Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 3 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 3 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 Lektion 3 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se
Datorkommunikation Lektion 3 Mahmud Al Hakim

2 Serverlösa nätverk peer-to-peer (P2P)
Ingen central dator. Alla datorer i nätverket har samma status. Peer-to-peer : jämlike-mot-jämlike. Icke-hierarkiskt nät. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

3 Serverbaserade nätverk Client – Server Network
Har en central dator (en server). Datorerna kallas för klienter. På servern finns gemensamma resurser. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

4 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Olika typer av nätverk LAN (Local Area Network) Lokala nätverk finns ofta inom samma byggnad. MAN (Metropolitan Area Network) I ett MAN är ofta olika byggnader inom samma stad kopplade till varandra. WAN (Wide Area Network) I ett WAN kopplas ofta hela städer eller länder ihop med varandra. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

5 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
WLAN Wireless Local Area Network : Trådlöst LAN Ett samlingsnamn för olika typer trådlösa lokala datornätverk. Håller kontakten genom infrarött eller radiovågor. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

6 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Internet Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. World Wide Web, e-post och fildelning är populära användningsområden för Internet. Läs mer: Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

7 Fördelen med lokala nätverk
Genom att lagra program i ett programbibliotek på en enda central plats sparar man lagringsutrymme. Det går fort och lätt att meddela sig med varandra. Flera användare kan dela på samma skrivare eller annan utrustning. Det går att dela på gemensamma resurser t.ex. databaser och Internet. Det är enklare att administrera ett eller flera nätverk, än en mängd enskilda datorer. Man kan ha en central administration som sköter säkerhet, säkerhetskopiering och annat. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

8 Kretskopplade nätverk Circuit Switched Network
Kallas för reella nätverk Förbindelsen mellan olika stationer är verklig och fysiskt. Exempel: Det vanliga telenätet. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

9 Paketkopplade nätverk Packet switched network
Kallas för virtuella nätverk. Det finns ingen fast förbindelse mellan två kommunicerade stationer. Uppkopplingen sker enbart när de har något att sända. Data som sänds över nätverket delas upp i mindre så kallade datapaket. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

10 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Datapaket Ett datapaket är en liten ihopsamlad del av ettor och nollor. Ett datapaket måste, precis som vanliga paket som sänds med posten, ha information om mottagarens adress. Datapaketet sänds till den första noden i datanätet. Noden läser adressen och skickar paketet vidare o.s.v. tills paketet nått destinationsstationen. Ett program sätter ihop de olika datapaketet till en helhet igen. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

11 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Komponenter i nätverk Repeater: en förstärkare som återskapar signaler. Hubb: en komponent som kopplar ihop olika enheter. Kallas även för nav eller nätnav. Switch: omkopplare som bryter eller kopplar om elektriska signaler. Brygga (Bridge): en enhet som kopplar ihop två lokala nätverk. Router: kopplar ihop två nätverk och vidarebefordrar ett meddelande (datapaket) bästa vägen till dess destinationsort. Routern är en form av vägväljare. Nätverkskort (NIC): har till uppgift att skicka, utforma och ta emot data och att kontrollera dataflödet mellan datorn och kabelnätet. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

12 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Inlämningsuppgift 3 1. Vad är det för skillnad mellan serverbaserade nätverk och serverlösa nätverk?   2. Vad är det för skillnad mellan kretskopplade nätverk och paketkopplade nätverk? 3. Hur kan man koppla ihop datorer fysiskt med varandra och vilken slags utrustning kan användas? Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,


Ladda ner ppt "Lektion 3 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser