Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsnämnden (UN) – beredande o rådgivande till rektor UNs uppdrag: bevaka och aktivt delta i utvecklingen av ho ̈ gre utbildning nationellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsnämnden (UN) – beredande o rådgivande till rektor UNs uppdrag: bevaka och aktivt delta i utvecklingen av ho ̈ gre utbildning nationellt."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Utbildningsnämnden (UN) – beredande o rådgivande till rektor UNs uppdrag: bevaka och aktivt delta i utvecklingen av ho ̈ gre utbildning nationellt och internationellt initiera och driva strategiska fra ̊ gor inom utbildning inom universitetet bevaka och aktivt sto ̈ dja utbildningsverksamhetens internationalisering och den pedagogiska utvecklingen vid universitetet initiera och sto ̈ dja a ̊ tga ̈ rder som syftar till kvalitetssa ̈ kring och kvalitetsutveckling av universitetets utbildningar driva och sto ̈ dja fortsatt utveckling av fakultetso ̈ verskridande utbildningar och erfarenhetsutbyte besluta i sa ̈ rskilda fra ̊ gor som rektor delegerar Utbildning som förnyar

2 www.gu.se Under UN finns: Utskottet för utbildning på forskarnivå Kvalitetsutskottet PIL (Enheten för pedagogisk utveckling o interaktivt lärande, organisatorisk placering UFS) ASK (Enheten för akademiska språk, organisatorisk placering UFS) Studieregelgruppen Årlig analys av utbud, fakulteternas utvecklingsarbete och behov av strategiska satsningar

3 www.gu.se Strategiska frågor utifrån Vision 2020 och UNs uppdrag Utbudet Infrastruktursatsning för att möjliggöra ”blended learning” Ekonomiskt stöd vissa fristående kurser (fort-/vidareutbildning) Ny fördelning utbildningsplatser (nya och ”inaktiva”) Utvecklingsmedel för att stärka utveckling av befintligt utbud (fakultetsöverskridande/på engelska/samhällsutmanande, hållbarhetsinriktning, ”blended learning”, stärkt arbetslivsanknytning, fort- och vidareutbildning mm) Pedagogisk excellens GU-gemensam ordning för pedagogisk skicklighetsbedömning och pedagogisk akademi Policy för pedagogisk utveckling + Pedagogiskt idéprogram Nätverk för utbildningsansvariga institutionsnivå Utvärdering av PILs verksamhet

4 www.gu.se Forts strategiska frågor Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring GU-gemensamt system för kvalitetsutveckling/-säkring Reviderat samtliga styrdokument och fastställt nya (årligen) Delmängd av andra strategiska satsningar (pedagogik, internationalisering, hållbarhet osv) Internationalisering Översyn av GU-övergripande avtal/samarbeten (årligen) Översyn av stöd internationell studentrekrytering och mf Möjligheter att starta sommarskola Utökad verksamhet för ASK Utvecklingsmedel

5 www.gu.se Forts strategiska frågor Samarbete med Chalmers MoU – avsiktsförklaring om fördjupat samarbete Studentflöde valbara kurser på mastersprogram Speglad webbplats Enkät och handlingsplan (undanröja hinder, förbättra samarbete) Riksidrottsuniversitet Hållbarhetsperspektiv GU-gemensamma kriterier o struktur för hållbarhetsmärkning Fakultetsspecifika verktygslådor – integrera hållbarhet Betonas vid utveckling av nya utbildningar (samråd med UN) Utvecklingsmedel

6 www.gu.se Forts strategiska frågor Forskarutbildning Översyn relationen avancerad nivå och forskarutbildningsnivå Administrativa rutiner/system tex individuell studieplan (ISP), kursplanedatabas, doktorandportalen Internationella samarbeten/utbyten Testpiloter och förberedelser inför UKÄs utvärdering

7 www.gu.se Koppling riskanalys Pedagogisk utveckling (pedagogisk meritering o akademi, infrastruktur för ”blended learning”, utvärdering av högskolepedagogiska kurser/PILs verksamhet) Internationell konkurrens (stöd och ansvar rekryteringsinsatser, språkstöd, avtal/samarbeten) Forskningsanknytning (kompletta miljöer, samråd om nya utbildningar) Forskarutbildning (förbättrad uppföljning, förberedelser utvärdering, stärkta samarbeten)


Ladda ner ppt "Utbildningsnämnden (UN) – beredande o rådgivande till rektor UNs uppdrag: bevaka och aktivt delta i utvecklingen av ho ̈ gre utbildning nationellt."

Liknande presentationer


Google-annonser