Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursplanering av byggproduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursplanering av byggproduktion"— Presentationens avskrift:

1 Resursplanering av byggproduktion

2 7.9 Rullande planering - samordningsmöte

3 Resursanalys Resurser allokeras till respektive aktivitet
Resursbehovet visas i resurshistogram

4 Time Critical Resource Critical Resource Analysis
Resource Analysis - Time Critical Resource Analysis - Resource Critical Time Critical Resource Critical

5

6

7 Planering av arbetsplatsens gemensamma resurser (Site overheads)

8 9.1 Organisation av arbetsplatsen

9 Arbetsplatsomkostnader (Site overheads)
Platsledning Tillsyn och skötsel Hjälpmedel och maskiner Inhängnader Tillfälliga arbetsplatser Säkerhetsanordningar och skyddsutrustning Etablering och avetablering Transporter inom arbetsplatsen Avfallshantering

10 Miljö En ren och prydlig arbetsplats är ofta också en säker och bra arbetsplats. Planera hur källsortering och renhållning skall ske. Hur skall avfallet transporteras från arbetsställena till uppsamlingsbehållarna?   Personallokaler Personalbodar och kontor bör placeras för minimala gångavstånd. Gemensam matsal för alla medför trivsel och möjlighet till effektiva information och möten. Kontor placeras med uppsikt över arbetsplatsens infart. Förvaring Försök att få materialen levererade så nära inbyggnadsställena som möjligt. Omflyttningar medför skador och svinn Verkstäder Lokaler för bearbetning kan krävas för egna arbeten eller entreprenörernas. Leveranser Transporter av material till och från arbetsplatsen måste fungera smidigt. Sträva efter rundkörning på arbetsområdet.  Kranar När kranar används ritas de in med sina räckvidder. Skriv in spetslasten dvs. hur mycket kranen lyfter vid full utliggning. Ställningar Vilken typ av ställning skall användas - Fast ställning, tornställningar, hängställning, klätterställning eller arbetsplattformar? Krävs återfyllning? Försörjning El - VA Upprätta en total elplanering för området. På så sätt undviks onödiga flyttningar av centraler, sönderkörda kablar, tillfälliga kabeldragningar som vållar oreda, irritation och olyckor.. Etablering av arbetsplats – tänk på att En effektiv och prydlig etablering är företagets ansikte utåt! 9.2 Placeringsritning – tänk på!

11 9.3 Källsortering

12 Exempel från byggarbetsplatser (Från examensarbete av Ingrid Freese)

13 Exempel från byggarbetsplatser (Från examensarbete av Ingrid Freese)

14 Exempel från byggarbetsplatser (Från examensarbete av Ingrid Freese)

15 Exempel från byggarbetsplatser (Från examensarbete av Ingrid Freese)

16 Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan)
9.4 Övning: Gångtider

17 Arbetsberedning

18 10.5 Arbetsberedning med fem M

19

20 Organisationsplanering
I en organisation gäller det att alla känner till målet Organisationsplan Klargör befogenheter och ansvar

21 Klassisk organisationsplan
Projekt- chef Ekonomi Planering Produktion Admini- stration Utsättning Mark- arbeten Stom- arbeten Stomkompl. och Inredn. Kalkyl och budget Inköp och MA

22 11.5 Ansvarskort

23 Kommunikationsplanering
Kommunikation via handlingar Kommunikation via möten Kommunikation under projektering Samordning

24 Kommunikation via handlingar

25 Kommunikation via möten

26 Kommunikation under projektering

27 Samordning

28 Risk i bygg- och anläggningsprojekt
Riskplanering Risk i bygg- och anläggningsprojekt Analys av risker, deras konsekvenser och handlingsplan Planera för att undvika risker Riskanalys för arbetsskada Risk = Sannolikhet * Konsekvens

29 13.2 Analys av risker, deras konsekvenser och handlingsplan

30 13.5 Riskanalys för arbetsskada

31 Konsekvens Hög Mellan Liten Sannolikhet Observera Minimera Eliminera
13.6 Risk = Sannolikhet * Konsekvens

32 Planering av upphandling av material
Varans totala kostnad Tillskottskostnadernas utveckling Olika delar av tillskottskostnader Kalkylvärden för tillskottskostnader Plan för upphandling med tider Plan för upphandling med ansvar Leveransplan

33

34 Inköpskostnader Tillköpskostnader Inköps- kostnad Administr. Lagrings-
Brist- Avfalls- Produkt- pris Volym- rabatter Frakter Betalnings- villkor Faktura- avgifter arbete Avrop Mottagn. kontroll Reklama- tion hantering Kapital- kostnader Varulager Svinn Kassation Lokaler Hanterings kostnader: -Personal -Utrustning Produk- tionsstör- ningar Minskad respekt hos be- ställaren Admini- strations- Kross Frånkap vid inbyggnad Emballage Interntran- sport på arb.plats Hämtning och behand- lings avgifter 14.3 Olika delar av tillskottskostnader

35 15.6 Metodförbättring


Ladda ner ppt "Resursplanering av byggproduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser