Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Älgförvaltningen i VG 2012/2013 Anders Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Älgförvaltningen i VG 2012/2013 Anders Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Älgförvaltningen i VG 2012/2013 Anders Andersson

2 Målsättning för älgförvaltningen, Länsstyrelsens mål.
En älgstam som är i balans med fodertillgången. Medelåldern i vinterstammen ska höjas. Inriktningen bör vara att fälla fler kalvar än vuxna djur. Tjurarnas andel bör vara minst 40 % av antalet vuxna djur i älgobsen som löpande tre års medelvärde. Reproduktionstal om 0.8 kalvar per vuxet hondjur i älgobsen som löpande tre års medelvärde och mindre än 0,5 kalvar per vuxet djur i vinterstam. Medelvikten på kalv bör vara minst 70 kg.

3 Avskjutningsrapportering
Inrapporteringen har inte fungerat fullt ut! De lag som lägger in i viltdata.se måste sända vidare till älgdata.se. Fälld älg skall rapporteras inom 14 dagar!! Viltdata är viktigt, inte bara ÄLG-OBSen utan även slaktvikter, taggar, ålder mm. Registrera även övrig dödlighet o trafik. Vissa fel i basdata i älgdatabasen.

4 Avskjutningsstat hela länet 2013-02-10
Avskjutningsmål Areal Vuxna kalv tjur ko/kviga tjur % kalv % Utnyt. % per 1000ha ÄFO 1 222123 512 527 482 260 222 457 54 48 89 4,7 ÄFO 2 217153 371 446 389 210 179 359 92 3,8 ÄFO 3 120883 182 223 185 105 80 211 57 53 98 3,0 ÄFO 4 128241 166 234 156 111 45 190 71 55 82 2,5 ÄFO 5 169502 257 342 236 132 104 267 56 81 2,9 ÄFO 6 277176 465 534 454 233 221 558 51 99 3,6 ÄFO 7 323475 481 644 459 259 200 552 87 ÄFO 8 243429 410 515 421 207 214 520 49 101 ÄFO 9 339603 573 668 526 274 252 690 52 97 3,5 Totalt 3412 4149 3273 1771 1502 3681 3,4

5 Slaktvikter hela länet
Tjur Antal Ko kviga Tjurkalv Kvigkalv ÄFO 1 176 74 150 62 65 89 60 98 ÄFO 2 183 112 160 61 71 59 68 ÄFO 3 175 67 163 63 51 45 ÄFO 4 166 38 154 16 57 35 55 26 ÄFO 5 73 144 56 58 ÄFO 6 168 70 146 69 100 ÄFO 7 80 159 72 64 ÄFO 8 181 162 201 184 ÄFO 9 174 180 149 239 200 Totalt 848 152 732 899 804 Låga slaktvikter kalv i område 2, 4, 5, 6. Område 8 o 9 står tillsammans för nästan 50 % av de vägda kalvarna!

6 Slaktvikter 2012 minst 5 helst 10 vägda för säkert statistiskt underlag.
Tjur Antal Ko kviga Tjurkalv Kvigkalv Fristad ÄSO 183 12 153 15 66 16 63 14 Landvetter ÄSO 170 5 6 56 44 4 Vårgårda ÄSO 161 18 152 22 64 61 Norra Ås ÄSO 175 166 10 68 69 7 Hökerum Södra ÄSO 181 9 159 67 11 Redvägs ÄSO 201 147 25 70 39 37 Härryda ÄSO 180 19 136 17 53 54 Gäsene ÄSO 191 162 21 65 Herrljunga ÄSO 197 155 13 Sandhult/Bred. ÄSO 148 143 Bollebygd Storlicens 168 60 De 3 västligaste områdena avviker – snittar på kalv under 60 kg ! Slaktvikter tjur är beroende på vilka taggbegränsningar man har !

7 Kalvvikter 2012- 2013 Redvägs ÄSO

8 Utveckling av slaktvikter
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 Hondjur 4 år a b 3 år 2 år 1 år Kalv Tjur Sannolikt är att en individ i viktgruppen a respektive b följer sin viktutvecklingen över tiden som redovisas i tabellen.

9 Avskjutning per 1000 ha Totalt 1,8 Tjur Hondjur Kalv ÄFO 1 1,1 1,0 1,9
0,9 0,8 1,6 ÄFO 3 0,7 1,7 ÄFO 4 0,3 1,5 ÄFO 5 0,6 ÄFO 6 ÄFO 7 ÄFO 8 2,1 ÄFO 9 2,0 Totalt 1,8 Stort tjuruttag i relation till hondjur i ÄFO 4! 70 % Har även lägsta slakt- vikterna på tjur! Vårt ÄFO 8 är enda området som skjuter fler hondjur än tjur. Vi har även största kalvuttaget per 1000 ha.

10 Älg-OBS hela länet Tot areal Rapp. Areal Tim/ 1000 ha Man timmar Antal obs Obs / mantim % tjur ÄFO 1 74% 308 43025 3830 0,089 34% ÄFO 2 88% 268 42076 3852 0,092 36% ÄFO 3 77 287 66% 293 22644 2813 0,124 40% ÄFO 4 88 373 78 272 89% 255 19998 1529 0,076 37% ÄFO 5 87% 291 37426 4334 0,116 ÄFO 6 78% 256 45654 5034 0,110 38% ÄFO 7 85% 288 55051 6930 0,126 ÄFO 8 90% 351 77845 6901 ÄFO 9 272 74657 8867 0,119 42% Totalt 83% 289 44 090 0,105 Målet skall var att 80% av arealen skall rapporteras i Älg-OBS. Total areal enligt länsstyrelsen ha, saknas drygt ha, 15 %.

11 ÄFO 1 ÄFO 1 Areal ha Vuxna Kalv Tjur Ko % tjur % kalv Fällt/ ha 18 st ÄSO 201611 466 452 449 240 209 404 53% 47% 4,2 24 Licensomr. 15339 46 54 33 20 13 31 61% 48% 21 Kalvomr. 5173 21 5 1,0 oreg 17 Totalt 222123 512 527 482 260 222 457 54% 49% 4,15 Andel ÄSO av totalareal 91%

12 ÄFO 2 ÄFO 2 Areal ha Vuxna Kalv Tjur Ko % tjur % kalv Fällt/ ha 11 st ÄSO 166441 304 307 327 172 155 285 53% 47% 3,7 45 Licensomr. 36726 67 88 62 38 24 32 70% 34% 2,6 51 Kalvomr. 13986 51 18 1,3 oreg Totalt 217153 371 446 389 210 179 359 54% 48% 3,8 Andel ÄSO av totalareal 76%

13 ÄFO 3 ÄFO 3 Areal ha Vuxna Kalv Tjur Ko % tjur % kalv Fällt/ ha 7 st ÄSO 89911 149 151 152 80 72 53% 50% 3,4 22 Licensomr. 21282 33 44 32 25 7 27 78% 46% 2,8 28 Kalvomr. 9690 28 1 0,7 oreg Totalt 120883 182 223 185 105 211 57% 3,35 Andel ÄSO av totalareal 74%

14 ÄFO 4 Fällt extremt mycket tjur jfr hondjur!!
Areal ha Vuxna Kalv Tjur Ko % tjur % kalv Fällt/ ha 6 st ÄSO 66464 92 100 95 63 32 106 66% 53% 3,0 47 Licensomr. 49346 74 96 61 48 13 79% 50% 2,5 38 Kalvomr. 12431 38 3 0,2 oreg 20 Totalt 128241 166 234 156 111 45 190 71% 55% Andel ÄSO av totalareal 52% Fällt extremt mycket tjur jfr hondjur!! Arealen för ÄSO lägst jfr totalarealen

15 ÄFO 5 ÄFO 5 Areal ha Vuxna Kalv Tjur Ko % tjur % kalv Fällt/ ha 11 st ÄSO 121117 208 250 185 102 85 196 55% 51% 3,2 22 Licensomr. 39214 49 63 30 19 43 61% 47% 2,4 29 Kalvomr. 9171 29 10 1,1 oreg 18 Totalt 169502 257 342 236 132 104 267 56% 53% 2,9 Andel ÄSO 72% av totalareal

16 ÄFO 6 ÄFO 6 Areal ha Vuxna Kalv Tjur Ko % tjur % kalv Fällt/ ha 16 st ÄSO 224300 329 359 353 176 177 425 50% 55% 3,5 39 Licensomr. 47631 136 153 101 57 44 102 56% 4,3 22 Kalvomr. 5245 22 11 2,1 oreg 20 Totalt 277176 465 534 454 233 221 558 51% 3,6 Andel ÄSO 81% av totalareal

17 ÄFO 7 Flest antal fällda kalvar i kalvområde o O-reg mark 19 st ÄSO
Areal ha Vuxna Kalv Tjur Ko % tjur % kalv Fällt/ ha 19 st ÄSO 224903 361 415 196 165 383 54% 51% 3,3 55 Licensomr. 70706 120 145 98 63 35 99 64% 50% 2,8 84 Kalvomr. 27866 84 42 1,5 oreg 28 Totalt 323475 481 644 459 259 200 552 56% 55% 3,0 Andel ÄSO 70% av totalareal Flest antal fällda kalvar i kalvområde o O-reg mark

18 ÄFO 8 Minsta antal fällda kalvar i kalvområde o O-reg mark 11 st ÄSO
Areal ha Vuxna Kalv Tjur Ko % tjur % kalv Fällt/ ha 11 st ÄSO 217910 362 439 379 180 199 466 47% 55% 3,9 18 Licensomr. 21702 48 54 43 27 16 38 63% 3,7 22 Kalvomr. 3817 22 4 100% 1,0 Oreg 10 Totalt 243429 410 515 422 207 215 520 49% 3,8 Andel ÄSO 90% av totalareal Minsta antal fällda kalvar i kalvområde o O-reg mark

19 Kommentarer licensområden i ÄFO 8
4 licensområden med 2 vuxna i tilldelning, fällt 2 tjurar!!! Totalt har 63 % tjur fällts. 2 av 3 fällda djur! 2 större licensområden rapporterat sent! Ingen jämn avskjutning Tjur – Hondjur. Tilldelningen är högre per 1000 ha än i ÄSO. Områden under 400 ha, låg utnyttjandegrad. Oregistrerad mark har fällt 10 kalvar.

20 ÄFO 9 ÄFO 9 Areal ha Vuxna Kalv Tjur Ko % tjur % kalv Fällt/ ha 23 st ÄSO 302412 510 562 480 251 229 625 52% 57% 3,6 18 Licensomr. 29755 63 73 46 23 43 50% 48% 3,0 33 Kalvomr. 7436 33 11 1,5 oreg Totalt 339603 573 668 526 274 252 690 3,55 Andel ÄSO 89% av totalareal

21 Antal ÄSO – Licens- o Kalv-områden

22 Snittareal per ÄSO i varje ÄFO
2 3 4 5 6 7 8 9 11,2 15,1 12,8 11,0 14,0 11,8 19,8 13,1

23 Strukturen i Skötselområdena.
Problem finns i de skötselområden som inte har en bra täckning inom totalarealen. Många Licens- Kalvområden och O-reg mark ligger insprängda i området. Detta kan ge tankar om ytterligare uppsplittring. Homogena områden klarar förvaltningen bättre!! Man har en bättre sammanhållning och större förståelse för bestämda avskjutningsregler, (kvotering och taggbegränsningar). Klarar den lokala förvaltningen!

24

25

26 Licensområden - avskjutning
Finns en koncentration av licensområden inom ett begränsat område uppstår problem i förvaltningen. Avskjutningen relativt låg per 1000 ha. Fördelningen fälld tjur / hondjur blir skev av 3 fällda vuxna är tjur! Nuvarande tilldelningsnorm med kalv först ger ett bättre utfall av fördelningen vuxen / kalv.

27 Egen älgstam!? ÄSO 1. Areal 50 000 ha Arealen inom 1 km linjen
Ca 80 % av totalarealen!! ÄSO 2. Areal ha Ca 60 % av totalarealen!! Tveksamt om mindre ÄSO har en egen älgstam!!

28 Avskjutning per dag Koncentration av avskjutningen under de första 3 dagarna!!!

29 Mandagar under OBS-perioden
Flest jägare ute de första 3 dagarna!!!

30 Strukturen i vår vinterstam!
Vinterstam: 3 tjur, 5 hondjur och 2 kalvar! Sommarstam: 3 tjur, 5 hondjur, 2 ungdjur och 4 kalvar! Avskjutning: 1 tjur, 1 hondjur och 2 kalvar! Snittet idag! Alt. Avskjutning, 4 kalvar !!! Vinterstammen oförändrad, men genomsnittsåldern höjs och reproduktionstalet stiger troligen! Avskjutning sett över större areal: 20% tjur, 25% hondjur och 55% kalv!

31 Kommentarer 2013-2014 Är basdata i viltdata.se uppdaterade?
Sen rapportering av Älg-OBS och avskjutning! Stort antal Licensområden hade ej rapporterat den 4 nov!! Vissa ÄSO ligger också efter! Första veckan skall ju vara rapporterad. Tendens till lägre slaktvikter kalv i år! Hur många ÄSO kommer att klara +/- 10% avskjutning jfr skötselplanen?!

32 Älgförvaltningen framöver!!
Vi kan inte enbart se till älgen utan måste ta med allt klövvilt i bedömningen! Bättre och säkrare inventeringsmetoder! (Älg-OBS, Flyginventering och Spillningsinventering) Bättre underlag i Skogsstyrelsens foderprognoser! Ökad kunskap hos de som arbetar med ÄSO och ÄFO! Rovdjurspåverkan! Miljöpåverkan!

33 Foderproducerande ungskog per ÄFO (% av landareal)


Ladda ner ppt "Älgförvaltningen i VG 2012/2013 Anders Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser