Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhet/ budget 2013 Per Ericsson - ordförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhet/ budget 2013 Per Ericsson - ordförande."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhet/ budget 2013 Per Ericsson - ordförande

2 UTGIVNA RAPPORTER VAS-rådets rapport nr 1 Avloppsvattenrening i Stockholms län år 2030 -en översiktlig studie av hinder samt möjliga vägar framåt2006 VAS-rådets rapport nr 2 Finansiering av regionala VA-investeringar – tillsammans eller var för sig?2007 VAS-rådets rapport nr 3 Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län –Möjligheter och svårigheter2007 VAS-rådets rapport nr 4 Dag- och bräddvattenpåverkan på dricksvattenproduktion i östra Mälaren2008 VAS-rådets rapport nr 5 Slamhantering i framtiden – Avfallsrötning vid VA-verken i Stockholms län2008 VAS-rådets rapport nr 6 Dricksvattenförekomster i Stockholms län – Prioriteringar för långsiktigt skydd2009 VAS-rådets rapport nr 7 Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen2009 VAS-rådets rapport nr 8 Mälarens värde 40 000 000 000,002009 VAS-rådets rapport nr 9 Rutiner för nödvattendistribution2010 VAS-rådets rapport nr 10 Robust- och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms län2011 VAS-rådets rapport nr 11 Framtida strategisk inriktning och utvärdering av VAS2012 VAS-rådets rapport nr 12 Robust avloppsvattenrening i Stockholms län – en utblick mot 2030 med fokus på recipienten2012 Publicerade PM: VAS PM Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer av skärpta reningskrav 2011.pdf Bil 1 till VAS PM Konsekvenser utsläppta mängder.pdf Bil 2 till VAS PM Undersökningar i Stockholms skärgård 2009.pdf VAS PM Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer av skärpta reningskrav 2011.pdf Bil 1 till VAS PM Konsekvenser utsläppta mängder.pdf Bil 2 till VAS PM Undersökningar i Stockholms skärgård 2009.pdf UTGIVNA PM

3 VAS verksamhetsprogram 2013 Projekt 1.Saltvatteninträngning i Mälaren 2.Ökad regionalisering och infrastruktur – Risker och möjligheter 3. Genomförande av handlingsplan för VAS Projekten i VAS verksamhetsplan för 2012 är en blandning av strategiska och mer operativt inriktade projekt. Projekttiderna varierar mellan 1-2 år. Till de strategiska arbetena räknas även ovanstående handlingsplan som ska tas fram för att planera framtida verksamhetsinriktning, där målsättningen är att tydliggöra syftet med länets vatten- och avloppssamverkan och hur den behöver utvecklas för att på bästa sätt motsvara kommunernas behov.

4 Edited: 2013-01-21 Havets nivå 2013-01-21

5

6 SALTVATTENINTRÄNGNING

7 Mälaren Sveriges 3:e största sjö Vattentäkt för 2,5 miljoner invånare Snabbt växande region Klimatkänslig Area avrinningsområde: 22600km 2 (6 län, ca 60 kommuner) Area: 1100km 2 Utflöde: 5 Miljarder m 3 /år

8 SALTVATTENINTRÄNGNING Risken för att saltvatten når upp till Görväln-, Lovö- och Norsborgs- verket är mycket liten fram till nästa sekelskifte (räknat på prognoser för klimatet år 2100) Delar av Mälaren kan bevaras ”söta” och utgöra vattentäkt för länet

9 FOKUS DE NÄRMSTA 75-100 ÅREN a)Skydda upp Mälaren som sötvattentäkt (klimatförändring, växande befolkning m.m.) b)Skydda potentiella reserv- vattentäkter c)Klimatanpassa renings- tekniken vid vattenverken

10 AktivitetRubrikBeskrivning Projekt IVVattentorn och telekomleveran- törer Telekombolag utnyttjar ofta vattentorn för sändar- och mottagarutrustning. Obehörig personal utgör en säkerhetsrisk. Projektet syftar till att ta fram kravspecifikationer Projekt VUtreda förutsättningar na för en regional vatten- försörjnings- plan Projektet bygger på rapport 6 ”Dricksvattenförekomster i Stockholms län – prioriteringar för långsiktigt skydd” I detta projekt utreds förutsättningarna och behovet för en regional vattenförsörjningsplan? Projekt VIFrivilligt tillstånd för bräddning av ledningsnät. Kommuner utan eget reningsverk saknar i regel tillstånd för nödbräddning – utreda möjligheten att få ett frivilligt tillstånd. VAS-råd 2013 Årets tema: Stockholms skärgård – en uthållig recipient? VAS-rådet planeras till den 14 februari 2013. I samband med rådet presenteras bland annat rapport nr 11. Robust avloppsvattenrening i Stockholms län – en utblick mot 2030 med fokus på recipienten. Studie- resa VASK planerar att genomföra en studieresa till Köpenhamn för att bland annat studera stadens beredskap för bräddning av dagvattensystem och andra klimatanpassningsåtgärder som vidtagits för att möta ett förändrat klimat. VAS-STAR samarbe- tet Det sedan några år pågående VAS/STAR samarbetet upplevs som lyckat av parterna och bedöms fortsätta beroende inte minst med tanke utvecklingen inom biogasområdet. Mindre projekt och övriga aktiviteter 2013

11 ProjektTitelBudget SEK ISaltvatteninträngning i Mälaren*150.000 II Ökad regionalisering och infrastruktur – Risker och möjligheter 175.000 IIIGenomförande av handlingsplan för VAS75.000 IVVattentorn och telekomleverantrörer*25.000 VUtreda förutsättningar för en regional vattenförsörjningsplan*25.000 VIFrivilligt tillstånd för bräddning av ledningsnät – alternativ för dem som inte har egna reningsverk? 25.000 VAS-rådsmöte, VASK-möten, tryckkostnader mm85.000 560.000 FinansieringSEK Återstår från 2012260.000 Förslag budgettillskott 2013300.000 Summa560.000 Finansiering och organisation av 2013 års verksamhet BUDGET 2013 *Projekt som planeras fortsätta under kommande verksamhetsår vilket innebär att delar av budgeterade medel kan komma att balanseras till år 2014.

12 OrganisationRepresentanter 2013 Stockholm VattenLars Lindblom NorrvattenPer Ericsson* KäppalaförbundetTorsten Palmgren/Christina Svinhufvud SYVABCarl-Olof Zetterman RoslagsvattenBjörn Olofsson Telge NätAnders Ekström KSLThomas Fredriksson Länsstyrelsen (adjungerad)Majlis Bergqvist/ Ulrika Happanniemi TMR (adjungerad)Johanna Borgendahl/ Jessica Andersson Namn Ylva Mellgren, NorrtäljeVald till och med 2013 Ronny Jarnestedt, HaningeVald till och med 2013 Conny Söderström, ÖsteråkerVald till och med 2012 Majken Elfström, VärmdöVald till och med 2012 NamnFörslag Conny Söderström, ÖsteråkerOmval på 2 år Majken Elfström, VärmdöOmval på 2 år NamnFörslag Anders Ekström, Telge NätVal på 2 år Nominerade kommunala representanter för beslut vid årsmötet 2013: Nominerad ordförande för beslut vid årsmötet 2013: Kommunala representanter i VAS-kommittén. *Ordförande VAS VAS-kommittén


Ladda ner ppt "Verksamhet/ budget 2013 Per Ericsson - ordförande."

Liknande presentationer


Google-annonser