Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planering av byggprojekt Resursplanering av byggproduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planering av byggprojekt Resursplanering av byggproduktion."— Presentationens avskrift:

1 Planering av byggprojekt Resursplanering av byggproduktion

2 Planering av byggprojekt 7.9 Rullande planering - samordningsmöte

3 Planering av byggprojekt Resursanalys Resurser allokeras till respektive aktivitet Resursbehovet visas i resurshistogram

4 Planering av byggprojekt Resource Analysis Resource Analysis - Time Critical Resource Analysis - Resource Critical Time CriticalResource Critical

5 Planering av byggprojekt

6

7 Planering av arbetsplatsens gemensamma resurser (Site overheads)

8 Planering av byggprojekt 9.1 Organisation av arbetsplatsen

9 Planering av byggprojekt Arbetsplatsomkostnader (Site overheads) Platsledning Tillsyn och skötsel Hjälpmedel och maskiner Inhängnader Tillfälliga arbetsplatser Säkerhetsanordningar och skyddsutrustning Etablering och avetablering Transporter inom arbetsplatsen Avfallshantering

10 Planering av byggprojekt 9.2 Placeringsritning – tänk på! Miljö En ren och prydlig arbetsplats är ofta också en säker och bra arbetsplats. Planera hur källsortering och renhållning skall ske. Hur skall avfallet transporteras från arbetsställena till uppsamlingsbehållarna? Personallokaler Personalbodar och kontor bör placeras för minimala gångavstånd. Gemensam matsal för alla medför trivsel och möjlighet till effektiva information och möten. Kontor placeras med uppsikt över arbetsplatsens infart. Förvaring Försök att få materialen levererade så nära inbyggnadsställena som möjligt. Omflyttningar medför skador och svinn Verkstäder Lokaler för bearbetning kan krävas för egna arbeten eller entreprenörernas. Leveranser Transporter av material till och från arbetsplatsen måste fungera smidigt. Sträva efter rundkörning på arbetsområdet. Kranar När kranar används ritas de in med sina räckvidder. Skriv in spetslasten dvs. hur mycket kranen lyfter vid full utliggning. Ställningar Vilken typ av ställning skall användas - Fast ställning, tornställningar, hängställning, klätterställning eller arbetsplattformar? Krävs återfyllning? Försörjning El - VA Upprätta en total elplanering för området. På så sätt undviks onödiga flyttningar av centraler, sönderkörda kablar, tillfälliga kabeldragningar som vållar oreda, irritation och olyckor.. Etablering av arbetsplats – tänk på att En effektiv och prydlig etablering är företagets ansikte utåt!

11 Planering av byggprojekt 9.3 Källsortering

12 Planering av byggprojekt Exempel från byggarbetsplatser (Från examensarbete av Ingrid Freese)

13 Planering av byggprojekt Exempel från byggarbetsplatser (Från examensarbete av Ingrid Freese)

14 Planering av byggprojekt Exempel från byggarbetsplatser (Från examensarbete av Ingrid Freese)

15 Planering av byggprojekt Exempel från byggarbetsplatser (Från examensarbete av Ingrid Freese)

16 Planering av byggprojekt 9.4 Övning: Gångtider Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan)

17 Planering av byggprojekt Arbetsberedning

18 Planering av byggprojekt 10.5 Arbetsberedning med fem M

19 Planering av byggprojekt

20 Organisationsplanering I en organisation gäller det att alla känner till målet Organisationsplan Klargör befogenheter och ansvar

21 Planering av byggprojekt Projekt- chef EkonomiPlaneringProduktion Admini- stration Kalkyl och budget Inköp och MA Utsättning Mark- arbeten Stom- arbeten Stomkompl. och Inredn. Klassisk organisationsplan

22 Planering av byggprojekt 11.5 Ansvarskort

23 Planering av byggprojekt Kommunikationsplanering Kommunikation via handlingar Kommunikation via möten Kommunikation under projektering Samordning

24 Planering av byggprojekt Kommunikation via handlingar

25 Planering av byggprojekt Kommunikation via möten

26 Planering av byggprojekt Kommunikation under projektering

27 Planering av byggprojekt Samordning

28 Planering av byggprojekt Riskplanering Risk i bygg- och anläggningsprojekt Analys av risker, deras konsekvenser och handlingsplan Planera för att undvika risker Riskanalys för arbetsskada Risk = Sannolikhet * Konsekvens

29 Planering av byggprojekt 13.2 Analys av risker, deras konsekvenser och handlingsplan

30 Planering av byggprojekt 13.5 Riskanalys för arbetsskada

31 Planering av byggprojekt 13.6 Risk = Sannolikhet * Konsekvens Konsekvens Hög ObserveraMinimeraEliminera Mellan ObserveraMinimera Liten Observera Sannolikhet LitenMellanHög

32 Planering av byggprojekt Planering av upphandling av material Varans totala kostnad Tillskottskostnadernas utveckling Olika delar av tillskottskostnader Kalkylvärden för tillskottskostnader Plan för upphandling med tider Plan för upphandling med ansvar Leveransplan

33 Planering av byggprojekt

34 Inköpskostnader Tillköpskostnader Inköps- kostnad Administr. kostnad Lagrings- kostnad Brist- kostnad Avfalls- kostnad  Produkt- pris  Volym- rabatter  Frakter  Betalnings- villkor  Faktura- avgifter  Inköps- arbete  Avrop  Mottagn. kontroll  Reklama- tion  Faktura- hantering  Kapital- kostnader  Varulager  Svinn  Kassation  Lokaler  Hanterings kostnader: -Personal -Utrustning  Produk- tionsstör- ningar  Minskad respekt hos be- ställaren  Admini- strations- arbete  Kross  Frånkap vid inbyggnad  Emballage  Interntran- sport på arb.plats  Hämtning och behand- lings avgifter 14.3 Olika delar av tillskottskostnader

35 Planering av byggprojekt 15.6 Metodförbättring


Ladda ner ppt "Planering av byggprojekt Resursplanering av byggproduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser