Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovation & Gender Presentation 30 augusti Innovation på lika villkor! Jönköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovation & Gender Presentation 30 augusti Innovation på lika villkor! Jönköping."— Presentationens avskrift:

1 Innovation & Gender Presentation 30 augusti Innovation på lika villkor! Jönköping

2 Innehåll 1. En internationell utblick 2. Hur tolkas Innovation & Gender? 3. Utmaningar för den svenska innovationsagenda n

3 1.En internationell utblick

4 Ett nytt forskningsfält  Begränsat med studier i jämförelse med t.ex. entreprenörskap  Norden – resursfördelning, områden där många kvinnor är verksamma, bristen på genusperspektiv i policy och praktik  En dansk studie * av ca 1700 företag visade att företag med jämn könsfördelning är mer innovativa. Innovation = ny produkt eller tjänst på marknaden * Østergaard (2008)

5 Teknikfokus dominerar  EU – kvinnor inom teknik och vetenskap, kvinnor som innovatörer (mervärde för forskning, teknik och företag)  Södra Europa – social innovation (möta sociala behov)  Storbritannien – kvinnor inom teknik och vetenskap, kvinnor inom entreprenörskap och innovation, innovation i team och organisationer, genusperspektiv på innovation  USA – kvinnor inom teknik och vetenskap, kvinnor inom entreprenörskap och innovation, innovationer i team och organisationer

6 …men ett bredare perspektiv i utvecklingsländerna  Innovation och kvinnors empowerment *  förändring genom teknik t.ex. mobilteknik  förändring av sociala normer t.ex. kvotering inom politiken  förändring genom tillgång till (ekonomiska) resurser t.ex. mikrofinansiering  politik vs ”gräsrotsinnovation” (jmf resurscentra för kvinnor) * Malhotra et al (2009)

7 män…….  problematiseras inte  inte = gender  representation  tolkningsföreträde

8 2. Hur tolkas Innovation & Gender?

9 Vem är innovativ?  Innovationsbegreppet tas ofta för givet trots en mängd olika definitioner  Innovation = könat begrepp  Vad är en innovation, vem betraktas som innovativ/som en innovatör, hur uppstår en innovation ? (jmf. hjälteberättelser om entreprenören/entreprenörskap )

10 Innovatören  färre kvinnor (teknik, patent etc.) ?  kvinnor har inte samma tillgång till främjandestrukturer eller ekonomiska resurser  paralleller till bilder av entreprenören/företagaren  osynliga innovatörer inom t.ex. vård och omsorg

11 Innovativa team  paralleller till studier om kreativitet i team  en jämn könsfördelning i forskningsteam positivt för radikal innovation *  en jämn könsfördelning i team positivt för innovation både vad gäller individers förmåga och teamets förmåga ** * Díaz-García et al ( 2012) **Turner (2009)

12 Innovativa organisationer  paralleller till genus och organisation  paralleller till jämn könsfördelning på ledande positioner och tillväxt i företag  ett område som uppmärksammats av Vinnova  få studier som liknar den danska studien med ca 1700 företag

13 Horisontell segregering  Innovation i områden där många kvinnor är verksamma  Innovation inom områden där få kvinnor är verksamma

14 Kluster  Extra resurser för att integrera ett jämställdhetsperspektiv (yttre drivkrafter)  Rekrytera och behålla personal (yttre drivkrafter)  Ökade kunskaper om olika (konsument) marknader.  Varumärke  Samarbete med genusforskare för att öka kapaciteten att absorbera ny kunskap  Jämställdhet strategiskt mål (inre drivkrafter – endast i enskilda företag)

15 Analysmodell för företag, kluster och policy Innehåll fokuserad insats insatser inom utvalda områden integrerad insats Process projektansats steg för steg ansats kontinuerlig process Effekt begränsad inom några områden genomsyrar företaget/klustret/pro grammet

16 Innovationssystem  Quadruple Helix  Kritisk granskning av modeller och svagheter i (könsblinda) system  Genusmedvetna innovationssystem (Vinnova finansierat projekt)

17 Innovationspolitik  Olika insatser (t.ex. riktade medel för kvinnors innovation)  Resursfördelning  Granskning av svagheter i (könsblind)politik  Regional tillväxt(politik)

18 3. Utmaningar för den svenska innovationsagendan

19 6 utmaningar 1. Hur gå från teoriska diskussioner om till en praktik för innovation som en icke-linjär process? 2. Hur gå från teori till praktik för att främja tjänsteinnovation? 3. Hur stimulera brukardriven innovation? 4. Hur omfördela resurser för att främja innovation i fler näringar? (exempelvis turistnäringen) 5. Hur främja en innovationspolitik som baseras på evidens inom forskningen? 6. Hur gå från genus/jämställdhet som ”kosmetika” till drivkraft för innovation ?

20 Referenser  Østergaard (2008) Does employee diversity leas to innovation? Danish Research Unit for Industrial Dynamics  Malhotra et al (2009) Innovation for women´s empowerment and gender equality. International Center for Research on Women (ICRW)  Díaz-García et al (2012) Gender diversity within R&D teams: its impact on radicalness of innovation. Innovation: Management, Policy & Practice  Turner (2009) Gender diversity and innovative performance. Journal International Journal of Innovation and Sustainable Development, Vol. 4, No. 2, Sep, 2011, 123-134


Ladda ner ppt "Innovation & Gender Presentation 30 augusti Innovation på lika villkor! Jönköping."

Liknande presentationer


Google-annonser