Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eget kapital Samtiga institutioner och enheter balansera över- respektive underskott som uppstått i den egna verksamheten. Överskott 5 % av totala intäkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eget kapital Samtiga institutioner och enheter balansera över- respektive underskott som uppstått i den egna verksamheten. Överskott 5 % av totala intäkter."— Presentationens avskrift:

1

2 Eget kapital Samtiga institutioner och enheter balansera över- respektive underskott som uppstått i den egna verksamheten. Överskott 5 % av totala intäkter får det egna kapitalet disponeras fritt. Överstiger det egna kapitalet 5 % eller om det egna kapitalet är negativt ska enheten redogöra för hur kapitalet ska nyttjas alternativt nå balans.

3 Ekonomi i balans Kostnadsnivån på sikt i paritet med intjänandenivån.
Olika strategiska satsningar Mottagningskapaciteten begränsad Stora överskott på främst institutionsnivå Behov av att i redovisningen kunna särskilja dessa medel 23 Mkr 2011 3,5 i projekt

4 Bundet och obundet kapital
Ingår i redovisningen Bundet kapital - Anslag i projekt - Anslag och bidrag i aktiviteter med kapital - Anslag från rektor (rektorsmedel och strategiska medel) - Anslag från de särskilda organen Till obundet kapital räknas sådant kapital som inte är förbundet med ett framtida åtagande ur institutionens/enhetens synvinkel. 23 Kr 2011

5 Sammanfattning Igång sedan 2009 Bättre ordning och reda
Extern redovisning Behov av revision


Ladda ner ppt "Eget kapital Samtiga institutioner och enheter balansera över- respektive underskott som uppstått i den egna verksamheten. Överskott 5 % av totala intäkter."

Liknande presentationer


Google-annonser