Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Distriktssköterskeföreningen i Sverige! DSF Välkommen till Distriktssköterskeföreningen i Sverige! DSF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Distriktssköterskeföreningen i Sverige! DSF Välkommen till Distriktssköterskeföreningen i Sverige! DSF."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Distriktssköterskeföreningen i Sverige! DSF Välkommen till Distriktssköterskeföreningen i Sverige! DSF

2 DSF är en nationell yrkesförening med lokala föreningar Föreningen verkar aktivt för att framhäva distriktssköterskans unika kompetens Föreningen är partipolitiskt obunden DSF är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) Distriktssköterskeföreningen (DSF)

3 Medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande Främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde Samverka med Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet Samverka med andra yrkesföreningar för sjuksköterskor Samverka med andra organisationer och föreningar inom verksamhetsområdet DSF arbetar med att främja medlemmars gemensamma intressen

4 DSF:s hemsida www.distriktsskoterska.se www.distriktsskoterska.se På hemsidan kan Du: Läsa om ”Distriktssköterske - angelägenheter” Ta del av aktuella nyheter inom hälso- och sjukvården Skriva i våra forum och kommentera nyheter Anmäla Dig till vårt nyhetsbrev

5 Medlemskap i DSF eller Vad får du för pengarna? Hälsan i Centrum 4 nummer/år Nationell kongress vartannat år Nominera eller själv bli nominerad till ”Årets Distriktssköterska” Söka stipendier - internationella studier/internationellt utbyte - projektmedel för utvecklings-/forskningsarbete -> -> -> ->Medlemskap i Din lokala förening -> -> -> ->

6 I den lokala föreningen … Deltar Du i intressanta medlemsmöten där Du utbyter erfarenheter, tankar och idéer samt bygger nätverk med kollegor Verkar Du för att lyfta fram och tydliggöra distriktssköterskans unika kompetens Arbetar Du med distriktssköterskans professionella utveckling

7 Medlemsavgift 240:-/år Pensionär 100:-/år Studerande 100:-/för hela studietiden!Studerande 100:-/för hela studietiden! Medlemsavgift

8 Medlemskap Du anmäler Dig till föreningens kassör i Din lokala förening via e-post. Namn och e-postadress på respektive kassör finns på DSF:s hemsida. På inbetalningskortet skriver Du den lokala föreningens namn och plusgironummer samt Ditt personnummer, namn, hemadress.

9 Alla krafter behövs! Ditt medlemskap har stor betydelse för att föreningen ska ha mandat att kunna driva frågor kring distriktssköterskans professionella utveckling i Sverige. Du är välkommen att delta aktivt både i Din lokala förening och på nationell nivå! Tänk på att en aktiv förening består av aktiva medlemmar!


Ladda ner ppt "Välkommen till Distriktssköterskeföreningen i Sverige! DSF Välkommen till Distriktssköterskeföreningen i Sverige! DSF."

Liknande presentationer


Google-annonser