Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdergrund Tränigslära/Etik. Intro https://www.youtube.com/watch?v=_6YIVjeH qOI https://www.youtube.com/watch?v=_6YIVjeH qOI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdergrund Tränigslära/Etik. Intro https://www.youtube.com/watch?v=_6YIVjeH qOI https://www.youtube.com/watch?v=_6YIVjeH qOI."— Presentationens avskrift:

1 Värdergrund Tränigslära/Etik

2 Intro https://www.youtube.com/watch?v=_6YIVjeH qOI https://www.youtube.com/watch?v=_6YIVjeH qOI

3 Nationalencyklopedin Värdegrund- de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar.

4 Samlingsbegrepp För olika frågor som rör: – Etik/Moral – Normer – Relationer – Demokrati – Livsåskådning

5 Sprider sig i samhället På senare tid har det blivit vanligt att även enskilda företag och organisationer formulerar sin egen värdegrund, som kan utgöras av etiska regler och riktlinjer rörande exempelvis jämställdhet, mångfald och miljöarbete.

6 Regeringen Samhällets värdegrund- det svenska samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga rättigheterna, där respekten för alla människors lika värde och för enskilda människors frihet och värdighet står i centrum. Detta framgår av regeringsformen och internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till.

7 Skolverket Skolans värdegrund- de grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Värdegrunden omfattar: – människolivets okränkbarhet – individens frihet och integritet – alla människors lika värde – jämställdhet mellan könen – solidaritet mellan människor Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

8 Riksidrottsförbundet Idrottens värdegrund- varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsens har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån: – glädje och gemenskap – demokrati och delaktighet – allas rätt att vara med – rent spel

9 Lektion 1 (19 april) Titta runt på sidan och se vad RF jobbar med: http://www.rf.se/ http://www.rf.se/ Läs sidorna 11-19: http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33077/cf _394/Idrotten_vill_-idrottens_id-program-.PDF http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33077/cf _394/Idrotten_vill_-idrottens_id-program-.PDF

10 Lektion 2 (26 april) Introduktion till uppgiften

11 3 maj – 17 maj Arbete med uppgiften Inlämning senast 17 maj Närvaro = Frivillig


Ladda ner ppt "Värdergrund Tränigslära/Etik. Intro https://www.youtube.com/watch?v=_6YIVjeH qOI https://www.youtube.com/watch?v=_6YIVjeH qOI."

Liknande presentationer


Google-annonser