Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012/2013 Anders Andersson. Målsättning för älgförvaltningen, Länsstyrelsens mål. • En älgstam som är i balans med fodertillgången. • Medelåldern i vinterstammen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012/2013 Anders Andersson. Målsättning för älgförvaltningen, Länsstyrelsens mål. • En älgstam som är i balans med fodertillgången. • Medelåldern i vinterstammen."— Presentationens avskrift:

1 2012/2013 Anders Andersson

2 Målsättning för älgförvaltningen, Länsstyrelsens mål. • En älgstam som är i balans med fodertillgången. • Medelåldern i vinterstammen ska höjas. • Inriktningen bör vara att fälla fler kalvar än vuxna djur. • Tjurarnas andel bör vara minst 40 % av antalet vuxna djur i älgobsen som löpande tre års medelvärde. • Reproduktionstal om 0.8 kalvar per vuxet hondjur i älgobsen som löpande tre års medelvärde och mindre än 0,5 kalvar per vuxet djur i vinterstam. • Medelvikten på kalv bör vara minst 70 kg.

3 Avskjutningsrapportering  Inrapporteringen har inte fungerat fullt ut!  De lag som lägger in i viltdata.se måste sända vidare till älgdata.se.  Fälld älg skall rapporteras inom 14 dagar!!  Viltdata är viktigt, inte bara ÄLG-OBSen utan även slaktvikter, taggar, ålder mm.  Registrera även övrig dödlighet o trafik.  Vissa fel i basdata i älgdatabasen.

4 Avskjutningsstat hela länet Avskjutningsmål ArealVuxnakalvVuxnatjurko/kvigakalvtjur %kalv % Utnyt. % per 1000ha ÄFO ,7 ÄFO ,8 ÄFO ,0 ÄFO ,5 ÄFO ,9 ÄFO ,6 ÄFO ,0 ÄFO ,8 ÄFO ,5 Totalt ,4

5 Slaktvikter hela länet TjurAntalKo kvigaAntalTjurkalvAntalKvigkalvAntal ÄFO ÄFO ÄFO ÄFO ÄFO ÄFO ÄFO ÄFO ÄFO Totalt Låga slaktvikter kalv i område 2, 4, 5, 6. Område 8 o 9 står tillsammans för nästan 50 % av de vägda kalvarna!

6 Slaktvikter 2012 minst 5 helst 10 vägda för säkert statistiskt underlag. TjurAntalKo kvigaAntalTjurkalvAntalKvigkalvAntal Fristad ÄSO Landvetter ÄSO Vårgårda ÄSO Norra Ås ÄSO Hökerum Södra ÄSO Redvägs ÄSO Härryda ÄSO Gäsene ÄSO Herrljunga ÄSO Sandhult/Bred. ÄSO Bollebygd Storlicens De 3 västligaste områdena avviker – snittar på kalv under 60 kg ! Slaktvikter tjur är beroende på vilka taggbegränsningar man har !

7 Kalvvikter Redvägs ÄSO

8 Utveckling av slaktvikter Hondjur 4 år a b 3 år a b 2 år a b 1 år a b Kalv a b Tjur 4 år a b 3 år a b 2 år a b 1 år a b Kalv a b Sannolikt är att en individ i viktgruppen a respektive b följer sin viktutvecklingen över tiden som redovisas i tabellen.

9 Avskjutning per 1000 ha TjurHondjurKalv ÄFO 11,11,01,9 ÄFO 20,90,81,6 ÄFO 30,90,71,7 ÄFO 40,90,31,5 ÄFO 50,80,61,6 ÄFO 60,8 1,9 ÄFO 70,80,61,6 ÄFO 80,9 2,1 ÄFO 90,80,72,0 Totalt0,90,71,8 Stort tjuruttag i relation till hondjur i ÄFO 4! 70 % Har även lägsta slakt- vikterna på tjur! Vårt ÄFO 8 är enda området som skjuter fler hondjur än tjur. Vi har även största kalvuttaget per 1000 ha.

10 Älg-OBS hela länet Tot arealRapp. Areal Tim/ 1000 ha Man timmarAntal obs Obs / mantim% tjur ÄFO % ,08934% ÄFO % ,09236% ÄFO % ,12440% ÄFO % ,07637% ÄFO % ,11637% ÄFO % ,11038% ÄFO % ,12637% ÄFO % ,08938% ÄFO % ,11942% Totalt % ,10538% Målet skall var att 80% av arealen skall rapporteras i Älg-OBS. Total areal enligt länsstyrelsen ha, saknas drygt ha, 15 %.

11 ÄFO 1 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 18 st ÄSO %47%4,2 24 Licensomr %48%4,2 21 Kalvomr ,0 oreg17 Totalt %49%4,15 Andel ÄSO av totalareal91%

12 ÄFO 2 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 11 st ÄSO %47%3,7 45 Licensomr %34%2,6 51 Kalvomr ,3 oreg24 Totalt %48%3,8 Andel ÄSO av totalareal76%

13 ÄFO 3 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 7 st ÄSO %50%3,4 22 Licensomr %46%2,8 28 Kalvomr ,7 oreg28 Totalt %53%3,35 Andel ÄSO av totalareal74%

14 ÄFO 4 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 6 st ÄSO %53%3,0 47 Licensomr %50%2,5 38 Kalvomr ,2 oreg20 Totalt %55%2,5 Andel ÄSO av totalareal52% Fällt extremt mycket tjur jfr hondjur!! Arealen för ÄSO lägst jfr totalarealen

15 ÄFO 5 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 11 st ÄSO %51%3,2 22 Licensomr %47%2,4 29 Kalvomr ,1 oreg18 Totalt %53%2,9 Andel ÄSO72% av totalareal

16 ÄFO 6 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 16 st ÄSO %55%3,5 39 Licensomr %50%4,3 22 Kalvomr ,1 oreg20 Totalt %55%3,6 Andel ÄSO81% av totalareal

17 ÄFO 7 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 19 st ÄSO %51%3,3 55 Licensomr %50%2,8 84 Kalvomr ,5 oreg28 Totalt %55%3,0 Andel ÄSO70% av totalareal Flest antal fällda kalvar i kalvområde o O-reg mark

18 ÄFO 8 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 11 st ÄSO %55%3,9 18 Licensomr %47%3,7 22 Kalvomr %1,0 Oreg10 Totalt %55%3,8 Andel ÄSO90% av totalareal Minsta antal fällda kalvar i kalvområde o O-reg mark

19 Kommentarer licensområden i ÄFO 8 • 4 licensområden med 2 vuxna i tilldelning, fällt 2 tjurar!!! • Totalt har 63 % tjur fällts. 2 av 3 fällda djur! • 2 större licensområden rapporterat sent! • Ingen jämn avskjutning Tjur – Hondjur. • Tilldelningen är högre per 1000 ha än i ÄSO. • Områden under 400 ha, låg utnyttjandegrad. • Oregistrerad mark har fällt 10 kalvar.

20 ÄFO 9 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 23 st ÄSO %57%3,6 18 Licensomr %48%3,0 33 Kalvomr ,5 oreg11 Totalt %57%3,55 Andel ÄSO89% av totalareal

21 Antal ÄSO – Licens- o Kalv-områden

22 Snittareal per ÄSO i varje ÄFO ÄFO ,215,112,811,0 14,011,819,813,1

23 Strukturen i Skötselområdena.  Problem finns i de skötselområden som inte har en bra täckning inom totalarealen. Många Licens- Kalvområden och O-reg mark ligger insprängda i området.  Detta kan ge tankar om ytterligare uppsplittring.  Homogena områden klarar förvaltningen bättre!! Man har en bättre sammanhållning och större förståelse för bestämda avskjutningsregler, (kvotering och taggbegränsningar). Klarar den lokala förvaltningen!

24

25

26 Licensområden - avskjutning  Finns en koncentration av licensområden inom ett begränsat område uppstår problem i förvaltningen.  Avskjutningen relativt låg per 1000 ha.  Fördelningen fälld tjur / hondjur blir skev. 2 av 3 fällda vuxna är tjur!  Nuvarande tilldelningsnorm med kalv först ger ett bättre utfall av fördelningen vuxen / kalv.

27 Egen älgstam!?  ÄSO 1. Areal ha  Arealen inom 1 km linjen  Ca 80 % av totalarealen!!  ÄSO 2. Areal ha  Arealen inom 1 km linjen  Ca 60 % av totalarealen!!  Tveksamt om mindre ÄSO har en egen älgstam!!

28 Avskjutning per dag Koncentration av avskjutningen under de första 3 dagarna!!!

29 Mandagar under OBS-perioden Flest jägare ute de första 3 dagarna!!!

30 Strukturen i vår vinterstam!  Vinterstam: 3 tjur, 5 hondjur och 2 kalvar!  Sommarstam: 3 tjur, 5 hondjur, 2 ungdjur och 4 kalvar!  Avskjutning: 1 tjur, 1 hondjur och 2 kalvar! Snittet idag!  Alt. Avskjutning, 4 kalvar !!!  Vinterstammen oförändrad, men genomsnittsåldern höjs och reproduktionstalet stiger troligen!  Avskjutning sett över större areal: 20% tjur, 25% hondjur och 55% kalv!

31 Kommentarer  Är basdata i viltdata.se uppdaterade?  Sen rapportering av Älg-OBS och avskjutning! Stort antal Licensområden hade ej rapporterat den 4 nov!! Vissa ÄSO ligger också efter! Första veckan skall ju vara rapporterad.  Tendens till lägre slaktvikter kalv i år!  Hur många ÄSO kommer att klara +/- 10% avskjutning jfr skötselplanen?!

32 Älgförvaltningen framöver!!  Vi kan inte enbart se till älgen utan måste ta med allt klövvilt i bedömningen!  Bättre och säkrare inventeringsmetoder! (Älg-OBS, Flyginventering och Spillningsinventering)  Bättre underlag i Skogsstyrelsens foderprognoser!  Ökad kunskap hos de som arbetar med ÄSO och ÄFO!  Rovdjurspåverkan!  Miljöpåverkan!

33 Foderproducerande ungskog per ÄFO (% av landareal)


Ladda ner ppt "2012/2013 Anders Andersson. Målsättning för älgförvaltningen, Länsstyrelsens mål. • En älgstam som är i balans med fodertillgången. • Medelåldern i vinterstammen."

Liknande presentationer


Google-annonser