Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EFS årsredovisning 2014. Årsredovisning - innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys (Noter)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EFS årsredovisning 2014. Årsredovisning - innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys (Noter)"— Presentationens avskrift:

1 EFS årsredovisning 2014

2 Årsredovisning - innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys (Noter)

3 Agenda Nya redovisningsregler – Förvaltningsberättelsen – Redovisningen av gåvor – Redovisningen av fastigheter Balansräkningen – aktier/andelar Balansräkningen- ändamålsbestämda medel

4 Nya redovisningsregler 2014 K3 Förvaltningsberättelse Gåvor/bidrag Ändamålsbestämda medel Fastigheter Testamentsfond (not 7)

5 Förvaltningsberättelse (sid 1) Föreningens ändamål? Strategier? Organisation? Uppföljning? Ideella timmar? (sid 19)

6 Resultaträkningen (sid12) Enligt K Intäkter Kostnader = Årets resultat-595 Fonderingar-388 Förändring balanserat Kapital-983 Enligt fg år Intäkter Kostnader = Verksamhetsresultat3 893 Fonderingar Årets resultat1 385 Budget +48,3 -49,2 +1,9 +1,1

7 Resultaträkningen - gåvor

8 Utfall 2014Budget 2014Utfall 2013 Gåvor till EFS Bärargåvor Gåvor till Johannelund Gåvor tidigare år använda i år986-- Gåvor ej använda Summa gåvor

9 Resultaträkningen – övriga intäkter Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Testamentsgåvor Föreningsavgift Bidrag Försäljning Medlemsavgifter Hyra och övrigt Totalt övriga intäkter

10 Resultaträkningen Enligt K Intäkter Kostnader = Årets resultat-595 Fonderingar-388 Förändring bal. kapital-983 (Enligt 2013) Intäkter Kostnader = Verksamhetsresultat3 946 Fonderingar Årets resultat-983

11 Resultaträkningen - kostnader (Not 4, 5) Projektanslag utland – personalkostnader Projektanslag Sverige – gåvor till Salt Diverse övriga kostnader – fler missionärer, fler bilar.

12 Agenda Nya redovisningsregler – Förvaltningsberättelsen – Redovisningen av gåvor – Redovisningen av fastigheter Balansräkningen – aktier/andelar Balansräkningen- ändamålsbestämda medel

13 Fastigheter Löten 9: tkr Löten 9: tkr

14 Fastigheter ”Förväntas skillnaden i förbrukningen av materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig ska tillgången delas upp på dessa.” (K3 kap 17:4)

15 Fastigheter Löten 9:4 Mark:1 458 tkr Markanläggn:186 tkr Stomme:3 380 tkr VVS:1 454 tkr Fasad: 734 tkr Tak: 199 tkr Installation:185 tkr Summa7 596 tkr

16 Agenda Nya redovisningsregler – Förvaltningsberättelsen – Redovisningen av gåvor – Redovisningen av fastigheter Balansräkningen – aktier/andelar Balansräkningen- ändamålsbestämda medel

17 Balansräkning Eget kapital Tillgångar Skulder

18 Balansräkning – tillgångar (sid 13)

19 Swedbank Robur Humanfond kr

20 Balansräkning – tillgångar (sid 13)

21 Balansräkning – skulder (sid 14)

22 Balansräkning – eget kapital Fritt eget kapital Fri dispositionsfond testamentenÄndamålsbestämda medel GÅVOR - FONDER

23 Eget kapital (not 7) IB 2014 Ändamålsbestämda medel Gåvor9 366 Fonder1 125 Fri dispositionsfond4 170 Fritt eget kapital3 545 Eget kapital Reserverat Omföringar

24 Projektredovisning Indien – 9 projekt IB från fg år Gåvor355 + Testamente981 + fg år proj fg år proj Anslag-462 Summa Ej använt UB 3 876

25 Ändamålsbestämda medel - reserverat Etiopien859 Indien976 EFS diakonala proj574 Förföljda kristna1 550 Övrigt508 Summa4 469

26 Utnyttjat Eget kapital (not 7) IB 2014 Ändamålsbestämda medel Gåvor9 366 Fonder1 125 Fri dispositionsfond4 170 Fritt eget kapital3 545 Eget kapital Årets resultat -478 UB Reserverat

27


Ladda ner ppt "EFS årsredovisning 2014. Årsredovisning - innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys (Noter)"

Liknande presentationer


Google-annonser