Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Network Services Networking for Home and Small Businesses – Chapter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Network Services Networking for Home and Small Businesses – Chapter."— Presentationens avskrift:

1 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Network Services Networking for Home and Small Businesses – Chapter 6

2 ITE PC v4.0 Chapter 1 2 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Jämförelse mellan Clients och Servers  Server – En host som kör applikationer som förser andra hostar på nätverket med information – Alla servrar använder samma typer av protokoll och standarder – Exampel: Web Server  Client – Ett namn för en applikation som en host använder för att utnyttja serverns information Exampel: Webbläsare

3 ITE PC v4.0 Chapter 1 3 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Servertyper  DNS (Domain Name Server/System) – ger IP-adresser från domännamn (Internetnamn; URL)  Telnet – inloggning på fjärrhost  E-mail – SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – POP3 (Post Office Protocol) – IMAP (Internet Message Across Protocol)  DHCP  Webb – använder HTTP-protokollet  FTP – används för filöverföring

4 ITE PC v4.0 Chapter 1 4 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Client/Server-protokoll  Application Layer Protocols – regler för hur servern och klienten skall samverka – HTTP – ett sätt att överföra information från en webbserver

5 ITE PC v4.0 Chapter 1 5 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Client/Server-protokoll  Transport lagrets protokoll – hanterar kommunikationen mellan en klient och en server – formaterar meddelanden i segment (PDU) som sänds till destinationen – erbjuder flödeskontroll – erbjuder “acknowledgments” mellan hostar

6 ITE PC v4.0 Chapter 1 6 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Client/Server-protokoll  Internetwork Access-lagrets protokoll – använder logiska adresser (IP) – inkapslar (encapsulates) segment till paket – erbjuder vägvisning (routing) till destinationen

7 ITE PC v4.0 Chapter 1 7 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Network Access-protokoll  Exampel: Ethernet  Primära funktioner – Datalänk-hantering tar IP-paket och kapslar in dessa till ramar (frames) ramen läser MAC-adressen – Fysisk nätverksöverföring hur bits representeras (1 and 0) på nätet hur bits sänds (media)

8 ITE PC v4.0 Chapter 1 8 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public TCP-protokollet  Används av FTP och HTTP  Erbjuder “acknowledgment” av levererade paket – likhet med registrerat brev  Hur det fungerar... – Meddelandet bryts sodner i segment – Segmenten numreras i sekvens – Håller reda på antalet segment – Om sändaren inte har erhållet “Acknowledgment” av vissa segment inom en viss tidsperiod.. – Sker omsändning av de saknade segmenten  Användning av TCP saktar ner överföringen

9 ITE PC v4.0 Chapter 1 9 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public UDP Protocols  U = UNRELIABLE  Skicka så gott det går => “Best effort delivery”  Ingen “Acknowledgment” betyder “Ingen garanti för leverans” – likhet med vanliga brev  Ingen återsändning  Används av: – streaming audio – streaming video – VoIP

10 ITE PC v4.0 Chapter 1 10 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Portnummer i Client/Server-kommunikation  Används av både TCP och UDP  Håller reda på olika uppkopplingar över nätverket  Varje meddelande innehåller käll- och distinationsport  Destinationsport – sänds av klienten i segmentet för att ange vilken tjänst som önskas Port 80 = HTTP Port 21 = FTP

11 ITE PC v4.0 Chapter 1 11 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public HTTP  Används för webbsidor  HTML – används för att visa innehållet i en webbsida  HTTP – osäkert protokoll – Port 80  HTTPS – ger extra säkerhet med hjälp av kryptering – Port 443

12 ITE PC v4.0 Chapter 1 12 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public DNS-server (Domain Name System)  Binder samman ett Internetnamn (URL) med en IP- adress  Några grupper –.com –.edu  Port 53 = DNS – används om klienten önskar IP-adressen för webbsida eller host

13 ITE PC v4.0 Chapter 1 13 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public FTP (File Transfer Protocol)  Hosten måste kära en FTP-klient för att kunna använda FTP-serverns tjänster  Två portar används för att kommunicera – FTP förfrågan (Request) = Port 21 – Filöverföring = Port 20

14 ITE PC v4.0 Chapter 1 14 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Email Protocols  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – används av email-klienten för att skicka meddelanden till lokala email-servern – Port #25  POP3 (Post Office Protocol) – tar emot/lagrar meddelanden för användarna – när klienten ansluter till email-servern kommer meddelandena att laddas ner till klienten och tas bort från servern – Port #110  IMAP (Internet Message Across Protocol) – taremot/lagrar meddelanden påp servern och meddelandena behålls på servern till de raderas av användaren – Port #143

15 ITE PC v4.0 Chapter 1 15 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public VoIP (Voice Over IP)  IP-paket bär digitaliserat ljud som data  Hur det fungerar – Ladda ner klientprogramvara som ISP – När mjukvaran är installerad väljer användaren ett unikt namn – Anrop sker genom att välja ett namn från en lista med användare

16 ITE PC v4.0 Chapter 1 16 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Portnummer  Internet Corp for Assigned Names and Numbers ICANN – tilldelar portnummer  Välkända (Well-Known) portar – 1-1023 (destinationsportar)  Registrerade portar – 1024-49151 – käll- och destinationsportar  Privata portar – 49152-65535 (källportar)

17 ITE PC v4.0 Chapter 1 17 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Protocolstackar  Varje lager bygger vidare på det underliggande lagret  Högre lager – meddelandets innehåll  Lägre lager – dataöverföring

18 ITE PC v4.0 Chapter 1 18 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Inkapsling (Encapsulation)  Från toppen till botten  Applikationsdata bryts ner i segments – segmenten innehåller käll- och destinationsportar  TCP-segment skickas vidare till Internet-lagret – källans- och destinationens IP-adresser lägg till och bildar packet  Paketen läggs in i en ram (frame) – header and trailer läggs till header = källans och destinationens MAC-adresser trailer = felkontroll  Nedbrytning i bits – kodning för överföring på media (överföringsmedia)

19 ITE PC v4.0 Chapter 1 19 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public De-encapsulation (mottagande av data)  Från botten till toppen  Bits avkodas från media  Framen tar bort header och trailer  Paketen tar bort IP-adresserna – källans och destinationens IP-adresser  Segment tas emot och sätts samman för användaren – man ser en webbsida

20 ITE PC v4.0 Chapter 1 20 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Lagrade modeller  Enklare att bygga nya protokoll  Tillåter konkurrens mellan företag – ger även möjlighet till samverkan  Ett lager påverkar inte andra lager  Tillåter ett gemensamt språk

21 ITE PC v4.0 Chapter 1 21 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public OSI-modellen  Utvecklades1984  Referensmodell för hur datorer samverkar  Organiserad I mer specifika grupper än TCP/IP-modellen

22 ITE PC v4.0 Chapter 1 22 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Summering  Klienter och servrar använder protokoll och standarder för att utbyta information  Client-server tjänster identifieras genom användningen av portnummer  En protokollstack organiserar protokollen i layger där varje lager ksapar och erhåller tjänster lager över och under  När ett meddelande sänds samverkar protokoll från toppen till botten på protokollstacken  När ett meddelande tas emot samverkar protokollen från botten till toppen på protokollstacken

23 ITE PC v4.0 Chapter 1 23 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public


Ladda ner ppt "© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Network Services Networking for Home and Small Businesses – Chapter."

Liknande presentationer


Google-annonser