Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter hösten 2015 Skåne län Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486 11 20 Anna Hansen 010-488 55 90.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter hösten 2015 Skåne län Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486 11 20 Anna Hansen 010-488 55 90."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter hösten 2015 Skåne län Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486 11 20 Anna Hansen 010-488 55 90

2 Bild 2 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Bra fart på Skånes arbetsmarknad Arbetsmarknadsutsikter hösten 2015

3 Fler lediga platser Bild 3 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Efterfrågan – Skåne 2010 – 2015 Källa: Arbetsförmedlingen; säsongrensade data trendvärden

4 Fortsatt positiva konjunkturindikatorer Bild 4 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Eurostat – Economic sentiment Konjunkturindikatorer för Danmark och Sverige, november 2005 – november 2015

5 Uppåt i Eurozonen Bild 5 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Eurostat – Economic sentiment Konjunkturindikatorer för Tyskland och Eurozonen, november 2005 – november 2015

6 Splittrad bild Bild 6 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Nuläget   Olösta konflikthärdar Mellanöstern (flyktingar)   Global tillväxt – något svagare   USA håller taktpinnen   Eurozonen – växlar upp   Export infriar inte förväntningar   Stabil hemmamarknad

7 Framtidstron – återhållsam Bild 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

8 Skåne: flera PLUS men också ett MINUS Bild 8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Undersökningens resultat  Sysselsättningstillväxt fortsätter (16-64 år, inkl. arbetspendling) - med 10 200 personer (2015) +1,8% - med 11 800 personer (2016) +2,1%  Uppgång för handel, hotell o restaurang, IT och företagstjänster, bygg och transport  Uppgång inom de offentliga tjänsterna - men rekryteringssvårigheter  Bättre inom industrin  Arbetskraften ökar (befolkningsökning – flyktinginvandring)  9,6% 9,6%  Arbetslösheten kvar på hög nivå under 2015 och 2016: 2015 (kvartal 4): 9,6% 2016 (kvartal 4): 9,6%

9 Prognosen i överblick Bild 9 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Arbetsmarknadsutveckling (Skåne) 2015-2016 Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

10 Efterfrågan ökar … utbudet ökar … Bild 10 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Utbud på arbetskraft – Skåne 2004 – 2016 Arbetskraft och sysselsatta nattbefolkning, 16 – 64 år, faktisk utveckling 2004 -2013, prognos 2014 - 2016 Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

11 … antalet arbetslösa på hög nivå Bild 11 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Arbetslösa i Skåne 2004 – 2016 Inskrivna arbetslösa 16-64 år, 2004 -2016 (kvartalsvärden), prognos fr.o.m. kvartal 4 2015 Källa: Arbetsförmedlingen

12 Splittrad Sverigekarta Bild 12 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Regional utveckling  kvartal 4 2016 Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4 2015 och kvartal 4 2016 Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2016

13 Rekryteringsproblemen ökar 107 bristyrken av totalt 174 ”barometeryrken” t.ex. Bild 13 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Yrkesbarometern – brist om ett år Källa: Arbetsförmedlingen

14 Överskott på arbetskraft framför allt inom yrken med kortare utbildning 32 överskottsyrken av totalt 174 ”barometeryrken” t.ex. Bild 14 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Yrkesbarometern – överskott om ett år Källa: Arbetsförmedlingen

15 Ökad sysselsättning inom nästan samtliga branscher Bild 15 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Utmaningar   Tillgången på arbetskraft inom vissa yrken inte tillräcklig Lärare, vårdyrken (eftergymnasial och gymnasienivå)   Antalet bristyrken ökar Flertalet av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet   Antalet arbetslösa med efterfrågade utbildningar och kompetenser minskar i snabb takt

16 Nästan samtliga varaktiga anställningar kräver fullgjord gymnasieutbildning Bild 16 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Utmaningar   30 procent av de arbetslösa saknar gymnasieutbildning   Andelen ökar   Hälften av de arbetslösa som saknar gymnasieutbildning är födda utanför Europa

17 Flyktinginvandring – ytterligare utmaningar Bild 17 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Utmaningar   8 100 arbetslösa hade erhållit uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna (nyanlända) gruppen ökar mycket snabbt (32 procent under ett år, oktober 2015, Skåne)   34 procent av de nyanlända har en eftergymnasial utbildning relativt goda chanser att få ett arbete   42 procent är korttidsutbildade Det saknas meningsfulla verktyg i integrationsprocessen, t.ex. grundläggande utbildning och yrkesutbildning

18 Ungdomsarbetslösheten minskar – från en hög nivå Bild 18 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Utmaningar   För de flesta ungdomar är vägen till arbete relativt problemfri   Arbetslösa ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning har mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden

19 På längre sikt Bild 19 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Utmaningar på längre sikt   Ökad polarisering på arbetsmarknaden Arbetslösa  korttidsutbildade och med invandrarbakgrund  med efterfrågade utbildningar och kompetenser   Kompetensförsörjning förvärras inom yrkesområdena - Hälso- och sjukvård samt socialt arbete - Utbildning   Arbetsmarknaden i Öresundsregionen hotas av nya gränshinder


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter hösten 2015 Skåne län Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486 11 20 Anna Hansen 010-488 55 90."

Liknande presentationer


Google-annonser