Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD ÄR DET?.  Socialtjänsten skall se till att alla människor har en ekonomisk och social trygghet.  Socialtjänsten skall se till att alla kan ta del.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD ÄR DET?.  Socialtjänsten skall se till att alla människor har en ekonomisk och social trygghet.  Socialtjänsten skall se till att alla kan ta del."— Presentationens avskrift:

1 VAD ÄR DET?

2  Socialtjänsten skall se till att alla människor har en ekonomisk och social trygghet.  Socialtjänsten skall se till att alla kan ta del av samhällets resurser.  I Sverige har vi ett stort socialt skyddsnät för våra samhällsmedborgare.  Stor respekt för självbestämmande och integritet. Stödet från SoL är frivilligt och vi kan aldrig ta till någon som helst tvång i vårt arbete.

3 Socialnämnden skall medverka till:  Meningsfull sysselsättning  Boende anpassat efter behov av särskilt stöd  Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service  Detta kan ex vara våra gruppbostäder, men det är även att ge stöd i ordinärt boende, med ex boendestöd som kommer och stöttar i olika situationer i vardagen.

4  Boendestöd är ett SoL beslut (Socialtjänstlagen) och skall ge skälig levnadsnivå.  LSS (Lagen om Stöd och Service) skall ge god levnadsnivå.

5  Den enskilde har rätt att söka en insats och att få den prövad.  Man har rätt att överklaga beslutet.  I beslutet skall det tydligt framgå vad syftet och målet med insatsen är.  Utifrån beslutet upprättas en genomförandeplan.

6 Riktlinjer boendestöd

7

8  Syftet med insatsen är att på ett pedagogiskt sätt ge stöd i syfte att stärka den enskildes förmåga att klara sin dagliga livsföring, samt tillgodose den enskildes behov av personlig omvårdnad och praktisk hjälp i hemmet, utifrån livssituation och behov.  Insatsen ska vara uttalat rehabiliterande/habiliterande och bidra till att öka den enskildes motivation att leva ett självständigt liv, bryta passivitet och isolering samt ge stöd att komma ut i sociala sammanhang och/eller delta i meningsfull sysselsättning.  Personalen ska ha den kompetens som krävs för att utföra insatsen med ett pedagogiskt förhållningssätt.  Boendestöd ska ses som en samlad insats med både praktisk hjälp och motiverande stöd som kan variera över tid och i omfattning beroende på den enskildes aktuella behov och livssituation.  Stödet bör ges av en eller ett fåtal boendestödjare för att skapa kontinuitet och trygghet. Avslutningsvis…


Ladda ner ppt "VAD ÄR DET?.  Socialtjänsten skall se till att alla människor har en ekonomisk och social trygghet.  Socialtjänsten skall se till att alla kan ta del."

Liknande presentationer


Google-annonser