Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarier | Utbildningar | Talarförmedling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarier | Utbildningar | Talarförmedling"— Presentationens avskrift:

1 Seminarier | Utbildningar | Talarförmedling
Lära för Livet Seminarier | Utbildningar | Talarförmedling

2 Arbetsglädje, kultur och värderingar
Det sitter i väggarna! Arbetsglädje, kultur och värderingar

3 Christer Olsson Fiskarsonen från Öckerö som gjorde sunt förnuft till sin affärsidé. Christer är idag en av Nordens mest eftertraktade föreläsare, med fokus på samspelet mellan organisationens strukturella och kulturella dimensioner.

4 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Tänk om väggarna kunde tala
Jag har pratat med många väggar, men inte fått många svar! Varför gör ni så? ”Vi har alltid gjort så.” En underbar paradox som överförs till nyanställda.

5 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Schimpansexperimentet
Man satte sex schimpanser i en bur och hänger ner en klase bananer i mitten av buren. Varje gång en apa närmar sig bananen kastar de iskallt vatten över dem – vilket de självklart hatar. Efter X antal gånger med vattenkastandet förstår aporna att de inte ska ta bananen, för att den vanliga maten kommer strax. Schimpanser är empatiska djur. När de byter ut en schimpans mot en ny till denna grupp, varnar de andra aporna den nya schimpansen när denne försöker ta en banan. Det slutar med att de till slut bytt ut alla apor som var med i den ursprungliga gruppen, men ingen rör bananerna...

6 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Ändamålsenlig kultur?
Det kanske var en bra idé från början, men passar det in i hur vårt företag ser ut idag? Om du klandrar människors tidigare fattade beslut, stannar du nya idéer. Chefens beslut är det som gäller, annars blir arbetet en form av anarki.

7 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Struktur och kultur
Kultur är det som ger lust och glädje på arbetsplatsen. Struktur är viktigt för att en organisation ska fungera. Struktur är frihetens moder. Struktur ökar allteftersom företaget växer. Tricket är att behålla kulturandan som startade företaget – den där goa känslan.

8 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar S x K = O²
Struktur x Kultur = Operationell effektivitet Operationell effektivitet = Yttre attraktivitet x Inre effektivitet Organisationens yttre attraktivitet och inre effektivitet måste samspela för att skapa en kultur som genererar såväl arbetsglädje som kund- och affärsnytta.

9 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Vi väljer människan
Människan är idag den enda konkurrerande faktorn. På strukturell nivå är det fruktansvärt svårt att konkurrera. Pris, produkter, prestanda – allt annat lika så är det människan vi väljer. Allt går att kopiera, men inte människan!

10 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Mät livsvärdet
Räkna livstidsvärdet på dina kunder. En nöjd kund är inte nödvändigtvis lojal. Lojalitet mäts i ”promotor score”. Rekommenderar dina kunder ditt företag? Hur sannolikt är det att dina medansvariga rekommenderar sina vänner att börja jobba i er organisation?

11 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar
Se upp med vedergällningsprocessen Vi tycker om att ha att göra med människor vi tycker om. Och vi tycker inte om att ha att göra med människor vi inte tycker om. Om jag inte tror att du tycker om mig, så tycker jag inte om dig – lite mer! = Vedergällningsprocessen Psykologiska försvarsmekanismer skyddar vårt ego.

12 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Kultur är känslor
Ju komplexare tillvaron blir, desto subjektivare blir människan. Vi ska göra fler och fler val som vi inte begriper. Då letar vi efter någon som vi tror kan. Jag kan inte bedöma om du kan det du säger dig kunna i expertsamhället. Då bedömer jag i stället människan, för det tror jag att jag kan bedöma.

13 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar
Förtroende är kostnadseffektivt Från jordbruksamhället, industrisamhället, tjänstesamhället... Vi är på väg rakt in i förtroendesamhället. Det går fort om man inte sköter sitt förtroendekapital. Tillit är en transaktion. Jag är inte här för att sälja något – jag är här för att ge dig det du behöver.

14 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar
Utveckling är en evolutionär drivkraft Människor är inte bra eller dåliga. Vi är bara olika. Utveckling är inte alltid bekväm. All form av organisationsutveckling handlar om personlig utveckling. Många människor är alldeles för invecklade. Våga veckla ut dig!

15 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Synliggör kulturen!
Vilken kultur har vi i organisationen? Hur synliggör vi den? Kultur handlar om berättelser. Vilka berättelser lyfter vi fram? Vad betyder våra värdeord? Ord har ingen given betydelse. Hur lever du (värdeordet)? ”Jag lever ... (värdeord) genom att...” Värderingar kan man inte lära ut, dem måste man leva ut.

16 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar
Olika människor lär sig på olika sätt Lär du genom att lyssna, att se, att göra...? Det finns inget rätt sätt! Om jag får lära på mitt sätt, kan jag lära mig vad som helst.

17 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar
Behöver du en professionell tumutdragare? Vad väldigt många människor behöver är inte att gå en kurs – det är att använda kurserna de redan gått. Det som stressar många människor är inte vad de gjort – det vad de inte gjort men som de vet att de borde göra.

18 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar
Är du under utveckling eller avveckling? Allt under ditt liv är antingen under utveckling eller avveckling. Att behålla är en lurig strategi. Den ger ingen energi. Att behålla är att inte vilja något i en relation. ”Men om jag är nöjd som jag har det då?” Fundera då på vad du behöver utveckla för att fortsätta ha det som du har det.

19 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Behovet att vara behövd
I den evolutionära hjärnan är ensam inte stark – ensam är död! Vi har skapat ett samhälle där vi inte behöver varandra. Ge människor gåvan att få hjälpa dig.

20 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Den lärande människan
Vad skiljer proffs och amatörer? När proffs agerat, reflekterar de – och sedan gör de som de har lärt. En oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet.

21 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Krav ./. Förmåga
Vi gillar lite högre krav än förmåga. När kraven ökar, måste förmågan öka för att skapa balans. Andra upplever dig som mer kompetent utifrån och in än vad du upplever inifrån och ut. Du vet mer än du vet att du vet!

22 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Kunskapstrappan
Omedvetet okunnig Medvetet okunnig Medvetet kunnig Omedvetet kunnig

23 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Vanebildningsprocessen
Det tar tre veckor att skapa en ny vana. Gör du det nya bara ett par, tre gånger i veckan, tar det tre månader. Livsomvälvande förändringar tar tre år.

24 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Lev på det som är du!
Rädslan får aldrig bli större än lusten. Många vill höja sin lägstanivå. Se hellre till att blir riktigt bra på det du är bra på. Annars: Under tiden du jobbar på att bli bra på det som du är dålig på, blir du dålig på det du är bra på.

25 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar
Du kan inte utveckla din personlighet Personlig utveckling betyder inte personlighetsutveckling. Vissa saker får du jobba med – andra kan du välja att acceptera. Träna på att jobba med människor som inte är som du – det är då du får vinsten! Acceptans är ett annat ord för arbetsglädje!

26 Det sitter i väggarna! Minnesanteckningar Allt du fokuserar på växer
Det finns inget litet problem som inte kan växa sig riktigt fett med lite omsorg!

27 Glöm inte: Du läcker vad du tänker!
Minnesanteckningar Det sitter i väggarna! Glöm inte: Du läcker vad du tänker!

28 Det sitter i väggarna! Frågor att jobba vidare med
Vilken kultur har vi i vår organisation? Hur synliggör vi kulturen i organisationen? Vilka berättelser lyfter vi fram? Vad betyder våra värdeord? Prata klartext om generella beteenden i organisationen: Hur lever du (värdeordet)? ”Jag lever ... (värdeord) genom att...”

29 Det sitter i väggarna! Frågeställningar för chefen
Hur är jag som chef? Styrker och stödjer jag ELLER styr och stör jag? Leder jag mina medansvariga eller administrerar jag dem? Hur synliggör jag människorna i organisationen?

30 Fortsätt utvecklingen!
Vill du fortsätta din och företagets utveckling? Gå kursen i Personligt Ledarskap med Christer Olsson och Jens Hector Boka Christer Olsson till ditt företag Ring oss på Christer Olsson

31 Det sitter i väggarna! Arbetsglädje, kultur och värderingar
Struktur x Kultur = Effektivitet Behovet att vara behövd Utveckling vs. avveckling Yttre attraktivitet / Inre effektivitet Att välja att vilja Nästa tillfälle: Stockholm 20 maj 2014 Göteborg 9 juni 2014 Christer Olsson

32 Lära för Livet talarförmedling
Boka föreläsare och utbildare hos oss! Effektiv service | Kvalitetsgaranti | Mångårig expertis Manuel Knight Amelia Adamo Ola Skinnarmo Mia Skäringer

33 www.laraforlivet.se Kontakta oss på 08-796 60 30


Ladda ner ppt "Seminarier | Utbildningar | Talarförmedling"

Liknande presentationer


Google-annonser