Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012/2013 Anders Andersson. Målsättning för älgförvaltningen, Länsstyrelsens mål. • En älgstam som är i balans med fodertillgången. • Medelåldern i vinterstammen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012/2013 Anders Andersson. Målsättning för älgförvaltningen, Länsstyrelsens mål. • En älgstam som är i balans med fodertillgången. • Medelåldern i vinterstammen."— Presentationens avskrift:

1 2012/2013 Anders Andersson

2 Målsättning för älgförvaltningen, Länsstyrelsens mål. • En älgstam som är i balans med fodertillgången. • Medelåldern i vinterstammen ska höjas. • Inriktningen bör vara att fälla fler kalvar än vuxna djur. • Tjurarnas andel bör vara minst 40 % av antalet vuxna djur i älgobsen som löpande tre års medelvärde. • Reproduktionstal om 0.8 kalvar per vuxet hondjur i älgobsen som löpande tre års medelvärde och mindre än 0,5 kalvar per vuxet djur i vinterstam. • Medelvikten på kalv bör vara minst 70 kg.

3 Avskjutningsrapportering  Inrapporteringen har inte fungerat fullt ut!  De lag som lägger in i viltdata.se måste sända vidare till älgdata.se.  Fälld älg skall rapporteras inom 14 dagar!!  Viltdata är viktigt, inte bara ÄLG-OBSen utan även slaktvikter, taggar, ålder mm.  Registrera även övrig dödlighet o trafik.  Vissa fel i basdata i älgdatabasen.

4 Avskjutningsstat hela länet 2013-02-10 Avskjutningsmål ArealVuxnakalvVuxnatjurko/kvigakalvtjur %kalv % Utnyt. % per 1000ha ÄFO 12221235125274822602224575448894,7 ÄFO 22171533714463892101793595448923,8 ÄFO 3120883182223185105802115753983,0 ÄFO 4128241166234156111451907155822,5 ÄFO 51695022573422361321042675653812,9 ÄFO 62771764655344542332215585155993,6 ÄFO 73234754816444592592005525655873,0 ÄFO 824342941051542120721452049551013,8 ÄFO 93396035736685262742526905257973,5 Totalt20440133412414932731771150236815453923,4

5 Slaktvikter hela länet TjurAntalKo kvigaAntalTjurkalvAntalKvigkalvAntal ÄFO 1 176 74 150 62 65 89 60 98 ÄFO 2 183 112 160 98 61 71 59 68 ÄFO 3 175 67 163 59 63 51 60 45 ÄFO 4 166 38 154 16 57 35 55 26 ÄFO 5 176 73 144 61 56 55 58 ÄFO 6 168 70 146 69 61 100 58 61 ÄFO 7 176 80 159 51 72 58 65 64 ÄFO 8 1811541501626520162184 ÄFO 9 174 180 149 154 63 239 58 200 Totalt 1768481527326389960804 Låga slaktvikter kalv i område 2, 4, 5, 6. Område 8 o 9 står tillsammans för nästan 50 % av de vägda kalvarna!

6 Slaktvikter 2012 minst 5 helst 10 vägda för säkert statistiskt underlag. TjurAntalKo kvigaAntalTjurkalvAntalKvigkalvAntal Fristad ÄSO 183121531566166314 Landvetter ÄSO 17051536565444 Vårgårda ÄSO 161181522264156118 Norra Ås ÄSO 17516166106814697 Hökerum Södra ÄSO 18191591267116416 Redvägs ÄSO 201221472570396437 Härryda ÄSO 18019136175318549 Gäsene ÄSO 191151621667216516 Herrljunga ÄSO 197141551368126321 Sandhult/Bred. ÄSO 1486143967156610 Bollebygd Storlicens 168161361260185613 De 3 västligaste områdena avviker – snittar på kalv under 60 kg ! Slaktvikter tjur är beroende på vilka taggbegränsningar man har !

7 Kalvvikter 2012- 2013 Redvägs ÄSO

8 Utveckling av slaktvikter 405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250 Hondjur 4 år a b 3 år a b 2 år a b 1 år a b Kalv a b Tjur 4 år a b 3 år a b 2 år a b 1 år a b Kalv a b Sannolikt är att en individ i viktgruppen a respektive b följer sin viktutvecklingen över tiden som redovisas i tabellen.

9 Avskjutning per 1000 ha TjurHondjurKalv ÄFO 11,11,01,9 ÄFO 20,90,81,6 ÄFO 30,90,71,7 ÄFO 40,90,31,5 ÄFO 50,80,61,6 ÄFO 60,8 1,9 ÄFO 70,80,61,6 ÄFO 80,9 2,1 ÄFO 90,80,72,0 Totalt0,90,71,8 Stort tjuruttag i relation till hondjur i ÄFO 4! 70 % Har även lägsta slakt- vikterna på tjur! Vårt ÄFO 8 är enda området som skjuter fler hondjur än tjur. Vi har även största kalvuttaget per 1000 ha.

10 Älg-OBS hela länet Tot arealRapp. Areal Tim/ 1000 ha Man timmarAntal obs Obs / mantim% tjur ÄFO 1189 670139 61174% 3084302538300,08934% ÄFO 2177 845157 27988% 2684207638520,09236% ÄFO 3117 16777 28766% 2932264428130,12440% ÄFO 488 37378 27289% 2551999815290,07637% ÄFO 5147 464128 61687% 2913742643340,11637% ÄFO 6228 651178 63978% 2564565450340,11038% ÄFO 7225 811191 11685% 2885505169300,12637% ÄFO 8246 617221 89090% 3517784569010,08938% ÄFO 9324 664274 70885% 2727465788670,11942% Totalt 1 746 2621 447 41883% 289418 37644 0900,10538% Målet skall var att 80% av arealen skall rapporteras i Älg-OBS. Total areal enligt länsstyrelsen 2 044 428 ha, saknas drygt 300 000 ha, 15 %.

11 ÄFO 1 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 18 st ÄSO20161146645244924020940453%47%4,2 24 Licensomr.1533946543320133161%48%4,2 21 Kalvomr.51732151,0 oreg17 Totalt22212351252748226022245754%49%4,15 Andel ÄSO av totalareal91%

12 ÄFO 2 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 11 st ÄSO16644130430732717215528553%47%3,7 45 Licensomr.3672667886238243270%34%2,6 51 Kalvomr.1398651181,3 oreg24 Totalt21715337144638921017935954%48%3,8 Andel ÄSO av totalareal76%

13 ÄFO 3 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 7 st ÄSO89911149151152807214953%50%3,4 22 Licensomr.212823344322572778%46%2,8 28 Kalvomr.9690281170,7 oreg28 Totalt1208831822231851058021157%53%3,35 Andel ÄSO av totalareal74%

14 ÄFO 4 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 6 st ÄSO664649210095633210666%53%3,0 47 Licensomr.4934674966148136179%50%2,5 38 Kalvomr.124313830,2 oreg20 Totalt1282411662341561114519071%55%2,5 Andel ÄSO av totalareal52% Fällt extremt mycket tjur jfr hondjur!! Arealen för ÄSO lägst jfr totalarealen

15 ÄFO 5 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 11 st ÄSO1211172082501851028519655%51%3,2 22 Licensomr.3921449634930194361%47%2,4 29 Kalvomr.917129101,1 oreg18 Totalt16950225734223613210426756%53%2,9 Andel ÄSO72% av totalareal

16 ÄFO 6 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 16 st ÄSO22430032935935317617742550%55%3,5 39 Licensomr.47631136153101574410256%50%4,3 22 Kalvomr.524522112,1 oreg20 Totalt27717646553445423322155851%55%3,6 Andel ÄSO81% av totalareal

17 ÄFO 7 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 19 st ÄSO22490336141536119616538354%51%3,3 55 Licensomr.707061201459863359964%50%2,8 84 Kalvomr.2786684421,5 oreg28 Totalt32347548164445925920055256%55%3,0 Andel ÄSO70% av totalareal Flest antal fällda kalvar i kalvområde o O-reg mark

18 ÄFO 8 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 11 st ÄSO21791036243937918019946647%55%3,9 18 Licensomr.2170248544327163863%47%3,7 22 Kalvomr.3817224100%1,0 Oreg10 Totalt24342941051542220721552049%55%3,8 Andel ÄSO90% av totalareal Minsta antal fällda kalvar i kalvområde o O-reg mark

19 Kommentarer licensområden i ÄFO 8 • 4 licensområden med 2 vuxna i tilldelning, fällt 2 tjurar!!! • Totalt har 63 % tjur fällts. 2 av 3 fällda djur! • 2 större licensområden rapporterat sent! • Ingen jämn avskjutning Tjur – Hondjur. • Tilldelningen är högre per 1000 ha än i ÄSO. • Områden under 400 ha, låg utnyttjandegrad. • Oregistrerad mark har fällt 10 kalvar.

20 ÄFO 9 Areal ha Vuxna Kalv VuxnaTjurKoKalv% tjur % kalv Fällt/ 1000 ha 23 st ÄSO30241251056248025122962552%57%3,6 18 Licensomr.2975563734623 4350%48%3,0 33 Kalvomr.743633111,5 oreg11 Totalt33960357366852627425269052%57%3,55 Andel ÄSO89% av totalareal

21 Antal ÄSO – Licens- o Kalv-områden

22 Snittareal per ÄSO i varje ÄFO ÄFO 123456789 11,215,112,811,0 14,011,819,813,1

23 Strukturen i Skötselområdena.  Problem finns i de skötselområden som inte har en bra täckning inom totalarealen. Många Licens- Kalvområden och O-reg mark ligger insprängda i området.  Detta kan ge tankar om ytterligare uppsplittring.  Homogena områden klarar förvaltningen bättre!! Man har en bättre sammanhållning och större förståelse för bestämda avskjutningsregler, (kvotering och taggbegränsningar). Klarar den lokala förvaltningen!

24

25

26 Licensområden - avskjutning  Finns en koncentration av licensområden inom ett begränsat område uppstår problem i förvaltningen.  Avskjutningen relativt låg per 1000 ha.  Fördelningen fälld tjur / hondjur blir skev. 2 av 3 fällda vuxna är tjur!  Nuvarande tilldelningsnorm med kalv först ger ett bättre utfall av fördelningen vuxen / kalv.

27 Egen älgstam!?  ÄSO 1. Areal 50 000 ha  Arealen inom 1 km linjen  Ca 80 % av totalarealen!!  ÄSO 2. Areal 10 000 ha  Arealen inom 1 km linjen  Ca 60 % av totalarealen!!  Tveksamt om mindre ÄSO har en egen älgstam!!

28 Avskjutning per dag Koncentration av avskjutningen under de första 3 dagarna!!!

29 Mandagar under OBS-perioden Flest jägare ute de första 3 dagarna!!!

30 Strukturen i vår vinterstam!  Vinterstam: 3 tjur, 5 hondjur och 2 kalvar!  Sommarstam: 3 tjur, 5 hondjur, 2 ungdjur och 4 kalvar!  Avskjutning: 1 tjur, 1 hondjur och 2 kalvar! Snittet idag!  Alt. Avskjutning, 4 kalvar !!!  Vinterstammen oförändrad, men genomsnittsåldern höjs och reproduktionstalet stiger troligen!  Avskjutning sett över större areal: 20% tjur, 25% hondjur och 55% kalv!

31 Kommentarer 2013-2014  Är basdata i viltdata.se uppdaterade?  Sen rapportering av Älg-OBS och avskjutning! Stort antal Licensområden hade ej rapporterat den 4 nov!! Vissa ÄSO ligger också efter! Första veckan skall ju vara rapporterad.  Tendens till lägre slaktvikter kalv i år!  Hur många ÄSO kommer att klara +/- 10% avskjutning jfr skötselplanen?!

32 Älgförvaltningen framöver!!  Vi kan inte enbart se till älgen utan måste ta med allt klövvilt i bedömningen!  Bättre och säkrare inventeringsmetoder! (Älg-OBS, Flyginventering och Spillningsinventering)  Bättre underlag i Skogsstyrelsens foderprognoser!  Ökad kunskap hos de som arbetar med ÄSO och ÄFO!  Rovdjurspåverkan!  Miljöpåverkan!

33 Foderproducerande ungskog per ÄFO (% av landareal)


Ladda ner ppt "2012/2013 Anders Andersson. Målsättning för älgförvaltningen, Länsstyrelsens mål. • En älgstam som är i balans med fodertillgången. • Medelåldern i vinterstammen."

Liknande presentationer


Google-annonser