Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sida 1 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01 +46 (0)8 449 83 00 141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sida 1 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01 +46 (0)8 449 83 00 141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20."— Presentationens avskrift:

1 Sida 1 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01 +46 (0)8 449 83 00 141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20 • Ingjutning av snittprover • Bildanalyssystem • Lödbarhetstest • Kemisk Analys • Värmechocktest • Renhetstest och isolationsprovning Teltex laboratorium TELTEX AB

2 Ingjutningspressar för snittprover Sida 2www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

3 Standarder för lödbarhetsprovning Komponenter: IEC 60068-2-69. 1995-12. Environmental testing - Part 2: Tests - Test Te: Solderability testing of electronic components for surface mount technology by the wetting balance method IPC/EIA/JEDEC J-STD-002B (2003-02) Solderability Tests for Component Leads, Terminations, Lugs, Terminals and Wires. Mönsterkort: För mönsterkort finns idag ingen IEC-standard men det finns en (amerikansk) standard där vätningsvågen finns med som ett alternativ och det är IPC/EIA J-STD-003A. 2003-02. Solderability Test for Printed Boards. Wetting balance för lödbarhetsprov Sida 3www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

4 Metoden Lödbarhetsprovning med hjälp av en MUST II vätningsvåg (”wetting balance”) innebär att provet hängs i en hållare kopplad till en mycket känslig våg. En lodkula, med antingen en diameter på 4 mm (200 mg lod) eller 2 mm (25 mg lod), eller ett lodbad lyfts mot provet. Kontakten registreras genom den kraftförändring som sker då lodytan träffar provet. Provet doppas till ett förutbestämt djup, vanligtvis 0,1 mm. Den kraft, vätkraften, som uppkommer då lodet väter provet registreras under hela doppningen och presenteras sedan dels som en kurva och dels som kraften efter viss utvald tid. Utifrån utseendet på kurvan är det möjligt att dra slutsatser om lödbarheten hos provet. Lödbarhetsprovning av komponenter och mönsterkort med hjälp av vätningsvåg (Wetting balance) Sida 4www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

5 A Badet med lodet förs upp tills det träffar provet och startar testet. Badytans läge registreras genom den kraftförändring som uppstår då provet träffar badytan. A-B Badet fortsätter upp tills inställt djup uppnåtts. B Badets rörelse uppåt har stannat och provet har uppnått inställt doppdjup. I detta läge är vätkraften negativ då provet trycker undan lodet. B-C Skillnaden mellan B och C är den tid det tar för provet att uppnå lödtemperaturen. C Vid C börjar menisken stiga upp längs provet. D Vätkurvan passerar flytkraftslinjen (bouyancy line). I detta läge är meniskens vinkel mot provet 90º. Tiden att till D motsvarar tiden till vätning startar då vätningdefinieras som en vinkel <90º. Vätkraften är lika stor som flytkraften och detta är den riktiga noll-linjen. E Vätkurvan passerar maskinens noll-linje som motsvarar provets tarerade vikt innan testet startar. Denna punkt har ingen fysikalisk betydelse. D-F Menisken fortsätter att stiga längs provet. Ofta används vätkraften efter 2 sek som ett jämförelsetal för lödbarheten. F Den maximala vätkraften har uppnåtts, lodet har stigit till maximal höjd på provet. G När provet dras ut ur badet kommer kraftregistreringen att öka dels beroende på lodets ytspänning och dels på kohesionskrafterna hos lodet. H Provet har släppt kontakten med badet och kurvan kommer att hamna något över maskinens noll-linje då en del lod har fastnat på provet. Eftersom G och H inte har någon betydelse vid lödbarhetsprovning så avbryts mätningen vid den tid som angetts som dopptidens slut. Sida 5www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

6 Inslipning av snittprover Sida 6www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

7 Renhetstest Isolationsprovutrustning 15 kV Sida 7www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

8 Processkemikontroll Sida 8www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

9 Skikttjockleksröntgen Sida 9www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

10 Atomabsorptionsmeter Sida 10www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

11 Sandgryta för värmechocktest Sida 11www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

12 Colorimeter Sida 12www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20

13 Bildanalyssystem Sida 13www.teltex.se+46 (0)8 449 83 01+46 (0)8 449 83 00141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad 2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20


Ladda ner ppt "Sida 1 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01 +46 (0)8 449 83 00 141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20."

Liknande presentationer


Google-annonser