Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2010 Tieto Corporation Procapita VoO Avgifter - Verkställa avgifter 2010-02-01 Pia Pettersson/Sten Larsson Produktutvecklare Procapita VoO Avgifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2010 Tieto Corporation Procapita VoO Avgifter - Verkställa avgifter 2010-02-01 Pia Pettersson/Sten Larsson Produktutvecklare Procapita VoO Avgifter."— Presentationens avskrift:

1 © 2010 Tieto Corporation Procapita VoO Avgifter - Verkställa avgifter 2010-02-01 Pia Pettersson/Sten Larsson Produktutvecklare Procapita VoO Avgifter

2 © 2010 Tieto Corporation Verkställa avgifter •Verkställa avgifter - Beslut •Ingår i Procapita + •Verkställa avgifter – Verkställighet/Beställning •Tillval till Procapita + 2010-05-182

3 © 2010 Tieto Corporation Verkställa avgifter - Översikt Aktuellt •Avgifter - Info Beslut •-------------------- •Avgifter – Info Verkställighet •-------------------- •Avgifter – Info Beställning •-------------------- Fråga inkomster Verkställighet Beställning Verkställa avgifter -Beslut Tillfälle • Avgiftsslag Beslut 2010-05-183

4 © 2010 Tieto Corporation Verkställa avgifter - generellt •Verkställa Avgifter är en funktion som ger möjlighet att med automatik skicka över information om en brukare från Utredning (ingår i Procapita +) Verkställighet och Beställning (tillval i Procapita +) till avgiftsmodulen. •Information som redovisas i Verkställa avgifter. •Utredningen ger information om: •beslut och inkomstfrågor (för de brukare som saknar Inkomstfrågor). •Verkställigheten ger information om: •insatskategori, insatser, utförare och organisation samt orsak till att informationen skickats. •Beställningen ger information om: •insatskategori, insatser, leverantör, organisation samt orsak till att informationen skickats. •I avgiftsmodulen samlas informationen på en översiktsbild, Aktuellt. •Informationsraden på översiktbilden innehåller datum, personnummer samt namn på brukaren. 2010-05-184

5 © 2010 Tieto Corporation Verkställa avgifter - generellt •Avgiftshandläggarna kan från bild Verkställa Avgifter på ett enkelt sätt göra Nyupplägg eller ändringar/kompletteringar med uppgifter som behövs för avgiftsmodulen. •Översiktsbilden Aktuellt och därigenom Verkställa avgifter nås oberoende var i Centralen man befinner sig. •Behörigheter styr vilken information avgiftshandläggaren ser på Aktuellt och Verkställa Avgifter. •Vilken information som skickas över till avgiftsmodulen styrs via ett regelverk. 2010-05-185

6 © 2010 Tieto Corporation Verkställa Avgifter - generellt •Översiktsbilden Aktuellt visar, under respektive rubrik, information om vilka brukare som har tillkommit, förändrats eller avslutats •Från informationsraden startas Verkställa Avgifter där utförligare information ges •Aktuellt nås enkelt via symbolen i menyraden oavsett var i Centralen man befinner sig eller via Mina Sidor 6

7 © 2010 Tieto Corporation Verkställa avgifter - Beslut •Ingår i Procapita+ •Regelverk styr vilka beslut ingår i hanteringen •Behörighet styr vilken information som visas för avgiftshandläggaren •Verkställa avgifter - Beslut visar information om brukarens •Beslut och inkomstfrågor •Information skickas endast över till avgiftsmodulen om brukaren saknar inkomstfrågor •På översiktsbilden Aktuellt visas en informationsrad under rubrik: Avgifter – Information från Beslut • Datum, personnummer samt namn på brukaren 2010-05-187

8 © 2010 Tieto Corporation Verkställa avgifter - Beslut •Kommunen väljer någon av följande 3 scenarion. 1.Beslutsfattaren fattar ett beslut och information skickas över till Avgiftsmodulen. Avgiftshandläggaren lägger in Inkomstfrågor. 2.Beslutsfattaren fattar ett beslut och bild Fråga Inkomster startas med automatik, beslutsfattaren aktiverar inkomstfrågor samtidigt som informationen skickas över till Avgiftsmodulen. 3.Beslutsfattaren fattar ett beslut och bild Fråga Inkomster startas med automatik, beslutsfattaren aktiverar inkomstfrågor. Ingen information skickas över till Avgiftsmodulen. 2010-05-188

9 © 2010 Tieto Corporation Verkställa Avgifter – Beslut •Verkställa Avgifter - Beslut visar endast information för de brukare som saknar Inkomstfrågor och ger Avgiftshandläggaren underlag och stöd för vilka frågor som skall skapas. 9

10 © 2010 Tieto Corporation Verkställa Avgifter – Beslut •Från Verkställa avgifter – Beslut kommer avgiftshandläggaren snabbt och enkelt till bild Fråga Inkomster där inrapportering sker. 2010-05-1810

11 © 2010 Tieto Corporation Verkställa avgifter - Verkställighet/Beställning •Tillval till Procapita+ •Ett regelverk styr vilken information som skickas över till avgiftsmodulen. •Behörigheter styr vilken information som visas för avgiftshandläggaren •Aktuellt visar information under rubrikerna: •Avgifter – Information från Verkställighet •Avgifter – Information från Beställning •Datum,personnummer och namn. 2010-05-1811

12 © 2010 Tieto Corporation Verkställa avgifter - Verkställighet/Beställning •Verkställa avgifter visar information om brukarens •Insatskategori •Utförare/leverantör och organisation •Orsak till informationen •Tillfällen •Insatser och uppgifter från insatser •Nya/ändrade och avslutade insatser •Timmar, besök, antal, nivå •Summering av insatser både inom och mellan insatskategorier är möjligt 2010-05-1812

13 © 2010 Tieto Corporation Verkställa Avgifter – Verkställighet/beställning •Personens samtliga pågående verkställigheter och/eller beställningar presenteras så att en sammanhängande bild över personen erhålles. •Här visas information som är avgiftshandläggaren underlag för att verkställa uppgifterna i avgiftsmodulen. •Insatskategori/tillfällen •insatser med tillhörande timmar/antal osv. •Här visas också orsaken till att informationen skickats till avgiftsmodulen. 13

14 © 2010 Tieto Corporation Verkställa Avgifter – Verkställighet/beställning •Verkställa avgifter ger avgiftshandläggaren snabbt och enkelt tillgång till de bilder i avgiftsmodulen där nyupplägg eller komplettering/ändring av uppgifter sker. 2010-05-1814

15 © 2010 Tieto Corporation Thank you Pia Pettersson/Sten Larsson Produktutvecklare Procapita VoO Avgifter


Ladda ner ppt "© 2010 Tieto Corporation Procapita VoO Avgifter - Verkställa avgifter 2010-02-01 Pia Pettersson/Sten Larsson Produktutvecklare Procapita VoO Avgifter."

Liknande presentationer


Google-annonser