Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Connecting To The Network (Nätverksanslutningar) Principles Of Communication (Kommunikationsprinciper)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Connecting To The Network (Nätverksanslutningar) Principles Of Communication (Kommunikationsprinciper)"— Presentationens avskrift:

1 Connecting To The Network (Nätverksanslutningar) Principles Of Communication (Kommunikationsprinciper)

2 Grundelement Sändare (Source) Människor Elektroniska maskiner, t ex datorer Överföringskanal (Channel) Kabel Trådlös överföring Mottagare (Destination) Den mottagande enheten tolkar meddelandet

3 Kommunikationsregler (Protokoll) Protokoll = Kommunikationsregler Regler för mänsklig kommunikation Identifiering av sändare och mottagare Överenskommelse av medium eller kanal Lämpligt kommunikationssätt (tal, skrift, envägskommunikation) Språk Satsuppbyggnad Hastighet och “timing”

4 Kommunikationsregler (Protokoll) Protokoll = Kommunikationsregler Datorkommunikation Meddelandets format Meddelandets storlek Timing Inkapsling = Encapsulation Kodning = Encoding Standardiserat mönster för meddelandet

5 Kodning Meddelandet skall kodas och avkodas Meddelandets källa Kodare Sändare (Avsändare) Överföringsmedia (kanalen) Mottagare Avkodare Meddelandets slutdestination

6 Formatering av brev Ett brev har ett standardiserat format Kuvert Identifiering av mottagaren Identifiering av sändaren Brev En hälsning av mottagaren Meddelande En avslutningsfras En “kvittering” av sändaren

7 Ramar (Frames) Ram-adresser (Frame Addressing) Fysisk destinationsadress (Destination Address) Fysisk källadress (Source Address) Inkapslat meddelande Startflagga Mottagare (mottagaridentifiering) Sändare (sändaridentifieriering) Data Avslutning (slutflagga)

8 Kommunikationsparametrar Storlek på meddelandet Timing vid sändning Accessmetoder Token Passing CSMA/CD  Kollisioner Flödeskontroll Response Timeout

9 Meddelandemönster Unicast En enda mottagare Multicast Flera mottagare Broadcast Alla tar emot meddelandet

10 Protokoll Format Kodning Inkapsling Timing Storlek Meddelandemönster


Ladda ner ppt "Connecting To The Network (Nätverksanslutningar) Principles Of Communication (Kommunikationsprinciper)"

Liknande presentationer


Google-annonser