Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sida 1 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01 +46 (0)8 449 83 00 141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sida 1 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01 +46 (0)8 449 83 00 141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20."— Presentationens avskrift:

1 Sida (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB • Ingjutning av snittprover • Bildanalyssystem • Lödbarhetstest • Kemisk Analys • Värmechocktest • Renhetstest och isolationsprovning Teltex laboratorium TELTEX AB

2 Ingjutningspressar för snittprover Sida 2www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

3 Standarder för lödbarhetsprovning Komponenter: IEC Environmental testing - Part 2: Tests - Test Te: Solderability testing of electronic components for surface mount technology by the wetting balance method IPC/EIA/JEDEC J-STD-002B ( ) Solderability Tests for Component Leads, Terminations, Lugs, Terminals and Wires. Mönsterkort: För mönsterkort finns idag ingen IEC-standard men det finns en (amerikansk) standard där vätningsvågen finns med som ett alternativ och det är IPC/EIA J-STD-003A Solderability Test for Printed Boards. Wetting balance för lödbarhetsprov Sida 3www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

4 Metoden Lödbarhetsprovning med hjälp av en MUST II vätningsvåg (”wetting balance”) innebär att provet hängs i en hållare kopplad till en mycket känslig våg. En lodkula, med antingen en diameter på 4 mm (200 mg lod) eller 2 mm (25 mg lod), eller ett lodbad lyfts mot provet. Kontakten registreras genom den kraftförändring som sker då lodytan träffar provet. Provet doppas till ett förutbestämt djup, vanligtvis 0,1 mm. Den kraft, vätkraften, som uppkommer då lodet väter provet registreras under hela doppningen och presenteras sedan dels som en kurva och dels som kraften efter viss utvald tid. Utifrån utseendet på kurvan är det möjligt att dra slutsatser om lödbarheten hos provet. Lödbarhetsprovning av komponenter och mönsterkort med hjälp av vätningsvåg (Wetting balance) Sida 4www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

5 A Badet med lodet förs upp tills det träffar provet och startar testet. Badytans läge registreras genom den kraftförändring som uppstår då provet träffar badytan. A-B Badet fortsätter upp tills inställt djup uppnåtts. B Badets rörelse uppåt har stannat och provet har uppnått inställt doppdjup. I detta läge är vätkraften negativ då provet trycker undan lodet. B-C Skillnaden mellan B och C är den tid det tar för provet att uppnå lödtemperaturen. C Vid C börjar menisken stiga upp längs provet. D Vätkurvan passerar flytkraftslinjen (bouyancy line). I detta läge är meniskens vinkel mot provet 90º. Tiden att till D motsvarar tiden till vätning startar då vätningdefinieras som en vinkel <90º. Vätkraften är lika stor som flytkraften och detta är den riktiga noll-linjen. E Vätkurvan passerar maskinens noll-linje som motsvarar provets tarerade vikt innan testet startar. Denna punkt har ingen fysikalisk betydelse. D-F Menisken fortsätter att stiga längs provet. Ofta används vätkraften efter 2 sek som ett jämförelsetal för lödbarheten. F Den maximala vätkraften har uppnåtts, lodet har stigit till maximal höjd på provet. G När provet dras ut ur badet kommer kraftregistreringen att öka dels beroende på lodets ytspänning och dels på kohesionskrafterna hos lodet. H Provet har släppt kontakten med badet och kurvan kommer att hamna något över maskinens noll-linje då en del lod har fastnat på provet. Eftersom G och H inte har någon betydelse vid lödbarhetsprovning så avbryts mätningen vid den tid som angetts som dopptidens slut. Sida 5www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

6 Inslipning av snittprover Sida 6www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

7 Renhetstest Isolationsprovutrustning 15 kV Sida 7www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

8 Processkemikontroll Sida 8www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

9 Skikttjockleksröntgen Sida 9www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

10 Atomabsorptionsmeter Sida 10www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

11 Sandgryta för värmechocktest Sida 11www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

12 Colorimeter Sida 12www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB

13 Bildanalyssystem Sida 13www.teltex.se+46 (0) (0) Huddinge HemsidaTelefaxTelefonBjörkholmsvägen 2-4 Reviderad TELTEX AB


Ladda ner ppt "Sida 1 www.teltex.se +46 (0)8 449 83 01 +46 (0)8 449 83 00 141 46 Huddinge HemsidaTelefaxTelefon Björkholmsvägen 2-4 Reviderad2008-01-09 TELTEX AB 2014-06-20."

Liknande presentationer


Google-annonser