprobamat * 1960-talet - † 1985 •Metakvalon * 1960-talet - † 1985 •Bensodiazepin * 1960 - •Bensodiazepinbesläktade medel * 1991- •Melatonin * 2008 -

3 Ska det vara något att sova på?

4 •5 % av befolkningen tar dagligen en sömntablett, bland de allra äldsta upp till var tredje. •Var fjärde bensodiazepinanvändare har medicinerat i minst 13 år. •På sjukhus får drygt var fjärde sänggäst en sömnmedicin. •Varannan, som upplever sig vara beroende, har börjat sin medicinering på sjukhus

5

6

7

8

9

10

11 Angiven begränsning i behandlingstidens längd i relation till hur det används som stående dos inom ApoDos i F-län (07 – 08) SAKNAS •Klometiazol – 70,4 % •Propiomazin – 96,1 % •Valeriana (Neurol och Valerecen) – 100 % FÖRELIGGER •Nitrazepam – 96,1 % •Flunitrazepam – 93,5 % •Triazolam – 96,2 % •Zopiklon – 92,3 % •Zolpidem – 91,2 % •Zaleplon – 74,0 % •Valeriana (Baldrian- Dispert) – 100 %

12 Så mycket längre sömn ger kortverkande bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade läkemedel jämfört med placebo! 25 minuter

13 Andel stående av N05CD+CF i ApoDos i relation till åldersgrupp

14 Grad av skadlighet enligt engelsk forskargrupp 1 Heroin 2 Kokain 3 Barbiturater 4 Metadon 5 Etylalkohol 6 Ketamin 7 Bensodiazepiner 8 Amfetamin 9 Tobak 10 Bufrenorfin – Subutex 11 Cannabis 12 Lösningsmedel 13 4-metyltioamfetamin 14 LSD 15 Metylfenidat – Ritalina 16 Anabola steroider 17 GNB 18 Ectasy 19 Amylnitrat - Poppers 20 Khat

15 Ett pris på den svarta marknaden är ett kvitto på att ett läkemedlet är beroendeframkallande!

16 Att ta sömnmedicin innebär •Ökad risk att dö i förtid. (Dagligt intag av sömnpiller under mer än 5 år motsvarar risken av att dagligen röka mellan ett och två paket cigarretter.) •Försämrad sömnkvalité med minskad REM-sömn (trots subjektiv känsla av god sömn) •Risk för att utveckla ett beroende (>50% upplever ett beroende när de löser ut ett itererat recept) •Försämrad balans och förlångsammad reaktionsförmåga med åtföljande ökad frakturrisk •Nedsatt kognitiv förmåga •Försämrat minne •Aggressivitet som tilltar med behandlingens längd

17

18 Detta bör undvikas till äldre enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer •Bensodiazepiner med lång halveringstid •Sömnmedel varje kväll under mer än en månad utan omprövning •Oxazepam i en dygnsdos > 30 mg •Klometiazol som sömnmedel > 600 mg/dygn •Zopiklon > 7,5 mg/dygn •Fler än två psykofarmaka

19 Bensodiazepiner och äldre •Med tilltagande ålder ökar hjärnans känslighet - ungefär en fördubbling hos en 70-åring jämfört med en 20-åring. •Med tilltagande ålder försämras förmåga att göra sig av med substansen – ungefär fördubblad halveringstid hos en 70-åring jämfört med en 20-åring.

20 Beroende •Betingad reflex – ett inlärt beteende att somna när tabletten är intagen. •Receptoradaptation – den sömngivande effekten avtar och substansbrist ger sömnlöshet. •Belöning av lustcentrum – substansen ger lust som förvänds i olust vid brist.

21 Beroende (minst tre av nedanstående kritier) •1. Personen känner ett starkt sug eller tvång att ta drogen •2. Kontrollförlust av mängd, varaktighet och tidpunkt •3. Abstinensbesvär och återställarbehov •4. Ökad tolerans •5. Ett alltmer drogcentrerat liv, viktiga sociala aktiviteter ges upp, avsevärd tid går åt för att skaffa, inta eller återhämta sig från effekterna av drogen. •6. Fortsatt användning trots medvetenhet om negativa fysiska och psykiska konsekvenser.

22 Orsaken till förnyelse av recept på sömnläkemedel patienten begär – inte att doktorn föreslår.

23 Det är tråkigt men ofarligt att ligga vaken (förutsatt att det inte beror på bakomliggande sjukdom)!

24 De allra flesta sover betydligt mer än de själva tror!

25 Alternativ till sömnläkemedel •God sömnhygien •Kognitiv beteendeterapi

26 God sömnhygien •Regelbunden rytm årets alla dagar •Varva ner på kvällen •Goda sovförhållanden – mörkt, tyst, svalt och skön säng •Undvik sömnperioder under dagen •Undvik koffeinhaltiga drycker och alkohol •Undvik tung måltid på kvällen och att somna hungrig •Lär in avslappningsteknik

27 Egenvård vid tillfälliga insomnings- och sömnsvårigheter. •Ligg inte kvar i sängen •Liten måltid •Undvik starkt ljus när du vaknar på natten •Avskärma störande ljus och ljud •Sömnbok •Varmt bad •Använd ett avslappningsprogram •Receptfritt läkemedel

28 Egenvård Ring vårdcentralen Om du har sömnproblem som har förelegat under minst tre veckor trots egenvård och om de kännetecknas av: •Uttalad dagtrötthet •Tidigt morgonuppvaknande •Upprepade uppvaknanden med svårighet att somna om (fler än tre gånger per natt) •Snarkningar med långa andningsuppehåll •Du utöver sömnproblemen, har psykiska eller kroppsliga besvär, som tillkommit eller förvärrats

29 KBT •Initialt lika god effekt som sömn- läkemedel. •Till skillnad från sömnläkemedel oförändrad kvarstår effekten under 8 – 12 månader. •Ger bättre sömnkvalitet än behandling med zopiklon och placebo. •Fungerar även som egenstudier och via internet.

30

31 Sömnskola i 5 steg 1.Skriv sömndagbok •Stämmer känsla och faktiskt förhållande? •Vad har utlöst sömnproblemet? •Vad gör att problemet kvarstår? •Vad kan du själv påverka? 2.Sömnrestriktion och stimuluskontroll •Regelbundenhet •Undvik att sova dagtid 3.Träna avslappning 4.Tankarnas betydelse •Man måste inte få 8 timmars sömn •Man behöver inte sova igen tidigare vakenhet •Prestationsnedsättningen sjunker obetydligt efter några nätters dålig sömn •Man sover objektivt mer än man tror sig göra 5.Gå igenom de olika stegen på nytt

32 Gå in på! www.lj.se Må bra utan piller eller Intranätet Hälsa och vård Läkemedel Må bra utan piller www.lj.se

33 Gå även in på www.sjukvardsradgivning.sewww.sjukvardsradgivning.se – sömn www.livanda.sewww.livanda.se – sömnproblem www.ltkronoberg.sewww.ltkronoberg.se – hälsa och vård/sömn

34


Ladda ner ppt "Och så något att sova på … Må bra utan piller Jönköping 08-09-15 Värnamo 08-09-22 Eksjö 08-10-06."

Liknande presentationer


Google-annonser