Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiearbete 100 p.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiearbete 100 p."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiearbete 100 p

2 Obligatoriskt för gymnasieexamen
Poängen visar på omfattningen av DIN arbetsinsats Erfarenhets- och vetenskapligt grundat arbetssätt – utveckla förmåga att planera, genomföra, utvärdera arbetet och ge och ta respons Examensmålen styr utformning och innehåll Självständigt arbete men i diskussion med lärare utveckla arbetet och dess resultat

3 Din planering, genomförande och utvärdering
Frågeställning Planera, genomföra och utvärdera ett större arbete Liknade redovisningsformer som på högskola Kort sammanfattning (abstract) ska finnas på engelska Kunna ta initiativ för planerande och genomförande Utvärderingen – återkoppla till frågeställning, värdera resultatet (styrkor, svagheter, betydelse, begränsningar) källkritik

4 Mall - gymnasiearbetet
Inledande del: Sammanfattning, bakgrund, syfte, frågeställningar och metod Huvuddel: Redogörelse för arbetet, resultat, diskussion och slutsatser Källor och källkritik Eventuella bilagor Grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur (språket behöver däremot inte vara komplicerat)

5 Examensmålens centrala kunskapsområden
Samhällsfrågor och samhällsförhållanden Samhällens strukturer, verksamheter och funktioner Samspelet mellan individ och samhälle Människors livsvillkor Mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter

6 Fallgropar ”Man har ju huuur mycket tid som helst på sig”
”Det här kan jag lätt slänga ihop på nån dag” För vida frågeställningar Att tro att det går snabbt och genomföra och sammanställa en enkät

7 Tips! Välj en fråga du är intresserad av! Du hinner inte byta ämne…
Börja direkt! Använd lektionstiden effektivt! Ta hjälp av din handledare!


Ladda ner ppt "Gymnasiearbete 100 p."

Liknande presentationer


Google-annonser