Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Network Addressing Networking for Home and Small Businesses – Chapter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Network Addressing Networking for Home and Small Businesses – Chapter."— Presentationens avskrift:

1 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Network Addressing Networking for Home and Small Businesses – Chapter 5

2 ITE PC v4.0 Chapter 1 2 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public IP-adressens uppgift  En logiska adress som identifierar en host på nätet  Varje host (end-user) måste ha ett nätverkskort (NIC) – arbetsstationer – servrar – skrivare – routergränssnitt (router interfaces)  Varje paket paket innehåller en käll- och en destinationsadress

3 ITE PC v4.0 Chapter 1 3 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public IP-adresser  32 binära siffror  4 oktetter  Punktad decimal notation  IP Version 4 (IPv4) – vanligaste formen för IP-adressering  Mer än 4 miljarder möjliga adresser

4 ITE PC v4.0 Chapter 1 4 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Binära tal  IP-adresserna består av binära tal (1 eller 0)  Människan måste kunna tala datorspråk för att kunna sända data  Vi gör detta genom att konvertera (göra om) vårt talsystem (med basen 10) till det binära talsystemet  Lös några exempel... Konvertera 140 till binär form Konvertera 10 till binär form Konvertera 11010111 till tiosystemet (bas 10) Konvertera 11111110 ill tiosystemet (bas 10)

5 ITE PC v4.0 Chapter 1 5 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Delarna i en IP-adress  Hierarkisk uppbyggnad – består av 2 delar nätverk host – bestämd av IP-klassen  Liknande uppbyggnad som ett telefonnummer – Områdeskod (riktnummer) = nätverk – Telefonnummer = host

6 ITE PC v4.0 Chapter 1 6 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Nätmaskens uppgift  Identifierar nätverksbitarna (alla 1:or) och hostbitarna  Booleansk matematik med “AND”

7 ITE PC v4.0 Chapter 1 7 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Typer av IP-adresser  Klass A – Första oktetten har värden mellan 1-127 – N.H.H.H – Första biten i IP-adressen kommer att vara en nolla (0) – Default subnet mask 255.0.0.0 – kan skapa nät med mer än 16 millioner hostadresser 2 24 – 2 = 16,777,214 för att vara mer exakt varför tar man bort två adresser??? – Används i mycket stora organisationer

8 ITE PC v4.0 Chapter 1 8 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Typer av IP-adresser  Klass B – Första oktetten har värden mellan 128-191 – N.N.H.H – Första två bitarna i ip-adressen kommer att vara en etta följd av en nolla – Default subnet mask 255.255.0.0 – kan skapa nät med mer än 65,000 host-adresser 2 16 – 2 = 65,534 för att vara mer exakt – Används i relativt stora organisationer

9 ITE PC v4.0 Chapter 1 9 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Typer av IP-adresser  Klass C – Första oktetten har värden mellan 192 -223 – N.N.N.H – Första två bitarna i IP-adressen kommer att vara två ettor – Default subnet mask 255.255.255.0 – Kan skapa nät med 250 hostar 2 8 – 2 = 254 för att vara mer exakt – Används i små organisationer

10 ITE PC v4.0 Chapter 1 10 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Typer av IP-adresser  Klass D – Första oktetten har värden mellan 224-239 – Används till multicasting – Ej för kommersiell användning  Klass E – Första oktetten har värden mellan 240-255 – Reserverad för experimentell användning – Ej för kommersiell användning

11 ITE PC v4.0 Chapter 1 11 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Privata IP-adresser  För att avhjälpa problemet med för få IP-adresser  Möjliggör kommunikation i ett lokalt nätverk utan publika IP-adresser  Fungerar ej på Internet eftersom de blockeras av ISP:ns router  Privata adressområden bestäms av RFC 1918 – Request For Comment – Alla klasser har avsatta privata adresserområden – huvudsakligen används Klass A

12 ITE PC v4.0 Chapter 1 12 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Unicast-adresser  Vanligaste adresstypen  Meddelandet är avsett för en specifik host  Måste ha både destinations-IP and MAC i headern

13 ITE PC v4.0 Chapter 1 13 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Broadcast-adresser  Endast ettor i hostdelen av IP-adressen – Klass C address: 204.33.4.0 (N.N.N.H) – Broadcastadress: 204.33.4.255  Endast ettor i MAC-adressen – FF-FF-FF-FF-FF-FF

14 ITE PC v4.0 Chapter 1 14 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Multicast Address  Skickar paket till en grupp hostar  Man måste använda adressområdet för Multicast  Adressområdet är 224.0.0.0 – 239.255.255.255  Används bland annat för nätspel  MAC-adressen börjar med: – 01-00-5E

15 ITE PC v4.0 Chapter 1 15 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Statisk IP-adressering  Manuellt konfigurerade av nätverksadministratören  Fördelar – Användbar för skrivare, servrar coh liknande utrustning – Ökad kontroll av resurser (säkerhet)  Nackdelar – Tidsödande

16 ITE PC v4.0 Chapter 1 16 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Dynamisk IP-adressering  Automatisk tilldelning av IP-adresser  Användbart vid frekvent byte av användare (t ex wireless hotspot)  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server  IP-adresserna utånas för en viss tidsperiod – om hosten stängs av eller tas bort från nätet återlämnas adressen till serverns adress-pool  Att föredra vid stora nätverk – minskar behovet av nätverkssupport

17 ITE PC v4.0 Chapter 1 17 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public DHCP  Om en host är konfigurerad som en DHCP-klient kommer den inte att ha – IP address – Subnet Mask – Default Gateway  Konfigurering av klient  Klienten sänder ett DHCP Discover  Broadcast IP och MAC - endast DHCP-servrar svarar  Servern svarar med ett DHCP Offer av en IP-adress  Hosten/klienten sänder en DHCP Request med förfrågan om att få använda den erbjudna IP-adressen  Servern svara med ett DHCP Acknowledgment

18 ITE PC v4.0 Chapter 1 18 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Konfigurering av en DHCP-server  Multifunktionell utrustning (t ex Linksys Router) erbjuder tjänster till klienter (SOHO network)  Konfigurering av DHCP-servern – Ange Routerns IP-adress och nätmask för det interna gränsnsittet IP = 192.168.1.1 Subnet Mask = 255.255.255.0 – I DHCP-fönstret adresspoolens startvärde antal användare utlåningstid (vanligen 24 timmar)

19 ITE PC v4.0 Chapter 1 19 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Gateway  Används av routern för att skapa förbindelse så att hostar i olika nätverk kan kommunicera med varandra  Default Gateway-adress – IP-adressen på Router-gränssnittet  Om DHCP används – DHCP-servern kommer automatiskt att sända rätt IP-gränssnitt till hosten för att användas som Default Gateway

20 ITE PC v4.0 Chapter 1 20 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Adresstilldelning  ISR (Integrated Services Router)  Default IP-adress – Klass C Privat Adress – Konfigurerad för routergränssnittet  Interna hostar måste tilldelas adresser i samma nätverk

21 ITE PC v4.0 Chapter 1 21 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Adresshantering  Direktanslutning – Direktanslutning från PC:n till ISP genom ett modem – Hosten måste ha en publik adress  Anslutning genom en integrerad Router – mer än en host behöver access till Internet – modemanslutning till ISR  Anslutning via en Gateway – ISR och modem i en enhet – Anslut direkt till ISP

22 ITE PC v4.0 Chapter 1 22 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public NAT i ett SOHO  NAT (Network Address Translation)  Översätter privata IP-adresser till unika publika adresser för Internet-kommunikation  Endast paket avsedda för andra nätverk använder NAT

23 ITE PC v4.0 Chapter 1 23 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public


Ladda ner ppt "© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Network Addressing Networking for Home and Small Businesses – Chapter."

Liknande presentationer


Google-annonser