Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per Ericsson Görvälnverket. Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Distributionsområde  Norrvatten  Stockholm Vatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per Ericsson Görvälnverket. Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Distributionsområde  Norrvatten  Stockholm Vatten."— Presentationens avskrift:

1 Per Ericsson Görvälnverket

2 Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Distributionsområde  Norrvatten  Stockholm Vatten

3 Påverkar klimatförändringen VA-försörjningen i Stockholms län?

4 JA!  Mälaren  Dricksvatten  Avlopp – Dagvatten  Beredskap/åtgärdsbehov

5 Stockholms Län – dricksvattenförsörjning  Mälaren dominerande vattentäkt (90%)  Otillräcklig reservvatten- kapacitet  Skyddet av Mälaren – högsta prioritet

6 Mälarens tillrinningsområde  1/20 av Sveriges yta  Vattentäkt för två miljoner människor Kolbäcksån Arbogaån Eskilstunaån Råckstaån Fyrisån Hedströmmen Oxundaån Märstaån ÖrsundaånSvartån Köpingån Sagån

7 Enskilda avlopp Jordbruk Avlopp Mälarens kvalitet – påverkas av Dagvatten JordarterSkogsbruk

8 Ökad mängd humus  Begynnande problem för reningsverken  Stör reningsprocesser  Ger kvalitetsstörningar i ledningsnäten  Påverkar ekosystemet i sjön  Ny reningsteknik kan komma att krävas

9 Humushalten har redan ökat Humushalt COD Medelvattenföring Norrström m 3 /s 1980 1985 1990 1995 2000 2003 m 3 /s 300 250 200 150 100 50 0 98765432109876543210 mg/liter

10 Högre vattentemperatur sommartid  Ökad temperatur på vattnet – ytliga råvattenintag får problem  Ökad risk för giftalgblomningar

11 Extrem nederbörd  Humus-/ grumlighetschock  Utsläpp av kemiska och mikrobiologiska föroreningar

12 Extrem nederbörd  Översvämmad industrimark – miljögifter  Dagvatten – kemiska och mikrobiologiska föroreningar  Bräddning av orenat avloppsvatten  Översvämmad betesmark (mikroorganismer)  Långvarig störning (månader – år)

13 Starkt förorenade råvatten  Svenska vattenverk ej byggda för detta  Kemiska ämnen – ej akut hälsofarliga men ofta starkt lukt- och smakstörande  Mikroorganismer – kan vara akut hälsofarliga i låga ”engångsdoser”

14 Grumligt, sämre siktdjup Bättre siktdjup Grumlighet/humus i Mälaren vid normalvattenföring

15 Grumlighet/humus i Mälaren år 2001 Översvämningar i Bergslagen år 2000

16 Mer närsalter vid extrem nederbörd – ökad algblomning

17 Avloppsvatten/dagvatten påverkan vid extremväder  Risk för inträngande vatten i VA-ledningar  Källaröversvämningar i lågpunkter

18 Avloppsvatten/dagvatten påverkan vid extremväder  Bräddning av orenat avloppsvatten till Mälaren  Kraftigt ökad belastning på avloppsverken

19 132 cm 215 cm Översvämningskarteringar

20 Översvämning – riskområden 65 cm 148 cm sankmark Östra delen av Mälaren

21 Beräknade klimatförändringar  Omfattande  Snabba  Långvariga 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 GlobalNorhern Hemisphere Bars show the range in 2100 produced by several models

22 Nytt vatten- skyddsområde  ”Östra Mälaren”

23 Åtgärdsbehov

24  Öka kunskap om humus/klimatpåverkan  Utveckling av ny reningsteknik  Risk-/sårbarhetsanalyser från täkt till konsument  Riskförebyggande åtgärder  Framtagning av kostnadskalkyler

25


Ladda ner ppt "Per Ericsson Görvälnverket. Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Distributionsområde  Norrvatten  Stockholm Vatten."

Liknande presentationer


Google-annonser