Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EFS årsredovisning 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EFS årsredovisning 2014."— Presentationens avskrift:

1 EFS årsredovisning 2014

2 Årsredovisning - innehåll
Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys (Noter)

3 Agenda Nya redovisningsregler Balansräkningen – aktier/andelar
Förvaltningsberättelsen Redovisningen av gåvor Redovisningen av fastigheter Balansräkningen – aktier/andelar Balansräkningen- ändamålsbestämda medel

4 Nya redovisningsregler 2014
K3 Förvaltningsberättelse Gåvor/bidrag Ändamålsbestämda medel Fastigheter Testamentsfond (not 7) Men först något om de nya redovisningsreglerna som kom gäller nu från och med 2014. Tidigare fanns regler kring bokföring och årsredovisningar spridda på flera ställen (bokföringsnämnden, redovisningsrådet etc). Under flera år har bokföringsnämndens (BFN) arbetat med att både samla reglerna och anpassa dessa till det internationella regelverket IFRS. Resultatet är ett nytt regelverk kallat K-regleverket. K betyder helt enkelt kategori, och alla företag (och organisationer) delas upp i fyra kategorier = K1, K2, K3 och K4, beroende på storlek. För dessa fyra kategorier finns olika regelverk, och för EFS är det K3 som gäller. Svensk insamlingskontroll, som beviljar och kontrollerar organisationer med 90-konto, kräver att alla organisationer med 90-konto redovisar enligt reglerna i K3, oavsett storlek. EFS är också medlem i Frii – Frivilligorganisationernas insamlingsråd, och där har man tagit fram riktlinjer för medlemsorganisationerna i samråd med de stora revisionsbyråerna. K3 regelverket är en omfattande skrift på 125 sidor, indelad i 37 kapitel, och det finns särskilda tillämpningar för ideella organisationer. Hur påverkar det EFS redovisning? Det ställer högre krav på vad som redovisas i förvaltningsberättelsen Det finns ett förtydligande när det gäller vad som är gåvor och bidrag, och nya riktlinjer för hur dessa ska redovisas. Det finns riktlinjer för hur avsättning och upplösning av ändamålsdestinerade medel ska göras. För fastigheter införs komponentavskrivningar, något som funnits i Europa tidigare, men inte i Sverige Den resultatutjämningsfond som EFS haft för testamenten kan vi inte ha kvar, utan den har i sin helhet förts till balanserat kapital (se not 7 på sid 20)

5 Förvaltningsberättelse (sid 1)
Föreningens ändamål? Strategier? Organisation? Uppföljning? Ideella timmar? (sid 19)

6 Resultaträkningen (sid12)
Enligt K Budget Enligt fg år +48,3 Intäkter Kostnader = Årets resultat -595 Fonderingar -388 Förändring balanserat Kapital -983 Intäkter Kostnader = Verksamhetsresultat Fonderingar Årets resultat 1 385 -49,2 +1,9 +1,1

7 Resultaträkningen - gåvor

8 Resultaträkningen - gåvor
Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Gåvor till EFS 27 698 26 500 25 720 Bärargåvor 385 285 - Gåvor till Johannelund 543 550 308 Gåvor tidigare år använda i år 986 - Gåvor ej använda -4 469 Summa gåvor 25 143 27 335 26 028

9 Resultaträkningen – övriga intäkter
Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Testamentsgåvor 2 944 4 000 6 184 Föreningsavgift 1 365 1 500 1 417 Bidrag 9 002 9 252 8 877 Försäljning 4 586 4 171 4 561 Medlemsavgifter 32 45 42 Hyra och övrigt 3 394 2 036 3 393 Totalt övriga intäkter 21 323 21 004 24 474

10 Resultaträkningen Enligt K3 - 2014 (Enligt 2013) - 2014
Intäkter Kostnader = Årets resultat -595 Fonderingar -388 Förändring bal. kapital -983 Intäkter Kostnader = Verksamhetsresultat Fonderingar Årets resultat -983

11 Resultaträkningen - kostnader
(Not 4, 5) Projektanslag utland – personalkostnader Projektanslag Sverige – gåvor till Salt Diverse övriga kostnader – fler missionärer, fler bilar.

12 Agenda Nya redovisningsregler Balansräkningen – aktier/andelar
Förvaltningsberättelsen Redovisningen av gåvor Redovisningen av fastigheter Balansräkningen – aktier/andelar Balansräkningen- ändamålsbestämda medel

13 Fastigheter Löten 9: tkr Löten 9: tkr

14 Fastigheter ”Förväntas skillnaden i förbrukningen av materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig ska tillgången delas upp på dessa.” (K3 kap 17:4)

15 Fastigheter Löten 9:4 Mark: 1 458 tkr Markanläggn: 186 tkr
Stomme: tkr VVS: tkr Fasad: tkr Tak: 199 tkr Installation: 185 tkr Summa tkr

16 Agenda Nya redovisningsregler Balansräkningen – aktier/andelar
Förvaltningsberättelsen Redovisningen av gåvor Redovisningen av fastigheter Balansräkningen – aktier/andelar Balansräkningen- ändamålsbestämda medel

17 Balansräkning Eget kapital Tillgångar Skulder

18 Balansräkning – tillgångar (sid 13)

19 Swedbank Robur Humanfond

20 Balansräkning – tillgångar (sid 13)

21 Balansräkning – skulder (sid 14)

22 Balansräkning – eget kapital
20 911 Fri dispositionsfond testamenten Ändamålsbestämda medel Fritt eget kapital GÅVOR - FONDER

23 Eget kapital (not 7) IB 2014 Ändamålsbestämda medel Gåvor 9 366 Fonder
1 125 Fri dispositionsfond 4 170 Fritt eget kapital 3 545 Eget kapital 18 206 Reserverat 4 469 625 -625 Omföringar -299 -4 170 4 170

24 Projektredovisning Indien – 9 projekt IB från fg år 3 002 2014
+ Gåvor 355 + Testamente 981 + fg år proj + fg år proj - Anslag -462 Summa Ej använt UB

25 Ändamålsbestämda medel - reserverat
Etiopien 859 Indien 976 EFS diakonala proj 574 Förföljda kristna 1 550 Övrigt 508 Summa 4 469

26 Eget kapital (not 7) IB 2014 Ändamålsbestämda medel Gåvor 9 366 Fonder
1 125 Fri dispositionsfond 4 170 Fritt eget kapital 3 545 Eget kapital 18 206 Reserverat 4 469 625 -625 UB 2014 12 550 1 630 6 732 20 912 Utnyttjat -986 -120 120 Årets resultat -478

27 Äras den som äras bör!


Ladda ner ppt "EFS årsredovisning 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser