Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett svenskt nätverk för arbete med

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett svenskt nätverk för arbete med"— Presentationens avskrift:

1 Ett svenskt nätverk för arbete med
Nätverket Renare Mark Ett svenskt nätverk för arbete med förorenade områden

2 Bakgrund Behovet av ett nationellt nätverk inom marksanering-branschen diskuterades en tid och ledde till bildandet av Nätverket Renare Mark under 2001. Målet var att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter mellan olika sidor av bransch-expertis och problemägare. Nätverket drivs som en ideell förening

3 Ett nätverk för alla Föreningen är öppen för alla med ett intresse för ämnesområdet. Det finns möjlighet till enskilt eller korporativt medlemskap. Styrelsen väljs vid en årlig stämma i mars och har för närvarande följande sammansättning. Lisa Ledskog , SOILREM Sverige AB, Linköping (ordförande) Jan-Erik Lindström, MB-Envirotech, Örnsköldsvik Anneli Liljemark, SWECO VBB VIAK AB, Stockholm Elke Myrhede, Geo Innova AB, Linköping Krister Honkonen, Miljöförvaltningen, Göteborg Ulf Qvarfort, FOI, Umeå/Uppsala Christer Egelstig, JM AB, Stockholm

4 Finansiering och bidragsgivare
Verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter samt inkomster från konferenser. Höst- och vårmöten arrangeras årligen, ofta i samarbete med andra organisationer. Det kan vara forskningsinstitut, Naturvårdsverket, SGU m.fl. Under uppstarten har nätverket fått ekonomiskt stöd från Statens Geotekniska Institut och Banverket. Även Naturvårdsverket och SGU har bidragit till konferensverksamheten med ekonomiskt stöd.

5 Aktiviteter 2002 Vårmöte (föreningsstämma) Skövde Mars (230 deltagare) Miljömässa - seminarium Ecology 2002 i Göteborg rd September – (60 deltagare) Höstmöte Umeå Oktober – (omkring 200 deltagare) Hemsida & kontakt Nyhetsbrev 1 nr utgivet/ 4 nr/år planerat

6 Vårt mål är att främja utvecklingen av arbetet med förorenade områden i Sverige genom erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mellan olika aktörer.


Ladda ner ppt "Ett svenskt nätverk för arbete med"

Liknande presentationer


Google-annonser