Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!"— Presentationens avskrift:

1 Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!

2 300 miljoner ökning till BUN & SOC SOC har fått ökade anslag med 150 miljoner under de senaste fem åren. Trots detta ökar kostnaderna snabbare och budgeten överskrids. Utgifterna måste anpassas till inkomsterna. 3.5% måste sparas. Besparingarna syftar till att få kontroll över ekonomin vilket möjliggör framtida satsningar.

3

4 Dyrare äldreomsorg Vi är billigare på flera områden inom SOC MEN Vi är dyrare inom äldreomsorgen Befolkningen kommer att åldras och att det kommer att krävas mer vård i framtiden För att klara dessa framtida behov måste vi vidta åtgärder redan nu Dagens besparingar syftar till en bättre äldrevård i framtiden

5

6 Ett exempel … äldreboende jämförelse Om Uddevalla varit Trollhättan: Antalet boende – 114 platser 6% av 9990 =599 bostäder, Ua 7% =730 boende Diff. produktionskostnad 156 tkr/plats Thn 385 479 Ua 541 774 Trollhätte-struktur här: U-a nivå 2011: (7%) 395 mkr Thn struktur/nivå(6%+Thn prod.pris): 283 mkr Diff. om vi varit Trollhättan 112 mkr Om Uddevalla varit Tjörn/Riket Antal bostäder minskar – 208 (5% av 3140 522 Ua 7% 730) Diff.podukt. kr/plats 67 t kr (Tjörn 474966 Ua 541774) Tjörn struktur här: Ua prod kostnad (på 5%) 282 mkr Tjörns struktur/nivå 248 mkr U-a nivå/struktur 396 Differens möjlig 148 mkr (Tjörn Äbo rankat i kvalitet som nr 28 av 290 kommunala )

7 Ett annat exempel… Hemtjänst Augusti 2010 – 34.000 timmar Augusti 2012 – 43.000 timmar Kostnadsökning: 30 miljoner kronor

8 Lagens krav skall tillgodoses Socialtjänstlagen föreskriver att den person som inte själv kan tillgodose sina behov eller som kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. Biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

9 Summering - utmaning Vi har väsentligt högre kostnader inom främst äldreomsorg och LSS utan att för den skull ha högre kvalitet generellt sett Kostnaderna måste närma sig den som råder i jämförbara kommuner. Kortsiktiga åtgärder och strukturella åtgärder

10

11 Kommunalskatt

12 Summering av skattesats Uddevalla har en förhållandevis hög skatt Om vi redan nu höjer skatten för att lösa de nuvarande problemen inom Socialnämnden då får vi svårt att höja skatten framöver när den riktigt stora utmaningen kommer

13 Politisk bedömning (S) bedriver en aktiv oppositionspolitik i media och på FB Men (S) har avsatt lika mycket pengar till nämnden vid budgetbeslutet i Juni 2012 (S) reserverade sig inte mot beslutet i nämnden november 2012 (S) argumenterar i en protokollsanteckning för en skattehöjning på 35 öre Men (S) utlovar enbart 17.5 miljon skall gå till SOC trots ett sparkrav på ca 50 miljoner Är detta ansvarsfullt? Majoriteten har beslutat om besparingar som syftar till att SOC skall få kontroll på sin ekonomi Då vi inser att detta kräver åtgärder som först får effekt på lite längre sikt accepterar vi ett underskott på 20 miljoner för 2013 Vi kommer att utreda behovet av ev skattehöjningar alternativt andra budgetförstärkningar inför budgeten för 2014- Vi har gett förvaltningen i SOC och KS i uppdrag att utreda organisationen så att vi får bättre kontroll på hur pengarna används Dessa beslut skapar ordning i ekonomin på kort och lång sikt Vi tar ansvar för ekonomin och skapar bättre förutsättningar in för framtiden


Ladda ner ppt "Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!"

Liknande presentationer


Google-annonser