Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datorkommunikation Lektion 1 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datorkommunikation Lektion 1 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 Datorkommunikation Lektion 1 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se

2 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se2 Välkommen till kursen Datorkommunikation Mål för kursen Kursen skall ge grundläggande kunskaper om datorkommunikation och utveckla färdigheter inom området. Kursen skall också ge kunskaper om principer, begrepp, standarder och utveckling inom området.

3 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se3 Kurslitteratur Datorkommunikation DTR1201, 100 poäng ISBN: 91-88973-45-X http://www.databok.se/

4 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se4 Kursplanering Lektion 1 –Introduktion till datorkommunikation Att läsa: Kapitel 1- 2, Sid. 1-22 Inlämningsuppgift 1 Lektion 2 - Koppla ihop datorer och överföra filer Att läsa: Kapitel 3-4, Sid. 23-34 Inlämningsuppgift 2 Lektion 3 - Grunderna för nätverk Att läsa: Kapitel 5-6, Sid. 35 - 49 Inlämningsuppgift 3 Lektion 4 – Nätverksprotokoll och standarder - Överföringsmedia Att läsa: Kapitel 7-8, Sid. 51-67 Inlämningsuppgift 4 Lektion 5 - Trådlös kommunikation - OSI -modellen Att läsa: Kapitel 9-10, Sid. 69-81 Inlämningsuppgift 5 Lektion 6 - Internet och TCP/IP Att läsa: Kapitel 11-12, Sid. 83-96 Inlämningsuppgift 6 Lektion 7 – Tjänster på Internet och e-post Att läsa: Kapitel 13-14, Sid. 97-111 Inlämningsuppgift 7 Lektion 8 – Mer om Internet Att läsa: Kapitel 15-16, Sid. 113-138 Inlämningsuppgift 8 Lektion 9 –Lag och rätt - Datasäkerhet Att läsa: Kapitel 17-18, Sid. 139-153 Lektion 10 - distansprov

5 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se5 Inlämningsuppgifter Inlämningsuppgifterna består oftast av några del-uppgifter. Dessa måste göras och skickas in i tid. För att lyckas bra på provet räcker det inte att göra dessa, försök göra så många som möjligt av de uppgifter som finns i boken.

6 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se6 Provet Provet kommer att vara på distans! Provdatum hittar du på JENSEN Online. Provet består av 30 flervalsfrågor uppdelade på två delar. Endast ett av alternativen är riktigt och varje rätt svar ger 1 poäng. Provet ska ta max 1 timme (60 minuter). Observera att betyget på provet inte nödvändigtvis blir ditt betyg i kursen. Hur man har skött inlämningsuppgifterna kommer också att spela en roll i betygsättningen.

7 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se7 Betygsättning Vad krävs för att få ett G (Godkänt) ? 50% rätt på provet och minst N * på alla inlämningsuppgifter. Vad krävs för att få ett VG (Väl Godkänt) ? 75% rätt på provet och minst VN * på alla inlämningsuppgifter. Vad krävs för att få ett MVG (Mycket Väl Godkänt) ? 90% rätt på provet och minst VN * på alla inlämningsuppgifter. * ) EN - Ej i nivå med kursmålen N - I nivå med kursmålen VN - Väl i nivå med kursmålen

8 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se8 Vad är datorkommunikation? Datorkommunikation handlar om hur information kan överföras i form av databitar mellan datorer och enheter. Det är med andra ord digital dataöverföring mellan en mottagare och en sändare.

9 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se9 Vad behövs för kommunikation? 1. Överföringsmedium t.ex. kablar 2. Gemensamma regler så kallade protokoll. Protokoll är en uppsättning regler som anger hur kommunikationen mellan olika enheter eller datorer ska utföras. Källa: http://pagina.se/itord/default.asp?Id=229http://pagina.se/itord/default.asp?Id=229

10 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se10 Historisk tillbakablick 1833Elektriska telegrafin. 1844Första morsetelegraflinjen. 1858Första telegrammet över Atlanten skickat via kabel. 1866-1876Telefonen utvecklas. 1895-1896Trådlös telegrafering. 1901Radion.

11 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se11 De första datorerna Z3 Mark II Colossus ENIAC EDSAC UNIVAC BARK och BESK och TRASK SMIL Läs mer här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorhistoria

12 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se12 Världens första dator Z3, 1941 Konrad Zuse Hastighet: 5-10 Hertz Vikt: 1000 kg

13 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se13 ENIAC, 1946 Vikt: 30 ton Yta: 140 m² Hastighet: 100 kHz Minne: 200 tecken

14 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se14 Första PC lanserades av IBM 1981

15 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se15 Grundprincipen för datorkommunikation Data (siffror, bokstäver och annat) kodas som energi. Energi kan t.ex. bestå av elektricitet, ljus eller ljud. Energin överförs från en enhet till en annan genom ett medium t.ex. kopparkablar, glas eller luft. Den mottagande enheten avkodar redan energin tillbaka till data.

16 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se16 Gränssnitt (interface) Ett gränssnitt är en slags kontaktyta mellan olika enheter, eller mellan människa och dator. När det gäller datorkommunikation menar man ”mötesplatsen” mellan kablar och den fysiska utrustningen.

17 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se17 Vad måste fungera vid kommunikation? 1. Transmissionen: överföring av signaler. 2. Adresseringen: Vilken data skall skickas vart. 3. Informationens vägval. 4. Förhindra datakollision 5. Hur skall olika protokoll samsas om samma kablar? 6. Hur får man olika överföringsmedium att fungera tillsammans? 7. Hur skyddar man data?

18 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se18 Lagringskapacitet En bit (b) = 0 eller 1 1 Byte (B) = 8 bitar = Ett tecken 1024 tecken = 1 Kilobyte ( KB ) = 1 tusen tecken 1024 kilobyte = 1 Megabyte ( MB ) = 1 miljon tecken 1024 Megabyte = 1 Gigabyte ( GB ) = 1 miljard tecken En MB motsvarar ungefär 500 A4 sidor med text

19 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se19 Synkronisering Med Synkronisering menar man tidsmässig överensstämmelse mellan flera objekt (där minst två objekt stämmer med varandra i tid). T.ex. ljudet som stämmer överens med bilden i en film, en buss som avgår när tunnelbanan ankommit. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Synkronisering

20 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se20 Asynkron dataöverföring Asynkron innebär att ett skeende interagerar med ett annat skeende, men helt oberoende av det andra skeendet. Motsatsen är synkron, då skeendena koordinerar med varandra i tiden. För att enkelt tydliggöra detta kan man jämföra att skicka ett SMS-meddelande med att ringa ett telefonsamtal. Skickar man ett sms meddelar man sig asynkront, eftersom mottagaren behöver varken få eller agera på meddelandet direkt. Ringer man däremot måste mottagaren svara för att meddelandet ska nå fram, alltså synkron kommunikation. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Asynkron

21 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se21 Dataflöde Duplex beskriver att kommunikationen kan ske i två (duo) riktningar. Simplex - Kommunikation kan bara ske i en riktning, till exempel TV- och radiosändningar. Halv-duplex - kommunikation kan ske i en riktning i taget, till exempel kommunikationsradio. Full-duplex - kommunikation kan ske i båda riktningarna samtidigt, till exempel telefoni. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Duplex_%28kommunikation%29

22 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se22 Inlämningsuppgift 1 1. Vad anser du vara det viktigaste området för datorkommunikation? Motivera ditt svar. 2. Vilken uppfinning anser du vara den viktigaste för datorkommunikationens utveckling? 3. Gör en förteckning över olika användningsområden för datorkommunikation idag. Ta gärna Internet till hjälp, eller fundera över när du själv kommer i kontakt med datorkommunikation i ditt dagliga liv. 4. Vad är det för skillnad mellan begreppen Megabit och Megabyte? 5. Vad innebär begreppet asynkron dataöverföring?


Ladda ner ppt "Datorkommunikation Lektion 1 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser