Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision Vi skall vara en ledande europeisk institution för ekonomisk forskning samt samhällsekonomisk analys och för akademisk utbildning inom den areella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision Vi skall vara en ledande europeisk institution för ekonomisk forskning samt samhällsekonomisk analys och för akademisk utbildning inom den areella."— Presentationens avskrift:

1 Vision Vi skall vara en ledande europeisk institution för ekonomisk forskning samt samhällsekonomisk analys och för akademisk utbildning inom den areella sektorn. Vi strävar efter högsta vetenskapliga kvalitet, skicklighet, ett professionellt sätt, trovärdighet och ett kreativt tänkande. Politiker, myndigheter, press och allmänhet söker och använder vår kunskap och våra resultat – vi är centrala i deras värdeskapande. Vi arbetar var och en samt tillsammans för institutionens bästa! Vision Our vision is to be a leading European institution in Economic Research, as well as in policy analysis and academic education within the agricultural, resource, and environmental sectors. We strive for the highest scientific quality, skill and proficiency, professionalism, reputation, and creative thinking. Politicians, authorities, press and public are looking for and using our knowledge and our results - we are a central element in their value creation. We work each and every one, and together, for the Department's best!

2 Inom institutionen ska vårt samspel kännetecknas av att vi är respektfulla, med avseende på såväl person, kunskap, åsikter och andra personers tid. Vi är också ansvarsfulla, utvecklande samt engagerade. Vi tar ansvar – var och en, och tillsammans – för institutionens bästa. Vi har framtiden ”i våra händer”! Verksamhet – När vi jobbar ska vårt samarbete kännetecknas av att vi är: samverkande och hjälpsamma – vi kan erbjuda och ta emot hjälp ibland, det skapar ett positivt klimat. Som bollplank, stöd, eller med omtanke kan vi bidra till andras utveckling/arbete. Vi är också effektiva och konstruktiva och söker detta även hos andra. Inom institutionen ska vi känna och uppleva att vi är: kamratliga – vi bryr oss om varandra; ansvarsfulla – en förutsättning för att få förtroende; vi har tilltro till vår arbetsmiljö – det finns en tydlighet i vad som är ”spelets regler”! Externt – Omgivningen skall uppfatta att: Vi strävar efter högsta vetenskapliga kvalitet, skicklighet, ett professionellt sätt, trovärdighet och ett kreativt tänkande. Värdegrund för institutionen för ekonomi, SLU.

3 Our main objective at the Department is to develop Economic, Historical and Applied Statistics knowledge related to our biological natural resources – everything that lives and grows. In doing this: Our Research shall have a high inter-disciplinary scientific standard. This is achieved by publications in high quality peer-reviewed journals (and books). Our Research shall be Communicated to stakeholders. Communication means involvement. This is a responsibility of the researcher to act as an ambassador for the Department. We take active part in the public debate based on our research. Our Teaching is inter-related to Research & Outreach. Teaching is a core activity of the academic staff. We shall provide cutting-edge education in a academic education within the agricultural, resource, and environmental sectors. agricultural, resource, and environmental sectors.

4 Finansiellt Student/ Forskning Interna processer Förnyelse & Utveckling Rekrytera och utveckla topp- talanger Utbilnings- /forsknings- track Ökat internationellt samarbete och/el. nätverkande Förstå student- behov Extern- och intern komm. Inom- och mellan- ämnesmässig samordning/ samarbete Mer nöjda studenter Ökad studentbas Relevant forskning Ökad publ. i ämnesm. ledande tidsskrifter Resurs- och kostnadstäckning i undervisn. Ökad extern- finasierad forskn. Starkare finanser för att stödja rekryteringar Nya Prof.- tjänster Strategies (and incentive structures) Administrativa processer


Ladda ner ppt "Vision Vi skall vara en ledande europeisk institution för ekonomisk forskning samt samhällsekonomisk analys och för akademisk utbildning inom den areella."

Liknande presentationer


Google-annonser