Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Svensk Idrott vill  Svensk Fotboll vill  Sörmländsk Fotboll vill  Er förening vill?!  Diskussioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Svensk Idrott vill  Svensk Fotboll vill  Sörmländsk Fotboll vill  Er förening vill?!  Diskussioner."— Presentationens avskrift:

1

2  Svensk Idrott vill  Svensk Fotboll vill  Sörmländsk Fotboll vill  Er förening vill?!  Diskussioner

3

4 Samhället vill… Svensk idrott vill… Svensk fotboll vill… Sörmländsk fotboll vill… IF vill

5 Beskriver idrottsrörelsens verksamhet och hur vi inom idrotten vill att vår verksamhet ska bedrivas

6  Idrottens verksamhetsidé, värdegrund och vision  Idrotten i samhället  Idrott för barn  Idrott för ungdom ◦ Bredd och Elit  Idrott för vuxna ◦ Bredd och Elit  Det ideella ledarskapet  Stöd, forskning och utveckling

7 Beskriver hur vi inom fotbollen vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas Se filmen fotbollens spela lek lär

8 Beskriver Sörmländsk fotbolls spelarutbildning samt hur vi önskar att barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas

9  Verksamhetsidé  Värdegrund  Vision  Verksamhetsplan

10 Södermanlands Fotbollförbund, stiftat den 25 mars 1917, i dessa stadgar kallat SöFF, har till uppgift att främja och administrera fotbollidrotten i distriktet. SöFF skall därvid aktivt arbeta för en dopingfri fotbollidrott.

11

12 Så många som möjligt Så länge som möjligt Så bra som möjligt

13

14

15 Nollvisionen syftar till att lyfta fram alla positiva begrepp inom fotbollen och vi har kommit en bra bit på vägen sedan starten 2006. Inom Södermanlandsfotbollen arbetar förbundet med ett flertal olika metoder för att skapa bättre stämning på och runt våra matcher, en av dessa metoder är Nollvisionen.

16 Nollvisionen i sig är ingen ny regel, den innebär att regelboken skall följas strikt: Svordomar och hot mot medspelare, motspelare, domare och publik bestraffas med grov utvisning. Detsamma gäller om man skriker könsord eller andra kränkande ord. Detta medför automatiskt minst en match avstängning för spelare samt en anmälan till Disciplinnämnden för handläggning.

17 Flertalet kommittéer är inblandade i arbetet med Nollvisionen. Domarkommittén betonar Nollvisionen på sina domarutbildningar vilket innebär att domarna ska döma strikt efter regelboken för att bl.a. stävja ”ovårdat språk” på fotbollsplanen. Disciplinnämnden är det bestraffningsorgan som beslutar om påföljd för alla grova utvisningar av spelare och ledare. DpN är helt fristående från övriga kommittéer och styrelse.

18 Tävlingskommittén handlägger de ärenden som gäller matcher som avbrutits pga ordningsstörning. Tekniska kommittén betonar Nollvisionen på alla utbildningar både för blivande instruktörer och alla våra ungdomsspelare som deltar i talangutveckling. Föreningskommittén anordnar utbildningar i samverkan med SISU Idrottsutbildarna som förbundet kan ålägga de inblandade parterna dvs. föreningarnas styrelseledamöter, spelare och ledare att gå.

19 Ungdomskommittén utbildar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna föreningarnas styrelser, ledare och spelare.

20 Utbildning sker i föreningarna i samarbete med SöFF & SISU - bra utbildade ledare ger bättre spelare - goda föredömen skapar fler goda föredömen - positiv attityd skapar positiv attityd - glädje skapar mer glädje… och bättre spelare!!

21 Nollvisionen är Södermanlands fotbollsförbunds namn på arbetet med att få bort allt osportsligt från fotbollsarenorna i vårt distrikt. Du är medlem i sörmländsk fotboll och har därför ett ansvar att uppträda på ett snyggt sätt som följer fotbollens Fair Play. Fotbollsfamiljen består av spelare, medspelare och motspelare, ledare, domare, styrelsemedlemmar, föräldrar och åskådare. DU har tillsammans med alla andra i fotbollsfamiljen stort ansvar för att skapa en finare fotboll.

22 Studiematerial att använda för att arbeta vidare i föreningen. Vår syn på… …att fungera tillsammans …fusk …förnedrande behandling …regler och regelbrott …ansvarstagande …föreningsstolthet …att leva som man lär Kontakta SISU för stöd med utbildning

23 Vilken konsekvens får Nollvisionen för föreningens verksamhet? Hur kan vi göra Nollvisionsarbetet mer levande och synligt? På vilket sätt får vi fler att känna till Nollvisionen och följa den? VAD VILL DIN FÖRENING?!


Ladda ner ppt " Svensk Idrott vill  Svensk Fotboll vill  Sörmländsk Fotboll vill  Er förening vill?!  Diskussioner."

Liknande presentationer


Google-annonser