Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boendestöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boendestöd."— Presentationens avskrift:

1 Boendestöd

2 Socialtjänsten skall se till att alla människor skall ha en ekonomisk och social trygghet.
Socialtjänsten skall se till att alla kan ta del av samhällets resurser. I Sverige har vi ett stort socialt skyddsnät för våra samhällsmedborgare. Stor respekt för självbestämmande och integritet. Stödet från SoL är frivilligt och vi kan aldrig ta till någon som helst tvång i vårt arbete.

3 Socialnämnden skall medverka till
Meningsfull sysselsättning Boende anpassat efter behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service, det kan vara gruppbostäder, men även ge stöd i ordinärt boende, med ex boendestöd som kommer stöttar i olika situationer i vardagen.

4 Boendestöd är ett SoL beslut (Socialtjänstlagen) och skall ge skälig levnadsnivå.
LSS (lagen om Stöd och Service) skall ge god levnadsnivå.

5 Den enskilde har rätt att söka en insats och att få den prövad.
Man har rätt att överklaga beslutet. I beslutet skall det tydligt framgå vad syftet och målet med insatsen är. Utifrån beslutet upprättas en genomförandeplan.

6 Riktlinjer boendestöd
Insatsen är förbehållen personer med Psykiska funktionsnedsättningar Social problematik Intellektuella funktionsnedsättningar Neurologiska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autism

7 Syfte med insatsen Boendestöd är en samlad insats som kan variera över tid och i omfattning beroende på den enskildes behov och livssituation. Är både praktiskt och motiverande Stärka förmågan att klara sitt dagliga liv. Öka motivation, bryta passivitet och isolering, komma ut i sociala sammanhang, sysselsättning.

8 Stödet ges av ett fåtal boendestödjare för att skapa kontinuitet och trygghet.
Boendestödjaren/stödassistenten skall har ett pedagogiskt förhållningssätt. Stödet är både habiliterande och rehabiliterande

9 Vad kan boendestödet göra?

10 KONTAKT: Boende personligt stöd IFO/FH Västra Hisingen Sofie Wassberg


Ladda ner ppt "Boendestöd."

Liknande presentationer


Google-annonser