Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strålning och ohälsa Del 1: Cancer och FM-radion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strålning och ohälsa Del 1: Cancer och FM-radion"— Presentationens avskrift:

1 Strålning och ohälsa Del 1: Cancer och FM-radion
Örjan Hallberg Hallberg Independent Research Polkavägen 14B Trångsund Sweden

2 All strålning går med ljusets hastighet oavsett frekvens

3 Infekterade guldfiskar höll sig vid liv längre i ett elektromagnetiskt fält

4 Diagrammet, som startade mitt intresse för hudcancer 1998

5 Så här kan malignt melanom se ut enligt experterna

6 Dödsfallen i melanom började öka ca 7 år innan vi började åka solcharter

7 Även i Sverige är hudcancern vanligast där FM-masterna står tätast.

8 Hudcancer i Norge är vanligast där FM-strålningen är kraftigast

9 Hudcancern ökade i Finland. Bilder för 1960, 1970, 1980, 1990 och 2000.

10 Områden som täcks av 3 FM-sändare har markerats i rött till vänster
Områden som täcks av 3 FM-sändare har markerats i rött till vänster. Hög risk för hudcancer markeras i rött t v.

11 Den totala effekten verkar inte ha någon betydelse för hudcancerrisken Varje prick är en kommun i Sverige

12 Men ju fler FM-sändare, som strålar över en kommun, desto mer ökar risken för hudcancer

13 Hudcancer ökar mest under kläderna

14 Hudcancer är numera vanligast förekommande mitt på kroppen

15 Vad är så speciellt med en FM- sändare?

16 Dödligheten i cancer tar vissa skutt ibland...

17 Lungcancern ökar snabbt hos äldre från 1955 och även sedan 1997

18 Lungcancer och rökning i länder med och utan FM-radio vid 100 MHz

19 Prostatacancer 50-59 år ökar dramatiskt sedan 1997

20 Och den ökar snabbt för alla åldrar sedan 1997

21 Ökningen är störst i tätortslänen

22 Sammanfattning del 1 Flera cancerformer ökade snabbt efter 1955 i Sverige och andra länder. Detta antas bero på att kroppens förmåga att reparera eller avlägsna cancerogena förändringar har minskat. Huvudorsaken kan vara att hela befolkningen från 1955 utsattes för FM-radions kroppsresonanta radiovågor.

23 Dags för en paus?

24 Strålning och ohälsa Del 2: Mobiler och folkhälsan
Örjan Hallberg Hallberg Independent Research Polkavägen 14B Trångsund Sweden

25 Glesbygd är en sjuk miljö, nu börjar även friska dö.

26 Även kyrkor kan förmedla ett strålande budskap...

27 Från år 1997 började hela Sverige att bli sjukare och sjukare
Från år 1997 började hela Sverige att bli sjukare och sjukare. Trendbrottet ses i alla län This graph is in the proceedings and it shows that all counties have increasing sickness registration

28 För varje län kan man se en viss brytmånad, okt-97 till jan-98
It was possible to pinpoint the specific month that each county had its trend-break.

29 Andelen elöverkänsliga ökar i flera länder

30 Hur mycket talar vi i mobiltelefon varje år?
This graph shows that we talk around years every year in Sweden. For many years we stayed at about 3000 years but as the new dual band phones came along the use more or less exploded from around 1997.

31 Sämre folkhälsa sedan 1997 This summary graph shows that a lot of health related characteristics showed a trend-break in 1997.

32 Fler kurvor från Schweiz...

33 Trafikolyckor med personskada ökar kraftigt i Stockholm
And since 1997 the car drivers in Sweden are involved in lots of accidents with severely injured people.

34 I en rapport från PTS om telekom-marknaden 1997 kan man läsa följande:
Det nya frekvensbandet, 1800 MHz, togs i drift av Telia i slutet av året. De övriga operatörerna har byggt upp detta nät och förväntas ta det i drift vid halvårsskiftet 1998.

35 Sjukdagarna i Sverige verkar ha ett samband med folktäthet och GSM-systemets täckningsgrad

36 Lustigt nog ser vi liknande samband även i Norge och Danmark!

37 Hörselnervstumörer är idag mer vanliga i glesbygden

38 Hörselproblemen har ökat i glesbygden

39 I glesbygdslänen har risken för hjärntumörer ökat markant

40 Även djur mår illa av radiostrålning
Småfåglar undviker områden med stark strålning Storkar får inga barn om boet ligger för nära mobilmaster Bin verkar störas i sin kommunikation och far ofta vilse. Eldflugorna får problem med lyset. Hästar och kor mår inte bra när de betar nära stora radiomaster. Fladdermöss skyr radarsändare men slår lätt ihjäl sig mot vindkraftverkens vingar.

41 Det här blir ingen biodlare rik på!

42 Albert Einstein sade en gång:
”Om bina försvann från jordens yta skulle människan bara ha fyra år kvar att leva. Inga bin, ingen pollination, inga nya växter, inga fler djur och inga fler människor."

43 Mobilernas höga uteffekt
Hjärntumörer är vanligast på den sida av huvudet man håller mobilen på. Där är strålningen starkast. Hjärntumörer har ökat mest i glesbygden, där mobilernas uteffekt är störst. Uppenbarligen är den tillåtna maxeffekten alltför hög om man skulle ta hänsyn till folkhälsan och inte bara till ekonomin.

44 Kan mobilerna verkligen rå för allt detta elände?
Leukemia does not relate to mobile phones. General sickness rates do. Recovery times after surgery and work related injuries do. Externally caused deaths seem to relate to mobile phones Alzheimer deaths also But not ALS.

45 Sammanfattning mobiler
Data visar att hälsan hos hela den svenska befolkningen är hotad Glesbefolkade län har sämre hälsostatistik än mer tätbefolkade län Ansvariga myndigheter måste nu på allvar undersöka vilka hälsoeffekter som 1800 MHz mobilsystemet har haft på befolkningen.

46 Sammanfattning totalt
Cancern slår hårdast mot tätortslänen där FM-sändarna står som tätast och stör nattsömnen hur man än vrider sängen. Sjukskrivningar och andra ohälsotal är numera högst i glesbygden där mobiltelefonerna ofta får gå på högsta effekt

47 Vad kan man då göra? Stäng FM-sändarna på nätterna. Idag tjuter de sin bärfrekvens hela tiden även om inget program sänds. Ersätt med bredbandsnät och digitalradio. Begränsa mobilernas uteffekt. Föräldrar, som ger sitt 8-åriga barn i Lappträsk en mobil i julklapp, riskerar att bli barnlösa.

48 Uppfinnaren


Ladda ner ppt "Strålning och ohälsa Del 1: Cancer och FM-radion"

Liknande presentationer


Google-annonser