Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISEX Individuella studieperioder och examensarbete Examensarbete 1 - T5 En introduktion till vetenskapligt arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISEX Individuella studieperioder och examensarbete Examensarbete 1 - T5 En introduktion till vetenskapligt arbete."— Presentationens avskrift:

1 ISEX Individuella studieperioder och examensarbete Examensarbete 1 - T5 En introduktion till vetenskapligt arbete

2 Examensarbete 1  I. Teori (4.5hp)  II. Projektarbete (10.5hp)

3 Teori – 3 veckor  Medicinsk statistik  Epidemiologi  Kvalitativ metod  Litteratur- och informationssökning  Referenshantering och grundläggande upphovsrätt  Forskningsetik  Intervju / enkät  Djurförsök; regelverk och etisk prövning  Etisk ansökan, GCP (Good Clinical Practice) Tenteras skriftligt 25 november

4 Övrig teori  Övning; litteratursökning och endnote web  Vetenskaplig artikel  Muntlig presentation och opposition

5 När?  Tidpunkt terminens sista 10 veckor (7 nov-15 jan)  Anmälnings / Inlämningsdagar Eget projekt:terminsvecka 2 Temaprojektgrupp: terminsvecka 5

6 Projektarbetet > 7 veckor  Temaprojektgrupper  Eget projektarbete

7 Mål Att arbeta problemorienterat, vetenskapligt och självständigt med ett projekt inom ett för läkarutbildningen adekvat ämne och redovisa projektet såväl skriftligt som muntligt

8 Projektarbetet  Vetenskapligt originalarbete baserat helt på egna experiment eller undersökningar  Kritisk litteraturgranskning  Kritisk litteraturgranskning kombinerad med egna experiment eller undersökningar

9 Eget projekt  Handledare  Examinator – utses av handledaren  Godkänd projektplan

10 Godkänd Projektplan ???

11 Granskning av forskningsetisk kommitté Patienter / försöksdjur - granskning av forskningsetisk nämnd (studentarbeten undantagna) Publicering!! Länkar på Vetenskapsrådets webbplats CODEX Intern etikgrupp inom ISEX - tveksamma fall Glöm inte att markera på projektplanen!!

12 Projektplan  Bakgrund / Introduktion  Syfte  Uppläggning  Litteratur  Kunskaps- och färdighetsmål Ska lämnas in till och arkiveras på kurssekretariatet, Lund

13 Eget projekt - utomlands  Relevant, tydlig projektplan krävs  Kontakt mellan handledare vid LU och lokal handledare måste vara etablerad

14 Temaprojektgrupper  4 – 10 studenter per grupp  2 studenter arbetar tillsammans per projekt  Temata presenteras på hemsidan – och vid presentationer i början av terminen

15

16 Projektarbetet Ha regelbunden kontakt med handledaren!! Viktigt särskilt i början och slutet

17 Vetenskaplig uppsats Att tänka på:  Struktur  Avgränsning  Tidsplanering – börja skriva tidigt!

18 Vetenskaplig uppsats  Introduktion  Material och metod  Resultat  Diskussion  Referenslista  Abstract (engelska, svenska populärvetenskapligt)

19 Vetenskaplig uppsats Introduktion  Bakgrund  Frågeställning/ar

20 Vetenskaplig uppsats Syfte  Precisera med en eller några få meningar  Avslutar introduktionen (egen rubrik)

21 Vetenskaplig uppsats Material och Metoder Resultat Endast resultat! Inga värderingar

22 Vetenskaplig uppsats Diskussion Egen analys - erhållna resultat sammanfattas och diskuteras med återknytning till frågeställning / syfte och studerad litteratur

23 Kritisk litteraturgranskning Material och metoder - Urvalsmetoder (källor, sökord) Resultat / diskussion

24 Vetenskapligt arbete Sammanfattning Redogör för projektets bakgrund och frågeställning / syfte, material och metod, resultat och slutsatser Ett abstract på engelska och en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (högst 250 ord vardera)

25 Vetenskapligt arbete  Referenser  Citat  Plagiat

26 Examinationsseminarier Egna projekt  Tidpunkt sista veckan av perioden  Anmälan / Inlämning senast 5 dagar före  Bedömning Uppsats, muntlig presentation, försvar, opposition  Deltagande vid hela seminariet

27 Redovisning  Muntlig redovisning: 10 min  Opposition: 10 min  Examinator/moderator: 10 min sammanfattande diskussion  Övriga intresserade

28 Kontaktpersoner i Lund  Eva Barbro Henriksson BMC Studentcentrum, tel 222 0685 eva_barbro.henriksson@med.lu.se  Elisabet Holst Medicinsk mikrobiologi, tel 17 32 35 elisabet.holst@med.lu.se

29 Kontaktpersoner i Malmö  Kerstin Troein CRC, tel 040-39 14 00 kerstin.troein@med.lu.se kerstin.troein@med.lu.se  Peter Svensson tel 040-332392 Peter.Svensson@med.lu.se E-post: Peter.Svensson@med.lu.se

30 Stipendier  Länk på hemsidan – under Utlandsstudier Kontaktperson Anne Karczewski  Lunds läkaresällskap http:/www.lil.lu.se 2 stipendier á 5000 kr / termin


Ladda ner ppt "ISEX Individuella studieperioder och examensarbete Examensarbete 1 - T5 En introduktion till vetenskapligt arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser