Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 1 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 1 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 Lektion 1 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se
Datorkommunikation Lektion 1 Mahmud Al Hakim

2 Välkommen till kursen Datorkommunikation
Mål för kursen Kursen skall ge grundläggande kunskaper om datorkommunikation och utveckla färdigheter inom området. Kursen skall också ge kunskaper om principer, begrepp, standarder och utveckling inom området. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

3 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Kurslitteratur Datorkommunikation DTR1201, 100 poäng ISBN: X Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

4 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Kursplanering Lektion 1 –Introduktion till datorkommunikation Att läsa: Kapitel 1- 2, Sid Inlämningsuppgift 1 Lektion 2 - Koppla ihop datorer och överföra filer Att läsa: Kapitel 3-4, Sid Inlämningsuppgift 2 Lektion 3 - Grunderna för nätverk Att läsa: Kapitel 5-6, Sid Inlämningsuppgift 3 Lektion 4 – Nätverksprotokoll och standarder - Överföringsmedia Att läsa: Kapitel 7-8, Sid Inlämningsuppgift 4 Lektion 5 - Trådlös kommunikation - OSI -modellen Att läsa: Kapitel 9-10, Sid Inlämningsuppgift 5 Lektion 6 - Internet och TCP/IP Att läsa: Kapitel 11-12, Sid Inlämningsuppgift 6 Lektion 7 – Tjänster på Internet och e-post Att läsa: Kapitel 13-14, Sid Inlämningsuppgift 7 Lektion 8 – Mer om Internet Att läsa: Kapitel 15-16, Sid Inlämningsuppgift 8 Lektion 9 –Lag och rätt - Datasäkerhet Att läsa: Kapitel 17-18, Sid Lektion 10 - distansprov Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

5 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Inlämningsuppgifter Inlämningsuppgifterna består oftast av några del-uppgifter. Dessa måste göras och skickas in i tid. För att lyckas bra på provet räcker det inte att göra dessa, försök göra så många som möjligt av de uppgifter som finns i boken. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

6 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Provet Provet kommer att vara på distans! Provdatum hittar du på JENSEN Online. Provet består av 30 flervalsfrågor uppdelade på två delar. Endast ett av alternativen är riktigt och varje rätt svar ger 1 poäng. Provet ska ta max 1 timme (60 minuter). Observera att betyget på provet inte nödvändigtvis blir ditt betyg i kursen. Hur man har skött inlämningsuppgifterna kommer också att spela en roll i betygsättningen. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

7 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Betygsättning Vad krävs för att få ett G (Godkänt) ? 50% rätt på provet och minst N * på alla inlämningsuppgifter. Vad krävs för att få ett VG (Väl Godkänt) ? 75% rätt på provet och minst VN * på alla inlämningsuppgifter. Vad krävs för att få ett MVG (Mycket Väl Godkänt) ? 90% rätt på provet och minst VN * på alla inlämningsuppgifter. * ) EN - Ej i nivå med kursmålen N - I nivå med kursmålen VN - Väl i nivå med kursmålen Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

8 Vad är datorkommunikation?
Datorkommunikation handlar om hur information kan överföras i form av databitar mellan datorer och enheter. Det är med andra ord digital dataöverföring mellan en mottagare och en sändare. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

9 Vad behövs för kommunikation?
Överföringsmedium t.ex. kablar Gemensamma regler så kallade protokoll. Protokoll är en uppsättning regler som anger hur kommunikationen mellan olika enheter eller datorer ska utföras. Källa: Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

10 Historisk tillbakablick
1833 Elektriska telegrafin. 1844 Första morsetelegraflinjen. 1858 Första telegrammet över Atlanten skickat via kabel. Telefonen utvecklas. Trådlös telegrafering. 1901 Radion. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

11 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
De första datorerna Z3 Mark II Colossus ENIAC EDSAC UNIVAC BARK och BESK och TRASK SMIL Läs mer här: Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

12 Världens första dator Z3, 1941
Konrad Zuse Hastighet: 5-10 Hertz Vikt: 1000 kg Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

13 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
ENIAC, 1946 Vikt: 30 ton Yta: 140 m² Hastighet: 100 kHz Minne: 200 tecken Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

14 Första PC lanserades av IBM 1981
Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

15 Grundprincipen för datorkommunikation
Data (siffror, bokstäver och annat) kodas som energi. Energi kan t.ex. bestå av elektricitet, ljus eller ljud. Energin överförs från en enhet till en annan genom ett medium t.ex. kopparkablar, glas eller luft. Den mottagande enheten avkodar redan energin tillbaka till data. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

16 Gränssnitt (interface)
Ett gränssnitt är en slags kontaktyta mellan olika enheter, eller mellan människa och dator. När det gäller datorkommunikation menar man ”mötesplatsen” mellan kablar och den fysiska utrustningen. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

17 Vad måste fungera vid kommunikation?
Transmissionen: överföring av signaler. Adresseringen: Vilken data skall skickas vart. Informationens vägval. Förhindra datakollision Hur skall olika protokoll samsas om samma kablar? Hur får man olika överföringsmedium att fungera tillsammans? Hur skyddar man data? Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

18 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Lagringskapacitet En bit (b) = 0 eller 1 1 Byte (B) = 8 bitar = Ett tecken 1024 tecken = 1 Kilobyte ( KB ) = 1 tusen tecken 1024 kilobyte = 1 Megabyte ( MB ) = 1 miljon tecken 1024 Megabyte = 1 Gigabyte ( GB ) = 1 miljard tecken En MB motsvarar ungefär 500 A4 sidor med text Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

19 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Synkronisering Med Synkronisering menar man tidsmässig överensstämmelse mellan flera objekt (där minst två objekt stämmer med varandra i tid). T.ex. ljudet som stämmer överens med bilden i en film, en buss som avgår när tunnelbanan ankommit. Källa: Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

20 Asynkron dataöverföring
Asynkron innebär att ett skeende interagerar med ett annat skeende, men helt oberoende av det andra skeendet. Motsatsen är synkron, då skeendena koordinerar med varandra i tiden. För att enkelt tydliggöra detta kan man jämföra att skicka ett SMS-meddelande med att ringa ett telefonsamtal. Skickar man ett sms meddelar man sig asynkront, eftersom mottagaren behöver varken få eller agera på meddelandet direkt. Ringer man däremot måste mottagaren svara för att meddelandet ska nå fram, alltså synkron kommunikation. Källa: Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

21 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Dataflöde Duplex beskriver att kommunikationen kan ske i två (duo) riktningar. Simplex - Kommunikation kan bara ske i en riktning, till exempel TV- och radiosändningar. Halv-duplex - kommunikation kan ske i en riktning i taget, till exempel kommunikationsradio. Full-duplex - kommunikation kan ske i båda riktningarna samtidigt, till exempel telefoni. Källa: Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

22 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Inlämningsuppgift 1 Vad anser du vara det viktigaste området för datorkommunikation? Motivera ditt svar. Vilken uppfinning anser du vara den viktigaste för datorkommunikationens utveckling? Gör en förteckning över olika användningsområden för datorkommunikation idag. Ta gärna Internet till hjälp, eller fundera över när du själv kommer i kontakt med datorkommunikation i ditt dagliga liv. Vad är det för skillnad mellan begreppen Megabit och Megabyte? Vad innebär begreppet asynkron dataöverföring? Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,


Ladda ner ppt "Lektion 1 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser