Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till studierna - Teknisk design Åk 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till studierna - Teknisk design Åk 1"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till studierna - Teknisk design Åk 1

2 Dagens presentation Hitta på Chalmers och webben Nyttig information
Hjälp med studierna Föreningsliv CSN

3 Student- och Utbildningsavdelningen Uppför Olgas trappor gatan in till vänster vid Chalmers tvärgata 3. Ingång vid skeppsgränd 3

4 Student- och Utbildningsavdelningen
Öppet: Alla dagar 9:00 – 15:30 Postadress: Namn Chalmers Kemigården 1 Göteborg

5 Studentcentrum Öppet: Alla dagar 9:00 – 16:00 Besöksadress:
Biblioteket Chalmers Tvärgata 1 Tel: E-post:

6 Studentcentrum Första ingången för frågor
Intyg med underskrift och stämpel Passerkort IT - service Tentamensanmälan vid plussning Registrering av kurser inom programplan, omregistrering av kurser/termin Alla kurser obligatoriska två första åren. Ett val mellan project management och flervariabeln i Åk 3

7 Ayla Irebring Ruiperez
Studievägledare

8 SVL Introduktionssamtal Frågor ? Problem ! Besök mig Ring
Rätt att ta studieuppehåll i ett år – Men säg till först! Besök mig Ring Maila Studieuppehåll / avbrott Studieuppföljning / Studieplanering

9 CHALMERS - nederst på sidan länk till Studentportalen

10 Studentportalen → Nyttiga länkar
→ Ansökan om examen → Kurshemsidor → Biblioteket → Careers service → IT-support → Kandidat- och examensarbete → Ping-Pong → Schema → Studera utomlands → Tentamensdatum → Studentkåren → Tentaanmälan → Boka grupprum

11 Göra själv … i Studentportalen
Logga in .. på .. Min startsida

12

13 Sök program och utbildningsplan

14 Programplan TKDES

15 Kurshemsida/PingPong
KursPM – detaljerat innehåll

16 Schema – TimeEdit Chalmers
Undervisningen på Johanneberg … startar och på fm och och på em Det händer att inbokade tider eller lokal ändras, så kolla regelbundet!

17 Tentamensdatum och tider
Skriftlig tentamen är normalt fyra timmar lång och äger rum antingen på förmiddagen (fm) kl 08: :30 eller eftermiddagen (em) kl 14: :00. Centralt arrangerade tentamina äger rum antingen i V-huset (V), M-husen (M) eller i tentamenslokaler i Hörsalslängan (H). Tentamensdatum och tiderna (fm, em) anges i programplanerna i Studentportalen eller via nyttiga länken Tentamensdatum.

18 Obligatorisk tentaanmälan
Gör du själv på Studentportalen senast två veckor innan tentamensperioden börjar. Anonyma tentor – när du anmäler dig får du en tentamenskod att TA MED till tentan. Om man glömt gör anmälan - vad händer? Du får gå dit och eventuellt tentera i mån av plats. Vi kan inte hjälpa till eller påverka detta.

19 Registrering – termin / kurs
Du måste terminsregistrera dig för studier varje termin (utom hösten i Åk 1) Utan terminsregistrering inga studiemedel! Två olika slags registrering måste finnas: Terminsregistrering Kursregistrering görs i Studentportalen – problem kontakta Studentcentrum

20 Civilingenjör Kandidat + Master
Civilingenjörsexamen - 5-årig utbildning som kräver: Kandidatexamen vid Teknisk Design Masterexamen inom ett till TD kopplat mastersprogram + ev speciella kursval Examensarbete inom huvudämnet Teknisk Design TD har fyra ackrediterade masterprogram: Entrepeneurship and business design Industrial design engineering Product development Interaction design and technologies Två av dem ger garantiplats – MPDES och Product development

21 Studier Heltidsstudier – 30 högskolepoäng (hp)/termin
Fyra läsperioder/tentavecka – 8 veckor Omtenta-perioder i jan, april, aug Betyg – Graderade eller bokstavsbetyg , 4, eller 5 är inte allt! Utlandsstudier – ERASMUS, World Wide m m

22 Förväntningar H13 Att få starta en spännande utbildning som kommer att förändra mitt liv på ett jättepositivt sätt. Jag är redo! Att lära mig massor av nytt på ett spännande sätt. Utvecklas som designer och person och ha kul under tiden Kreativitet, hjälpa människor, träffa mycket folk Stimulerande uppgifter Mycket kreativitet. Att få använda sin konstnärliga sida Att få en bra variation mellan praktiskt och teoretiskt Kontakter med företag Att bli en påhittig, noggrann och kreativ ingenjör. Hoppas också kunna skapa goda kontakter och sommarjobb med andra företag Lära sig hur människan tänker om produkter Förändra världen Att få jobba i projekt Sammanfattning: Träffa mycket folk, få goda kontakter med företag och en bra grund på den framtida arbetsmarknaden, bli en duktig ingenjör och få vara kreativ

23 Frågor H13 Vad har folk börjat jobba med efter färdig utbildning?
Hur mycket kunskap ska man ha om design på förhand? Krävs det att man är bra på att rita? Kommer jag ha användning av mina basårskunskaper? Kommer matten att bli jättesvår i början? Undrar ifall det är möjligt att bli framgångsrik trots att man inte är bra på att rita? Kommer man att lära sig skissa även om man är helt ny på det? Vilken blandning teknik/design är det? Kommer det finnas någon form av obligatorisk praktik? Finns det bra möjligheter att under utbildningen läsa till maskinämnen för att få en bredare teknisk kunskapsnivå? Hur mycket tid och kraft ska man lägga ner på sina studier? Vad händer om man inte klarar en tenta? Har man samma passerkort och mail om man tidigare har gått basåret?

24 Engagemang / Föreningsliv
Studentkåren erbjuder engagemang i föreningar och kommittéer Varje program har egen studerandesektion. Finns ett stort utbud; Exempelvis SNTD ( håller koll på utbildningen), TD:s prosex (sociala evenemang), Mnollk

25 Studiemedel Sök för 2 terminer
Krav för fortsatt studiemedel: klarat minst 37,5 hp om man är ny högskolestudent OM du inte fixar poängen kan csn göra undantag ex vid personliga problem, sjukdom Särskilda skäl måste styrkas med intyg från exempelvis en läkare eller din skola Särskilda skäl kan vara att någon nära anhörig har avlidit eller blivit allvarligt sjuk. Med nära anhörig menas mamma, pappa, fru, sambo, syskon eller barn. Särskilda skäl kan också vara n funktionsnedsättning som gör att studierna tar längre tid. Man måste kunna visa på ett tydligt samband mellan uteblivna studieresultat och särskilda skäl och man måste ordna fram ett intyg

26 …Om man blir sjuk Finns det möjlighet att behålla CSN
Försäkringskassan måste ha godkänt sjukperioden. Gör en sjukanmälan till försäkringskassan under din första sjukdag Du ska vara helt oförmögen att studera. Om du är sjukskriven på deltid kan du bara få studiemedel för den tid du studerar. Du kan alltså inte få studiemedel för den tid du är sjuk

27 Om man blir sjuk… Den tid man är sjuk och har studiemedel räknas inte in i det totala antalet veckor man har studiemedel. De veckorna räknas inte heller med när studieresultatet prövas Lånedelen kan skrivas av efter 30 dagars karenstid. Det betyder att om man är sjuk i mer än 30 dagar behöver man inte alltid betala tillbaka det lån man får från och med sjukdag 31

28 Studenthälsan Erbjuder bland annat: Våga tala kurser Stresshantering
Tentaångest Prestationsbaserad självkänsla studenthalsa Om man behöver någon att prata med; Kurator Mikael Carlsson Kårhuset / Tredje våningen 031/

29 Studera med funktionshinder
Finns stöd att få i studierna för den som har någon form av funktionshinder För att få stöd måste funktionshindret vara: Varaktigt Dokumenterat med intyg som bekräftar svårigheterna Stödformer kan exempelvis vara: -Anteckningsstöd -Förlängt tentamenstid/alternativ examinationsform -Inläsning av kurslitteratur Lena Lundström telefon e-post

30 Mattesupport Ges av äldre studenter i huvudbiblioteket
Ingen anmälan behövs Onsdagar 16:00 – 18:00 Torsdagar 17:00 – 19:00

31 Föreläsning i studieteknik
Torsdag den 12/9 Och Onsdag den 6/11 Viktigt att gå på!

32 Om du vill läsa mer om studieteknik…..

33 Boken innehåller bland annat
Tips om hur man kommer igång med studierna Hur man klarar en tenta Hur man får ut det mesta av en föreläsning Vad kan vara bra att tänka på när man pluggar på egen hand utanför föreläsningsalen Hur gör du en planering inför kommande kurs Om man vill ha hjälp med hur man kan lägga upp sina studier och hur man ska tänka kan det här vara en bra bok… Hur gör du en planering inför kommande kurs… Exempelvis att se över vad inläsningsmaterialet är / kursböcker, kompendier och så vidare. Kommer det att finnas labbar, tentor eller ett grupparbete. Går det att läsa någonstans hur upplägget för kursen kommer se ut och så vidare Vad ska man tänka på innan föreläsningen . Vad kan man behöva förbereda, hur kan man komma ihåg det som har gåtts igenom på föreläsningen på ett effektivt sätt efter att den är avslutad och så vidare… Vad kan vara bra att tänka på när man pluggar på egen hand utanför föreläsningssalarna- Det kan vara bra att upprätta ett tidsschema när man sätter sig ner och pluggar, hitta ett ställe där man koncentrera sig, att använda tiden man sitter med studierna på ett effektivt sätt…

34 Chalmers App Att ladda ner till Iphone
Appen är gratis och går att ladda ner om man söker på Chalmers Innehåller bland annat: Schema -Info om undervisningslokaler - Info om bibliotek, studenttjänster, restauranger, caféer, uttagsautomater -Info om resor med västtrafik inklusive närmaste buss och spårvagnshållplats samt tidtabeller

35 Viktiga punkter Ta din plats i anspråk Aktiv student
Kolla av din Chalmers regelbundet!!! Enkät – 10 frågor in Häften

36 Sammanfattning Studentportalen – viktigt hjälpmedel
Studenthälsan – studenthalsevard Studentkåren – Chalmers App

37 Lycka till med studierna!


Ladda ner ppt "Introduktion till studierna - Teknisk design Åk 1"

Liknande presentationer


Google-annonser