Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sida nr 1 25 september 2016 Välkommen till Hörneborgsverkets stoppvecka 2016  Arbeten pågår främst v 38  Större arbeten –Pannrengöring och –reparationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sida nr 1 25 september 2016 Välkommen till Hörneborgsverkets stoppvecka 2016  Arbeten pågår främst v 38  Större arbeten –Pannrengöring och –reparationer."— Presentationens avskrift:

1 Sida nr 1 25 september 2016 Välkommen till Hörneborgsverkets stoppvecka 2016  Arbeten pågår främst v 38  Större arbeten –Pannrengöring och –reparationer –Inmontage av fyra bränslestup i pannan –Underhåll turbin –Underhåll yttre bränslehantering –Underhåll rökgaskondensering –Underhåll BoP –Utbyte styrsystem  Ångstopp Lördag 17 sep 18.00 – Söndag 25 sep 23.59

2 Sida nr 2 Vid olycka Innan du börjar arbeta ska du se efter var din närmaste utrymningsväg, brandsläckare, återsamlingsplats mm. Förbandsmaterial pannhusets entré, kontrollrum, vattenbyggnad och bränslehantering I händelse av olycka: 1. Kontakta räddningstjänsten, tel. 112, uppge adressen Hörneborgsverket Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö. Inpassage via timmergrinden. 2. Kontakta kontrollrummet, tel. 0660-551 08, 0660-787 84 (Kontrollrummet kontaktar BAS-U (Rickard Pellny) samt vaktstuga Domsjö fabriker) 25 september 2016

3 Sida nr 3 25 september 2016 Säker arbetsplats  Hjälm och skyddsskor är grundkrav och kompletteras utifrån särskild risk  Alkohol- och drogfriarbetsplats  Avspärrade lyftområden traversschakt och framför pannhus  Respektera avspärrning lyft, röntgen mm  Skyddsanordningar – Tillstånd för att få ta bort dem, sätta tillbaka dem  Tillstånd krävs för lyft, heta arbeten, slutna utrymmen, köra lift mm  Branddörrar ska vara stängda!  Ordning på arbetsplatsen– sopor i soptunnor, återvinning/avfall på avsedd plats  Kontroll kan ske genom skyddsronder, rond och alkohol- och drogtester

4 Sida nr 4 Säker arbetsplats  Arbetsberedningar – samordna arbeten, bestämma skyddsutrustning och arbetssätt  Belysning – lokalbelysning=ÖEAB, handhållna lampor=entreprenören (om inte annat överenskommits)  Ställningar – alla ställningar byggs av Botnia. Förändringar tas med ÖEAB’s montagesamordnare  Tillstånd – ÖEAB’s montagesamordnare  Rapportera risker, tillbud, olycksfall och miljöavvikelse. Fyll i vår avvikelseblankett och lämnat till ÖEAB’s montagesamordnare alt. via appen ”Industristopp” 25 september 2016

5 Sida nr 5 Personalbodar mm  Utrymme för omklädning, tvätt och dusch.  Utrymmen för fika och mat.  Kaffemaskin finns för extern personal i bodarna – inte i kontrollrummet!  WC som finns i personalbodarna ska användas i första hand  Vatten att dricka finns på plan 1,3,5 i pannhuset  Mötesrum för samordningsmöten mm 25 september 2016

6 Sida nr 6 Regler  Transport till och från området sker antingen medelst promenad via grinden vid förrådet eller med fordon via Domsjö vaktstuga.  Inom området gäller 30 km/h  Bilar parkeras på anvisad plats enligt APD-plan  Rökning förbjuden inom området – undantag endast vid uppskyltad plats  Vid avslutad arbetsdag samlas gasflaskor på anvisad plats i bottenplan pannhus  Källsortering av avfall vid asksilon och förrådsgrinden  Städa under och efter avslutat arbete 25 september 2016

7 Sida nr 7 25 september 2016 Samordningsmöten  Varje dag klockan 14:00-14:15, mötesrum personalbodar  Obligatorisk närvaro för resp. entreprenörs kontaktperson  Information  Samordning  Stäng av mobilen på möten


Ladda ner ppt "Sida nr 1 25 september 2016 Välkommen till Hörneborgsverkets stoppvecka 2016  Arbeten pågår främst v 38  Större arbeten –Pannrengöring och –reparationer."

Liknande presentationer


Google-annonser