Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Connecting to the Network Networking for Home and Small Businesses.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Connecting to the Network Networking for Home and Small Businesses."— Presentationens avskrift:

1 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Connecting to the Network Networking for Home and Small Businesses – Chapter 3

2 ITE PC v4.0 Chapter 1 2 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Vad är ett nätverk?  Möjligheten att koppla samman människor och utrustning oberoende av var de befinner sig. – telefon – datorer – television

3 ITE PC v4.0 Chapter 1 3 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Nätverk och dess fördelar Ett konvergerat nätverk!!!

4 ITE PC v4.0 Chapter 1 4 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Nätverk och dess fördelar  SOHO Network – Small Office/Home Office – delning av resurser Internet Skrivare

5 ITE PC v4.0 Chapter 1 5 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Nätverk och dess fördelar Skolor, företag Internet

6 ITE PC v4.0 Chapter 1 6 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Nätverk och dess fördelar  Definiera komponenterna i ett informationsnätverk  Hostar – sänder och tar emot information över nätverket (t ex PC) – ansluten till en nätverksenhet (network device)  Kringutrustning (Peripherals) – ej anslutna direkt till nätverket utan till hostar  Nätverksutrustning – hub, switch, router  Nätverksmedia – används för sammankoppling av hostar och annan utrustning

7 ITE PC v4.0 Chapter 1 7 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Nätverk och dess fördelar  Klienter och servrar – den installerade mjukvaran bestämmer rollen av klient eller server hos en host  Serverprogramvara – skickar information till andra hostars klienter – Exempel: Internet Information Server (IIS)  Klientprogramvara – kan efterfråga och visa informationen från en server – Exempel: Internet Explorer

8 ITE PC v4.0 Chapter 1 8 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Nätverk och dess fördelar  Peer-to-Peer nätverk  Möjligheten att fungera som både klient och server

9 ITE PC v4.0 Chapter 1 9 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Nätverkstopologier  Fysisk topologi – skapas för att visa var varje host är placerad I nätverket – visar hur varje är ansluten (media, annan utrustning osv)

10 ITE PC v4.0 Chapter 1 10 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Nätverkstopologier  Logisk topologi – hur hostarna använder nätverket – hostnamn, adresser, grupper, applikationer

11 ITE PC v4.0 Chapter 1 11 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Kommunikationsprotokoll  Primär uppgift för ett nätverk – att kommunicera  Kommunikationens delar – Sändare (sender, source) har ett behov av att kommunciera – Mottagare (receiver, destination) tar emot meddelanden och tolkar dem – Kanal (Channel) kommunikationsvägen för informationen

12 ITE PC v4.0 Chapter 1 12 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Lyckad överföring av meddelandet  Regler (protokoll) måste följas: – Identifiering av sändare och mottagare – Kanal för överföringen – Överföringssätt – Språk – Grammatik – Hastighet och timing

13 ITE PC v4.0 Chapter 1 13 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Kommunikationsprotokoll  Encoding och Decoding  Kodning (Encoding) – Människor överför tankar till språk, symboler och ljud – Datorer meddelanden omvandlade till bits av sändande host varje bit kodas till ljud, ljus eller elektriska pulser destinationens host avkodar signalen  Avkodning (Decoding) – omvänd kodning

14 ITE PC v4.0 Chapter 1 14 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Kommunikationsprotokoll  Meddelandeformatering och inkapsling  Meddelandet kräver ett speciellt format  Jämför med delarna i ett brev – Mottagare (Identifier, recipient) – Hälsning (Salutation) – Meddelande (Message) – Avslutning (Closing) – Avsändare (identifier, sender)  Inkapsling (Encapsulation) – placera brevet i ett kuvert  Uppackning (De encapsulation) – kuvertet öppnas och brevet tas ut

15 ITE PC v4.0 Chapter 1 15 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Kommunikationsprotokoll  Meddelandet storlek har begränsningar som beror på överföringsmediet  Om ett meddelande är delat i mindre delar är det lättare att uppfatta och förstå  Om ett meddelande är för långt eller för kort kommer det att betraktas som omöjligt att leverera

16 ITE PC v4.0 Chapter 1 16 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Kommunikationsprotokoll  Timing – sända, när och hur fort eller långsamt – hur länge man skall vänta på svar  Accessmetod – bestämmer när någon kan skicka ett meddelande – kan prata när ingen annan pratar – annars uppstår en KOLLISON (CSMA/CD)  Flödeskontroll (Flow Control) – förhandling om överföringshastigheter – sändaren kan överföra meddelanden snabbare än mottagaren kan ta emot  Response Timeout – hur länge ska du vänta på ett svar innan du ska agera  Bekräftelse (Acknowledgment) – kan krävas för att försäkra att meddelandet blev levererat

17 ITE PC v4.0 Chapter 1 17 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Kommunikationsprotokoll  Meddelande mönster (Message Patterns)  Unicast – ett meddelande till en enda destination  Multicast – ett meddelande till en grupp  Broadcast – ett meddelande till alla hostar i lokala nätverket

18 ITE PC v4.0 Chapter 1 18 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Kommunikationsprotokoll PROTOKOLL = KOMMUNIKATIONSREGLER

19 ITE PC v4.0 Chapter 1 19 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Kommunikation i ett lokalt Ethernetnätverk  Datorerna måste tala samma språk för att kunna kommunicera!!!

20 ITE PC v4.0 Chapter 1 20 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Standarder i tekniken  Standarder – regler för hur utrustning från olika tillverkare skall fungera  Fördelen med standarder: – Förenklar design – Förenklar produktutveckling – Ökar konkurrensen – Skapar konsistens – Förenklar träning och utbildning – Fler val av tillverkare för kunderna

21 ITE PC v4.0 Chapter 1 21 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Standarder  IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) – skapar och underhåller nätverksstandarder – 802.3 – Ethernet standard  Terminologi för Ethernetstandarden – 100 Base-T – 100 = Hastighet i Mbps – Base = Basebandsöverföring – T = Twisted Pair

22 ITE PC v4.0 Chapter 1 22 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Kommunikation i Ethernetnätverk  Fysisk adressering  MAC-adresser (Media Access Control)  Ethernetkommunikation – varje interface har en MAC-adress – varje host kan “ta en titt” på datan men bara det interface som matchar destinationens MAC-adress kommer att svara

23 ITE PC v4.0 Chapter 1 23 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Ethernetramen (The Ethernet Frame)  Preamble – starten på tidtagningen  SFD (Start Frame Delimiter) – markerar starten på ramen  Destination MAC  Source MAC  Length/Type – Length – antalet bytes data – Type – talar om vilket protokoll som är mottagare av datan  Encapsulation – paket med information  FCS (Frame Check Sequence) – kontrollerar om ramen är korrekt

24 ITE PC v4.0 Chapter 1 24 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Hierarkisk designstruktur  Mindre lätthanterliga grupper tillåter trafiken att förbli lokal i nätverken  Delad i tre lager – Accesslagret anslutning av hostar – Distributionslagret sammanbinder mindre nätverk – Corelagret höghastighetsanslutningar mellan distributionslagrets utrustning

25 ITE PC v4.0 Chapter 1 25 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Logisk addressering  MAC jämfört med IP  IP-adresser (Logisk adress) – tilldelning beroende på var hosten är placerad – tilldelad av en adminstratör  Delarna i en IP-adress – Nätverk – samma för alla hostar som anslutet till det lokala nätet – Host – unikt för varje host i det lokala nätet

26 ITE PC v4.0 Chapter 1 26 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Accesslagrets utrustning  Grundnivån  Består av: – hostar – grundläggande nätverksutrustning –hubbar, switchar och arbetsstationer

27 ITE PC v4.0 Chapter 1 27 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Hubb  Accepterar datasignaler från en port och skickar ut (regeneraterar ) den ut på alla portar – flerports-repeater (multiport repeater)  Kollisioner – resulterar i att meddelanden blir förstörda och oläsliga – uppstår när två eller flera hostar skickar sina meddelanden samtidigt (oönskat I nätverk)  INTE SÄRSKILT SMART – hubben märker ej kollisionerna och skickar även dessa signaler ut på alla portar

28 ITE PC v4.0 Chapter 1 28 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Hubbar och kollisionsdomäner  Kollisionsdomän – område där hostarnas meddelanden kan kollidera med varandra  Fler kollisionsdomäner = Bättre prestanda

29 ITE PC v4.0 Chapter 1 29 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public SWITCH  SMARTARE ÄN HUBBEN  dedikerad bandbredd ut på alla portar  portarna delar ej bandbredd med andra portar (som hubben)  Kan vidarebefodra ett meddelande till en specifik host genom att titta i sin MAC-tabell  Om destinationens MAC-adress inte finns i MAC-tabellen skickas meddelandet ut på alla portar (flooding)  Bara hosten med rätt MAC-adress kommer att svara

30 ITE PC v4.0 Chapter 1 30 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Mer om switchar  Uppbyggnaden av MAC-tabellen – håller kontroll på ramar som sänds mellan hostar – bygger upp MAC-tabellen med de MAC-adresser som står som sändare på ramarna  Kollisionsdomäner – varje port på switchen är sin egen kollisionsdomän – En 8-ports switch = 8 kollisionsdomäner

31 ITE PC v4.0 Chapter 1 31 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Broadcast  Skicka meddelande till alla trots att det bara finns ett fält i Ethernetramen för en MAC-adress – skicka ett broadcast – MAC-adressen blir 48 ettor – hexidecimalt tal – FFFF.FFFF.FFFF  Användbart när hostar behöver skicka information men inte vet MAC-adressen till mottagaren  Switchar och hubbar vidarebefodrar broadcast till alla i det lokala nätverket (Broadcast Domain)

32 ITE PC v4.0 Chapter 1 32 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ARP-anrop (ARP Request)  Skickas när den sändande mottagaren känner mottagarens IP-adress men inte MAC-adress  Får tillbaka MAC-adressen till hosten om han finns i det lokala nätet

33 ITE PC v4.0 Chapter 1 33 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Distributionlagrets utrustning och kommunikationsmetoder  Ansvarig för att lokal trafik stannar i det lokala nätverket  Trafik avsedd för andra nätverk skickas vidare

34 ITE PC v4.0 Chapter 1 34 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Routrar  Routrar använder IP-adresser för att dirigera trafiken switchar använder MAC-adresser  Routrar bygger routingtabeller switchar bygger MAC-tabeller  Routrar avkodar paket switchar avkodar ramar  Routrar tittar på nätverksdelen av IP-adressen hittar bästa vägen till destination  Routrar skickar inte broadcastmeddelanden vidare!!!

35 ITE PC v4.0 Chapter 1 35 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Default Gateway  Används när en host vill skicka ett meddelande till en host i ett annat nätverk  Adressen till Default Gateway måste sättas på alla hostar som är anslutna till en router. Man anger adressen på routerns interface mot PC:n

36 ITE PC v4.0 Chapter 1 36 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Routingtabeller och ARP-tabeller  Används av routrar för att lagra information

37 ITE PC v4.0 Chapter 1 37 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Typer av routing  Dynamisk – information erhålls av närliggande routrar  Statisk – manuell inmatning av nätverksadministratören  Meddelanden med nätadress som inte finns I Routingtabellen – slängs om inte man har satt  En default route – “last resort” – kommer att skickas till en router som kan tänkas veta var det sökta nätet finns

38 ITE PC v4.0 Chapter 1 38 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Distributionslagret  LAN – Local Area Network  Under kontroll av en administratör

39 ITE PC v4.0 Chapter 1 39 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Distributionslagret  Packet Tracer

40 ITE PC v4.0 Chapter 1 40 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Planera ett lokalt nätverk  Undersök följande innan du börjar: – Antalet hostar – Typ av hostar – Applikationer som skall köras på nätverket – Data och utrustning som skall delas – Hastighetskrav (bandbredd) – Säkerhetsnivå – Tillförlitlighetskrav på nätverket – Förbindelsekrav

41 ITE PC v4.0 Chapter 1 41 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Bygga nätverk  Fysisk miljö – temperatur- och fuktighetskontroll – tillgång/placering av eluttag  Fysisk konfigurering – lokalisering av utrustningen – anslutning av utrustningen – placering/läng av kablage – hårdvarans konfigurering (hostar, servrar)  Logisk konfigurering – storlek på broadcast- & kollisionsdomäner – IP-adressering – Namnsättning – Rättigheter – Delning

42 ITE PC v4.0 Chapter 1 42 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Multifunktionell utrustning  Integrerade routrar – Linksys trådlösa router – problem = vid fel blir flera enheter drabbade  Cisco Integrated Services Router (ISR) – utför tjänster för tre olika utrustningstyper router switch trådlös accesspunkt

43 ITE PC v4.0 Chapter 1 43 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Implementera & dokumentera nätverket  Utveckla en prototyp – testa nätverksdesign och funktion

44 ITE PC v4.0 Chapter 1 44 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Dela resurser  Anledning – Fildelning – Skrivardelning  Tänk på detta vid delning: – säkerhetsaspekter – utdelade rättigheter  Windows XP – använd enkel fildelning

45 ITE PC v4.0 Chapter 1 45 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public


Ladda ner ppt "© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Connecting to the Network Networking for Home and Small Businesses."

Liknande presentationer


Google-annonser