Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional Vattenförsörjningsplan i Stockholms län – förstudie med fokus på reservvattenförsörjning Krister Törneke 12 februari 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional Vattenförsörjningsplan i Stockholms län – förstudie med fokus på reservvattenförsörjning Krister Törneke 12 februari 2015."— Presentationens avskrift:

1 Regional Vattenförsörjningsplan i Stockholms län – förstudie med fokus på reservvattenförsörjning Krister Törneke 12 februari 2015

2 STOCKHOLMSREGIONEN HAR DRICKSVATTEN I VÄRLDSKLASS!

3 Lovö Norsborg Görväln Stort beroende av Mälaren Djupdal

4 Vattenförsörjningen i Stockholms län - distributionsområden Norrvatten (25%) –Görvälns vattenverk –Östra Mälaren Stockholm Vatten (65%) –Norsborgs och Lovö vattenverk –Östra Mälaren Telge Nät (5%) –Djupdals vattenverk –Södra Mälaren och Malmsjöåsen Övriga (5%) Karta: RUFS2010

5 År 2005 bildades VAS-rådet. Stor tonvikt på vattenförsörjning 2006-2011 www.vasradet.se

6

7 VAS-rådets rapportserie 1.Avloppsvattenrening i Stockholms län år 2030 2.Finansiering av regionala VA-investeringar - tillsammans eller var för sig 3.Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län 4.Dagvattenpåverkan i östra Mälaren 5.Slamhantering i framtiden - Avfallsrötning vid VA-verken i Stockholms län 6.Dricksvattenförekomster i Stockholms län 7.Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen 8.Mälarens värde 9.Rutiner för nödvattendistribution 10.Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms län 11.Framtida strategisk inriktning och utvärdering av VAS 12.Robust avloppsvattenrening i Stockholms Län - en utblick mot år 2030 med fokus på recipienten 13.Regional VA-samverkan i Stockholms län

8 VAS-rådets rapportserie 1.Avloppsvattenrening i Stockholms län år 2030 2.Finansiering av regionala VA-investeringar - tillsammans eller var för sig 3.Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län 4.Dagvattenpåverkan i östra Mälaren 5.Slamhantering i framtiden - Avfallsrötning vid VA-verken i Stockholms län 6.Dricksvattenförekomster i Stockholms län 7.Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen 8.Mälarens värde 9.Rutiner för nödvattendistribution 10.Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms län 11.Framtida strategisk inriktning och utvärdering av VAS 12.Robust avloppsvattenrening i Stockholms Län - en utblick mot år 2030 med fokus på recipienten 13.Regional VA-samverkan i Stockholms län

9 Karta: RUFS2010 Sammankoppling av försörjnings- system Stockholm Vatten Norrvatten Södertälje Uppsala Ökad kapacitet i befintliga grundvattentäkter Aktivera ytterligare vattentäkter Grundvattentäkter Ytvattentäkter Råvatten från olika delar av Mälaren Reningsprocess som klarar förorenat råvatten Detta förutsätter strategiska vägval för regionen! En rad åtgärdsförslag av olika karaktär

10 Miljömålen Svensk Vattenförvaltning Regional vattenförsörjningsplan – ett bra verktyg för att ta fram beslutsunderlag Dricksvattenutredningen

11 Exempel på regionala vattenförsörjningsplaner Beskriv vad en regional vattenförsörjningsplan är och ge exempel från andra regioner

12 Hur berörs kommunernas planering?

13 1.Händelser som ger behov av reservvatten 2.Principlösningar 3.Hållbarhetskriterier 4.Strategiska vägval Scenarier för reservvattenförsörjning

14 Vissa åtgärder kanske inte kan invänta en regional vattenförsörjningsplan Skyddsområde för strategiska vattenresurser Grundvattenresurser Ytvattenresurser

15 En regional vattenförsörjningsplan – inte bara reservvattenförsörjning Vattenförsörjning i skärgården

16 Kommunernas behov av säker vattenförsörjning Stöd för Länsstyrelsens samordnande roll Värdefullt underlag för RUFS En regional vattenförsörjningsplan fyller flera behov

17 Initiativ utifrån kommunernas behov Samverkan med Länsstyrelsen Resultat: Ett värdefullt underlag ─till RUFS ─till kommunernas översiktsplaner ─till kommunernas beslut om nödvändiga åtgärder för en robust och klimatsäker vattenförsörjning Nästa steg

18 TACK FÖR ATT NI LYSSNADE! krister.torneke@tyrens.se


Ladda ner ppt "Regional Vattenförsörjningsplan i Stockholms län – förstudie med fokus på reservvattenförsörjning Krister Törneke 12 februari 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser