Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmering B PHP Lektion 4 Mahmud Al Hakim Folkuniversitetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmering B PHP Lektion 4 Mahmud Al Hakim Folkuniversitetet"— Presentationens avskrift:

1 Programmering B PHP Lektion 4 Mahmud Al Hakim Folkuniversitetet mahmud@dynamicos.se

2 2 Repetition och övningar 1. Vad menas med ”Indentering”. Ge exempel på två nästlade for-satser som indenteras på ett lämpligt sätt. 2. Hur fungerar funktionen Strcmp (STRing CoMPare)? 3. Fakultet är en funktion inom matematiken. För ett heltal större än noll är fakulteten lika med produkten av alla heltal från 1 upp till och med talet självt. Fakultet betecknas med ett utropstecken ! Exempel 1: 3! (tre fakultet) = 3 * 2 * 1 = 6 Exempel 2: 5! (fem fakultet) = 5*4*3*2*1 = 120 A.Skriv ett program som räknar ut 10! (tio fakultet) B.Skriv ett program som räknar ut fakultet av valfri inmatad tal via ett formulär. 2 Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20102

3 Filöverföring med FTP  FTP (File Transfer Protocol)  Ett av de tidigaste populära filöverföringsprotokollen för Internet.  Några välkända FTP Klienter ◦ FileZilla: http://filezilla-project.org/http://filezilla-project.org/ ◦ FireFTP: http://fireftp.mozdev.org/http://fireftp.mozdev.org/  Tips: Dreamweaver har en inbyggd FTP-funktion.

4 FTP i FireFTP

5 Funktioner  En funktion är ett antal instruktioner som fristående utför en sak.  Funktioner används för att dela upp programmet i mindre små delar.  Det gör att programmeraren kan koncentrera sig på en del i taget och löper mindre risk att göra fel.  Man använder även funktioner till kod som kan återfinnas på flera ställen för att minska duplikation av kod. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20105

6 När skall man använda funktioner?  Man skall använda funktioner så snart man kan. Själva programmet brukar ofta vara bara anrop till olika funktioner.  Använd funktioner till: ◦ Alla uppgifter som kan avgränsas ◦ Alla uppgifter som är repetitiva ◦ All kod som du kan tänkas återanvända i andra program  Försök att tänka ett program i funktioner. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20106

7 Funktioner – Exempel 1 /* * print_html_header_start * Skriver ut en html-header */ function print_html_header_start () { echo " "; } Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20107

8 Funktioner – Exempel 2 /* * print_html_header_stop * Skriver ut slut-html-taggar */ function print_html_header_stop () { echo " "; } Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20108

9 Argument till funktioner  En funktion kan ta noll eller flera argument.  Ett argument är ett värde som man skickar till funktionen.  Till exempel om man vill göra en funktion som summerar två tal så är det bra om den kan ta de två talen som argument. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20109

10 Argument - Exempel Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201010

11 Returvärden Funktionen tar två argument, $namn och $pass och returnerar värdet av en boolsk operation. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201011

12 Funktionen mail()  Funktionen mail() skickar ett e-post meddelande.  Funktionen behöver 4 argument: 1.Mottagarens e-postadress 2.Ämnesrubrik 3.Meddelandetext 4.Headers t.ex. From Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

13 Skicka ett e-postformulär via PHP filen form.php Namn E-post Meddelande Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

14 OBS! Funktionsmakro En annan PHP-fil som kommer att ta emot data och skicka vidare som e-post!

15 Skicka ett e-postformulär via PHP filen mail.php Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

16 Arrayer (vektorer)  En array är en variabel som kan innehålla flera olika värden.  En array kallas iband även för en vektor.  Exempel $arr[0] = 10; $arr[1] = 20; $arr[2] = 30; echo $arr[2]; // Skriver ut 30 Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201016

17 Funktionen sort  Funktionen sort tar en array som argument och sorterar den. $arr[0] = "Kalle"; $arr[1] = "Fnatte"; $arr[2] = "Knatte"; $arr[3] = "Kajsa"; $arr[4] = "Joakim"; $arr[5] = "Alexander"; sort($arr); for ($i = 0; $i <= 5; $i++) { echo "$arr[$i] "; } Tips: http://www.w3schools.com/php/php_ref_array.asphttp://www.w3schools.com/php/php_ref_array.asp Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201017

18 Matematika konstanter och funktioner  M_PI = returnerar talet PI ( π = ca 3.14159)  M_SQRT2 returnerar kvadratroten ur 2 (ca 1.414)  sqrt(x) returnerar kvadratroten ur ett tal.  pow(x,y) returnerar x upphöjt till y (potens)  Läs mer här:  http://www.w3schools.com/php/php_ref_math.asp http://www.w3schools.com/php/php_ref_math.asp Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201018

19 Call by value  När man anropar en funktion skickar man vanligtvis med ett eller flera argument.  Vi har tidigare sett att om man ändrar dessa argument i funktionen så ändras de inte utanför funktionen.  Det är för att man lättare skall kunna flytta funktionen mellan olika program utan att behöva vara rädd för att den skall ändra något utanför själva funktionen.  Detta kallas för call by value.  Det vill säga att värdet i variabeln skickas till funktionen, inte själva variabeln. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201019

20 Call by reference  Ibland vill man låta funktionen ändra variabler även i världen utanför.  Alltså om jag skickar en variabel till en funktion och den ändras i funktionen så skall den ändras även utanför funktionen.  Detta förfarande kallas för call by reference.  Det vill säga att man istället för att skicka en kopia på värdet i en variabel så skickar man en pekare till variablen så att det man gör men variabeln i funktionen även händer utanför funktionen. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201020

21 Call by reference - Exempel Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201021

22 Övning 1  Skapa ett program som beräknar och skriver ut en persons statliga inkomstskatt. Läs in den beskattningsbara inkomsten i programmet. Den statliga skatten beräknas enligt följande: ◦ Om inkomsten är mindre än (eller lika med) 8900 kr betalas 0 kr i skatt. ◦ Om inkomsten är större än 8900 kr men mindre än 198700 kr betalas 100 kr i skatt. ◦ Om inkomsten är större än (eller lika med) 198700 kr betalas 100 kr + 20 % av inkomsten över 198700 kr. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201022

23 Övning 2  Skriv ett program som beräknar porto för brev enligt följande taxa: Vikt högst (gram)Porto (kronor) 205.50 100 11.00 250 22.00 500 33.00 Brev över 500 gram räknas som paket. Extra övning  Skriv ett program som läser in radien och höjden av en cylinder och beräknar cylinderns volym. Tips: Cylinders volym = PI * r^2 *h Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201023


Ladda ner ppt "Programmering B PHP Lektion 4 Mahmud Al Hakim Folkuniversitetet"

Liknande presentationer


Google-annonser