Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Efterfrågan på arbetskraft och arbetspendling över riksgränsen - konkurrens eller möjlighet Arbetsgrupp Jens Sandahl (AF) Sara Andersson (AF) Hans Ole.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Efterfrågan på arbetskraft och arbetspendling över riksgränsen - konkurrens eller möjlighet Arbetsgrupp Jens Sandahl (AF) Sara Andersson (AF) Hans Ole."— Presentationens avskrift:

1 Efterfrågan på arbetskraft och arbetspendling över riksgränsen - konkurrens eller möjlighet Arbetsgrupp Jens Sandahl (AF) Sara Andersson (AF) Hans Ole Johnsen (NAV) Madeleine Johansson (Business Region) Anna-Malin Lundhamn (Orust kommun) Jenny Christensen (Dalslands kommuner) Tack till vår veileder Geir Tufte i Höyskolen i Östfold og Euresrådgiver Yvonne Marzinke i NAV Östfold for gode innspill! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

2  Syfte/Mål  Befolkningsutvecklingen i gränsregionen  Näringsstruktur  Arbetslöshet  Gränspendling och kompetensutbyte i gränsregionen  Yrkesbarometer för Fyrbodal och Østfold  Kort om EURES och Grensetjänsten  Slutsatser Vad skall vi prata om idag?

3 Huvudfrågeställningar  Hur ser arbetsmarknaden i gränsregionen ut?  Är det fördelaktigt eller negativt för kommunerna i gränsregionen med arbetspendling mellan länderna?  Konkurrerar kommunerna i gränsregionen om samma arbetskraft? Syfte/mål

4 Vi har valt att definiera gränsregionen som  Hela Østfold fylke  Fyrbodal bestående av kommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg samt Åmål  Analysen innehåller en utblick mot Oslo och Göteborg Gränsregionen

5 Forventet befolkningsutvikling 2012 - 2020

6 Befolkningsförändring, Västra Götalands läns kommuner 1994-2011 Kommunerna i Fyrbodal särskilt markerade

7 Näringsstruktur Fyrbodal/Østfold

8 Arbetslöshet som andel av befolkningen (16-64 år) per kommun augusti 2012

9 Arbetslösheten som andel av befolkningen (16-64 år) i sydöstra Norge och Västra Götalands län 2011 (årsgenomsnitt) •Generellt lägre arbetslöshet i de norska kommunerna •Men hur är arbetslöshetsdefinitionerna? •Jämför vi samma saker? •Svensk data: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd). •Norsk data: NAV:s statistik över helt arbeidsledige och deltakare i ordinære tiltak

10 Arbetskraftsutbyte - gränspendling

11

12 Antal norrmän bosatta och förvärvsarbetande i Sverige och Fyrbodal, 2010 enligt, RAMS, SCB

13 Arbetskraftsutbyte - gränspendling

14

15 Yrkesbarometer Bristyrken i Fyrbodal •Läkare •Barnmorskor •Specialistsjuksköterskor •Psykolog •Förskolelärare •Socialsekreterare •Kurator •Civilingenjör, bygg och anläggning •Murare, plattsättare, golvläggare, plåtslag •Verktygsmakare •Styr- och reglertekniker •Lastbilsmekaniker •Gymnasielärare i yrkesemnen •Specialpedagoger •Bagare/konditorer •Revisorer Mangelyrker i Østfold •Sykepleiere •Helsefagarbeidere •Legespesialister •Spesialsykepleiere •Vernepleiere •Butikkmedarbeidere •Andre salgsmedarbeidere •Gatekjøkken- og kafèmedarbeidere mv. •Kokker og servitører •Sivilingeniører,bygningsingeniø rer, maskiningeniører m.fl. •Tømrere og snekkere •Rørleggere og VVS-montører •Andre håndverkere •Lastebil- og trailersjåfører •Renholdere i bedrifter •Grunnskolelærere •Fengselsbetjenter

16 Yrkesbarometer Överskottsyrken i Fyrbodal •Vårdbidträden •Personliga assistenter •Undersköterskor •Elevassistenter •Fritidsledare •Barnskötare •Lärling: installasjonselektriker, träarbeten/snickare •Grovarbetare inom bygg och anlägning •Montörer och fordonsmontörer •Process- och maskinoperatörer (vissa inriktningar) •Friskvårdskonsulenter •Massörer •Behandlingsassistenter •Montörer •Bartender •Ekonomiassistenter «Overskuddsyrker» i Østfold (mange arbeidssøkere med bakgrunn fra yrket august 2012) •Ingen yrkesbakgrunn •Butikkarbeid •Barnehage- og skolefritidsassistenter •Omsorgs- og pleiearbeidere •Rengjøring •Lager- og transportmedarbeidere •Andre bygningsarbeidere •Prosess- og maskinoperatører •Hovmestere, servitører og hjelpepersonell •Økonomi- og kontormedarbeidere •Annet salgsarbeid •Førere av transportmidler •Næringsmiddelarbeid •Snekkere og tømrere •Støpere, sveisere, platearbeidere •Hjelpearbeid innen industrien •Yrker innen kunst, sport og kultur •Ikt-yrker •Vakthold og vaktmestere

17  European Employment Service – EURES -Nätverk med 31 länder för att öka arbetskraftens rörlighet inom EU, EES samt Schweiz -700 EURES-rådgivare som skall verka för minskad obalans på arbetsmarknaden -stödja arbetskraftens fria rörlighet och medverka till arbetskraftsförsörjningen inom EU/EES -Service ges till arbetssökande och företag  Grensetjänsten har i 10 år hjälpt människor med frågor gällande arbete i Norge/Sverige. De kallar sig själva för gränslotsar och hjälper både företag och arbetssökande. EURES och Grensetjänsten

18  Minskande befolkning i många av Fyrbodalskommuner, medan befolkningen ökar i de flesta av kommunerna i Østfold  Näringsstrukturen likartad på båda sidor gränsen – underlättar utbytet av kompetens  Betydligt högre arbetslöshet i Fyrbodal än i Østfold  Resultaten av projektet tyder på att det både finns för- och nackdelar med gränspendlingen. Inom vissa områden ökar konkurrensen på arbetskraft medan det ger möjligheter för andra grupper att få arbete. Slutsatser

19  Fortsatta studier behövs  Förbättrat statistikunderlag  Yrkesstatistik för personer som arbetar i Sverige, men inte är folkbokförda där  ”Østfold/Fyrbodalbalans” gemensam analys och beräkning av brist och överskottsyrken för gränsregionen. Slutsatser

20 Tack för att ni lyssnade! Efterfrågan på arbetskraft och pendling över riksgränsen - konkurrens eller möjlighet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden


Ladda ner ppt "Efterfrågan på arbetskraft och arbetspendling över riksgränsen - konkurrens eller möjlighet Arbetsgrupp Jens Sandahl (AF) Sara Andersson (AF) Hans Ole."

Liknande presentationer


Google-annonser