Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mirjam Talvik ADHD och missbruk 4:e december 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mirjam Talvik ADHD och missbruk 4:e december 2008"— Presentationens avskrift:

1 Mirjam Talvik ADHD och missbruk 4:e december 2008
Erfarenheter av behandling med centralstimulantia av patienter med ADHD och beroende, Stockholm Mirjam Talvik ADHD och missbruk 4:e december 2008

2 Det är väl känt att ADHD är en riskfaktor för utveckling av beroende
Det är väl känt att ADHD är en riskfaktor för utveckling av beroende. Internationella studier indikerar att omkring en tredjedel av beroendepatienter kan ha ADHD. Tidig behandling av barn och ungdom ar med metylfenidat har också visats minska risken för beroendeutveckling i AHDH gruppen.

3 Tidig behandling av barn och ungdomar med metylfenidat har också visats minska risken för beroendeutveckling i ADHD gruppern

4 Den växande kunskapen om den höga prevalensen av ADHD bland beroendepatienter har lett till en satsning på utredning av neuropsykiatriska funktionshinder i denna patientkategori Frågan har sedan uppkommit om diagnosticerade, drogfria beroendepatienter kan erbjudas behandling med metylfenidat

5 Beroendecentrum Stockholm har sedan flera år en aktiv och riktad utredningsverksamhet med fokus på neuropsykiatriska tillstånd Sedan början av 2001 har patienter med beroendeproblematik och ADHD kunnat erbjudas behandling med metylfenidat inom ramen för Beroendecentrum Stockholms verksamhet

6 Det har visat sig att patienterna behandlas med doser som är något högre än vad som är vanligt inom psykiatrin Känns ofta igen från andra beroendekliniker Däremot inget publicerat Vilka kan orsakerna vara till höga doser?

7 Beroendecentrum Stockholm juni 2008
153 patienter med ADHD behandlas med centralstimulantia 80 behandlas med Concerta 61 behandlas med Ritalin Concerta 58 män 16 kvinnor Ritalin 43 män 17 kvinnor

8 Doser

9 40 patienter hade doser över 140 mg
För dessa gick vi igenom journaler för att söka efter indikationer på Toleransutveckling Läkemedelsinteraktioner Pågående missbruk Vikt Andra riskfaktorer

10 33 var män och 7 var kvinnor Alla utom två var amfetaminmissbrukare Vi hittade ingen relation till tidigare ”dos” amfetamin Inte heller till debut av amfetaminmissbruk

11 Antal veckor med oförändrad dos

12 Samtliga har regelbunden kontakt med sin beroendemottagning för bedömning, medicinhämtning och drogscreening 8 patienter har varit helt återfallsfria sedan medicininsättning I 34 fall har dosen varit stabil under minst 2 månader

13 Cs behandling och återfall

14 Toleransökning

15 15 patienter hade samtidig behandling med antidepressiva
Tre var samtidigt behandlade med Subutex eller Subuxone Nio var samtidigt behandlade med bensodiazepiner

16 CS och bensodiazepiner


Ladda ner ppt "Mirjam Talvik ADHD och missbruk 4:e december 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser