Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansöverenskommelse 2014 Anders Ekström/Ordförande VAS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansöverenskommelse 2014 Anders Ekström/Ordförande VAS."— Presentationens avskrift:

1 Samverkansöverenskommelse 2014 Anders Ekström/Ordförande VAS

2 Övergripande syfte Skapa förutsättningar för att VAS ska upprätthålla sin roll som Stockholm läns gemensamma forum för strategiska VA-frågor. Inför kommande befolkningstillväxt och klimatförändringar samt för att möta vattendirektivet Baserat på: Handlingsplan från 2012 (politiker och tjänstemän)

3 VAS idag Sammanslutning av: KSL 6 kommuner 6 kommunala bolag/förbund TMR Länsstyrelsen

4 VAS imorgon Effektivare resursutnyttjande Ökat erfarenhetsutbyte Fördjupning i frågeställningar/projekt Effektiv kommunikation Minskat avståndet mellan politik och expertis Samt ge parterna förutsättning att: kompetensutveckla medarbetare vara attraktiva arbetsgivare vara kostnadseffektiva enheter samordna upphandlingar samutnyttja kompetenser genomföra gemensamma utbildningsinsatser

5 Teknikutvärdering Säker vattenförsörjning/reservvatten Recipientfaktorer Dagvattenhantering Ekonomi och investeringsbehov Samband mellan vatten- och avloppsförsörjning Enskilda avlopp Mälaren och Östersjön Klimatanpassning VA planering Regionalt perspektiv

6 Organisation och styrning Länk mot kommuner: KSL Ekonomi: Syvab Projektsamordnare: Samordnar och utför projekt Administrerar styrgrupp/VASK Styrgrupp: VASK Arbetsgrupp per projekt

7 Medlemskap Direkt medlem: kommuner/bolag/förbund som bedriver VA-verksamhet Indirekt medlem: kommuner utan egen VA- verksamhet Aktiv medlem: indirekt medlem som deltar operativt Stödjande medlem: får löpande information

8 Slutsats Involvera kommunerna Möta utredningsbehovet i bolagen/förbunden/kommunerna Minska avståndet mellan politik och expertis Kommunicera ut resultaten bättre


Ladda ner ppt "Samverkansöverenskommelse 2014 Anders Ekström/Ordförande VAS."

Liknande presentationer


Google-annonser