Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Judendom Kristendom Islam.  Alla religioner finns i olika tolkningar  Personliga eller något som följs av en större grupp  De flesta större religioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Judendom Kristendom Islam.  Alla religioner finns i olika tolkningar  Personliga eller något som följs av en större grupp  De flesta större religioner."— Presentationens avskrift:

1 Judendom Kristendom Islam

2  Alla religioner finns i olika tolkningar  Personliga eller något som följs av en större grupp  De flesta större religioner har flera olika inriktningar  Den officiella historien hos en religion är, precis som annan historia, skriven av de som har makten, ”Vinnarna”.

3 Noak Abraham Moses Jesus Mohammed = Judendomen = Kristendomen = Islam

4 Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både geografiskt och idémässigt De uppstod i mellanöstern för länge sedan Många personer, händelser och föreställningar förekommer i alla tre religionerna Främsta exemplet är ABRAHAM

5 Första Mosebok beskriver honom som judarnas och arabernas stamfader I nya testamentet kallas han “de troendes fader”, de som tror är “söner till Abraham” I Koranen sägs att “Abraham var varken jude eller kristen - han sökte och fann den rena, ursprungliga tron och underkastade sig Guds vilja

6 Föddes för nästan 4000 år sedan i staden Ur i Kaldéen (dagens Irak) i ett polyteistiskt samhälle Gifte sig med Sara Gud talade till Abraham * Började vandra och kom fram till Kanaans land. Gud talade igen ** Abraham gifte sig med Hagar och fick sonen Ismael.. Ismaels mest berömda ättling är profeten Muhammed Sara fick senare sonen Isak. Isaks berömda ättlingar är Moses och senare Jesus

7 * “Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.” ** “Åt dina ättlingar ska jag ge detta land”

8 Gift med Sara 'Bihustrun' Hagar

9  Vilka övergripande likheter finns det mellan de tre abrahamitiska religionerna?  Diskutera!

10 Delad geografisk, kulturell & historisk bakgrund Uppenbarelser som religiös grund Gemensamma/ Liknande berättelser Profeter & Änglar Grundare

11  Gudssyn  Samma Gud (Olika namn)  Monoteism  Felfri & Allsmäktig Människosyn Guds avbild Linjär världssyn Döden/Domen

12  Texter  Gemensamma teman  En/Fåtal centrala texter  Tillbedjan  En speciell veckodag  Gemensamma gudstjänster

13  Synen på Jesus  Judendom: Lärd man  Kristendom: Guds son/Messias  Islam: Viktig profet  Berättelsens höjdpunkt När Mose fick de tio budorden Jesu födelse Muhammeds framträdande Treenigheten

14 Judendom är en liten religion men räknas som världsreligion eftersom den är spridd över hela världen Judendom är en etnisk religion som är särskilt knuten till det judiska folket (etnisk = tillhörighet till en grupp av människor med gemensamt ursprung och egenskaper) Vanligaste vägen in i Judendomen är att födas som jude, det är möjligt att konvertera men besvärligt

15 Världens största religion Starkt missionerande från början Ingen enhetlig religion, finns över 20.000 riktningar där den dominerande är romersk- katolska kyrkan, därefter den protestansiska och sedan den ortodoxa (dessa kan sedan delas in i ett otal mindre grupper och riktningar)

16 Världens näst största religion Ingen enhetlig religion, det finns en uppdelning av många olika riktningar Att bara tala om Sunniter och Shiiter är inte tillräckligt om man vill få en god uppfattning av modern Islam


Ladda ner ppt "Judendom Kristendom Islam.  Alla religioner finns i olika tolkningar  Personliga eller något som följs av en större grupp  De flesta större religioner."

Liknande presentationer


Google-annonser