Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EFS årsredovisning 2014. Årsredovisning - innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys (Noter)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EFS årsredovisning 2014. Årsredovisning - innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys (Noter)"— Presentationens avskrift:

1 EFS årsredovisning 2014

2 Årsredovisning - innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys (Noter)

3 Agenda Nya redovisningsregler – Förvaltningsberättelsen – Redovisningen av gåvor – Redovisningen av fastigheter Balansräkningen – aktier/andelar Balansräkningen- ändamålsbestämda medel

4 Nya redovisningsregler 2014 K3 Förvaltningsberättelse Gåvor/bidrag Ändamålsbestämda medel Fastigheter Testamentsfond (not 7)

5 Förvaltningsberättelse (sid 1) Föreningens ändamål? Strategier? Organisation? Uppföljning? Ideella timmar? (sid 19)

6 Resultaträkningen (sid12) Enligt K3 - 2014 Intäkter46 508 - Kostnader-47 103 = Årets resultat-595 Fonderingar-388 Förändring balanserat Kapital-983 Enligt fg år - 2013 Intäkter50 501 - Kostnader-46 608 = Verksamhetsresultat3 893 Fonderingar-2 508 Årets resultat1 385 Budget +48,3 -49,2 +1,9 +1,1

7 Resultaträkningen - gåvor

8 Utfall 2014Budget 2014Utfall 2013 Gåvor till EFS27 69826 50025 720 Bärargåvor385285- Gåvor till Johannelund543550308 Gåvor tidigare år använda i år986-- Gåvor ej använda-4 469-- Summa gåvor25 14327 33526 028

9 Resultaträkningen – övriga intäkter Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Testamentsgåvor2 9444 0006 184 Föreningsavgift1 3651 5001 417 Bidrag9 0029 2528 877 Försäljning4 5864 1714 561 Medlemsavgifter324542 Hyra och övrigt3 3942 0363 393 Totalt övriga intäkter21 32321 00424 474

10 Resultaträkningen Enligt K3 - 2014 Intäkter46 508 - Kostnader-47 103 = Årets resultat-595 Fonderingar-388 Förändring bal. kapital-983 (Enligt 2013) - 2014 Intäkter51 049 - Kostnader-47 103 = Verksamhetsresultat3 946 Fonderingar-4 929 Årets resultat-983

11 Resultaträkningen - kostnader (Not 4, 5) Projektanslag utland – personalkostnader Projektanslag Sverige – gåvor till Salt Diverse övriga kostnader – fler missionärer, fler bilar.

12 Agenda Nya redovisningsregler – Förvaltningsberättelsen – Redovisningen av gåvor – Redovisningen av fastigheter Balansräkningen – aktier/andelar Balansräkningen- ändamålsbestämda medel

13 Fastigheter Löten 9:16 757 tkr Löten 9:47 596 tkr

14 Fastigheter ”Förväntas skillnaden i förbrukningen av materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig ska tillgången delas upp på dessa.” (K3 kap 17:4)

15 Fastigheter Löten 9:4 Mark:1 458 tkr Markanläggn:186 tkr Stomme:3 380 tkr VVS:1 454 tkr Fasad: 734 tkr Tak: 199 tkr Installation:185 tkr Summa7 596 tkr

16 Agenda Nya redovisningsregler – Förvaltningsberättelsen – Redovisningen av gåvor – Redovisningen av fastigheter Balansräkningen – aktier/andelar Balansräkningen- ändamålsbestämda medel

17 Balansräkning Eget kapital Tillgångar Skulder

18 Balansräkning – tillgångar (sid 13)

19 Swedbank Robur Humanfond 1 631 031 kr

20 Balansräkning – tillgångar (sid 13)

21 Balansräkning – skulder (sid 14)

22 20 911 Balansräkning – eget kapital Fritt eget kapital Fri dispositionsfond testamentenÄndamålsbestämda medel GÅVOR - FONDER

23 Eget kapital (not 7) IB 2014 Ändamålsbestämda medel Gåvor9 366 Fonder1 125 Fri dispositionsfond4 170 Fritt eget kapital3 545 Eget kapital18 206 Reserverat 4 469 625 -625 Omföringar -299 -4 170 4 170

24 Projektredovisning Indien – 9 projekt IB från fg år3 002 2014 + Gåvor355 + Testamente981 + fg år proj 215-15 + fg år proj 587-87 - Anslag-462 Summa 2014976 Ej använt-976+976 UB 3 876

25 Ändamålsbestämda medel - reserverat Etiopien859 Indien976 EFS diakonala proj574 Förföljda kristna1 550 Övrigt508 Summa4 469

26 Utnyttjat -986 -120 120 Eget kapital (not 7) IB 2014 Ändamålsbestämda medel Gåvor9 366 Fonder1 125 Fri dispositionsfond4 170 Fritt eget kapital3 545 Eget kapital18 206 Årets resultat -478 UB 2014 12 550 1 630 0 6 732 20 912 Reserverat 4 469 625 -625

27


Ladda ner ppt "EFS årsredovisning 2014. Årsredovisning - innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys (Noter)"

Liknande presentationer


Google-annonser