Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsutvecklingsresa November 2013. Mål med resan Föreningen ska utifrån en nulägesanalys skapa en utvecklingsplan för sin förening. Utvecklingsplanen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsutvecklingsresa November 2013. Mål med resan Föreningen ska utifrån en nulägesanalys skapa en utvecklingsplan för sin förening. Utvecklingsplanen."— Presentationens avskrift:

1 Föreningsutvecklingsresa November 2013

2 Mål med resan Föreningen ska utifrån en nulägesanalys skapa en utvecklingsplan för sin förening. Utvecklingsplanen ska innehålla konkreta insatser som utvecklar föreningen. Metod Skattning – Analys – Prioritering – Handlingsplan Eget föreningsarbete kombinerat med erfarenhetsutbyte och utbildning

3 Program Konferensprogram Fredag: 17.00-19.00 Inledning - Idrotten Vill – Framtidens Idrottsförening - Analysverktyg 19.00- Ombordstigning och eget föreningsarbete 21.00Middag Lördag: 09.00-10.00 Gemensamt: Samling och delrapportering 10.00-12.00 Eget föreningsarbete 12.00 Lunch 13.00-14.00 Gemensamt: Återsamling och redovisning av analys 14.00-16.00 Eget föreningsarbete 16.00-17.00 Gemensamt: Redovisning av utvecklingsplan Cirka 18.15 Landstigning

4 Presentation Vem är du? Roll i föreningen? Förväntningar på resan?

5 Idrottslyftet finansierar resan "Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”

6 Idrottslyftets fyra delar Projekt med syfte att rekrytera medlemmar till föreningen. - söks via Södermanlands Idrottsförbund Projekt med syfte att arbeta med idrottens idéprogram ”Idrotten Vill!” - söks via SISU Idrottsutbildarna Projekt med fotbollsverksamheten - söks via Södermanlands Fotbollförbund Anläggningsprojekt för att skapa nya aktivitetsytor - söks via Södermanlands Idrottsförbund

7 Idrotten Vill - Idrottens idédokument

8 Vad är Idrotten Vill? Idrotten vill handlar om idrottens idé. Idrotterna som är medlemmar i Riksidrottsförbundet har skapat gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar. Den första versionen av Idrotten vill kom till 1995. Sedan dess har många specialidrottsförbund antagit egna program. Dokument hur Idrotten bör bedrivas har dock funnits under längre tid. IDROTTEN VILL

9 Olika utseende med förädlat innehåll IDROTTEN VILL

10 Utgångspunkt i FN:s konvention om Barns rättigheter Barnkonventionen IDROTTEN VILL - BARNKONVENTIONEN

11 Idrotten Vill:s olika delar Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund Bra i idrott och bra idrott Idrotten i samhället Idrott för barn Idrott för ungdom Idrott för vuxna Det ideella ledarskapet Stöd till lokal utveckling Stöd till internationell utveckling Forskning och utveckling IDROTTEN VILL

12 Idrottens verksamhetsidé Idrott är… …fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av… …träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger… …fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi organiserar vår idrott… …i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. IDROTTEN VILL

13 Idrottens Vision Svensk idrott – världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. IDROTTEN VILL

14 Svensk idrotts värdegrund Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

15 Filmklipp Idrotten Vill Svensk Idrott - Världens Bästa

16 Analys av skattning

17 Utvecklingsresa November 2013 - dag 2

18 Gårdagen Vad gjorde vi? Vad minns du? Vad lärde du dig?

19 Framtidens Idrottsförening

20

21 Framtiden Om vi gör som vi alltid har gjort kommer vi att få det som vi alltid har haft det… …gäller bara om allt annat är lika… …och det är det ju inte…

22 Framtiden Även om du vill ”stå still” så tvingar framtiden dig till rörelse… …vill du mer än ”stå still” så behöver du röra dig lite mer än omvärlden och vara strategisk och medveten om vad som krävs för att påverka din egen framtid

23 Grundantaganden Det går att påverka sin egen framtid. Du behöver kunna se och förstå det sammanhang (den kontext) i vilket du befinner dig för att kunna göra smarta vägval och fatta kloka och medvetna beslut om din egen framtid. Om du skaffar dig ny kunskap och vågar utmana dina egna (gamla) sanningar, så har du större chans att lyckas än om du låter bli.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33  Särart = någon form av stabil skillnad (det unika med oss).  Mervärde = det värde (inkl. den nytta) som t.ex. IF skapar, ett mervärde som skiljer sig från vad offentlig sektor, näringsliv eller den privata sfären bidrar med.

34

35

36

37 Grupparbete

38 Tvärgrupper -5 grupper -Minst tre deltagare/grupp – ingen från den egna föreningen Diskutera följande -Vilka framtidstrender påverkar idrotten mest, tror du? -Hur kan idrotten möta framtiden? -Vilken är din förenings största utmaning? -Vilken är din förenings särart och vilket mervärde ger er förening?

39 SISTA RYCKET! - Leverans

40 Formalia Fyll i närvarolista – Personnummer – Namn – Mailadress – Underskrift

41 Handlingsplan Vår analys visar…. …därför planerar vi följande insats/aktivitet… …som vi kommer att genomföra på följande sätt.. …ansvarig är… …senast (datum) ska det vara genomfört!


Ladda ner ppt "Föreningsutvecklingsresa November 2013. Mål med resan Föreningen ska utifrån en nulägesanalys skapa en utvecklingsplan för sin förening. Utvecklingsplanen."

Liknande presentationer


Google-annonser