Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arkivering av forskningsmaterial 16-02-09. Allmänna handlingar ●Handling: framställning i skrift eller bild eller upptagning som på annat sätt kan uppfattas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arkivering av forskningsmaterial 16-02-09. Allmänna handlingar ●Handling: framställning i skrift eller bild eller upptagning som på annat sätt kan uppfattas."— Presentationens avskrift:

1 Arkivering av forskningsmaterial 16-02-09

2 Allmänna handlingar ●Handling: framställning i skrift eller bild eller upptagning som på annat sätt kan uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. ●Allmän handling: förvaras hos och är inkommen till eller upprättad av en myndighet. ●Upprättad: expedierad eller på annat sätt färdigställd. 2

3 Är forskningsmaterial allmänna handlingar? ●Forskningen sker som en del av myndighetens verksamhet. ●Ärendehantering eller faktiskt handlande? ●Ärendehantering: blir allmänna handlingar när ärendet (forskningen) är färdigt. ●Faktiskt handlande: blir allmänna handlingar när de är färdigställda oavsett om forskningen är färdig. 3

4 Offentlighetsprincipen ●Offentliga allmänna handlingar ska lämnas ut på begäran. ●Alla allmänna handlingar är inte offentliga, de kan omfattas av sekretess. ●Upphovsrätten gäller men hindrar inte utlämning av allmänna handlingar. 4

5 Arkivering av forskningsmaterial ●Dokumenthanteringsplan för handlingar tillkomna i forskningsverksamhet. ●Gallringsfrist finns. ●Forskningsmaterial får gallras efter 10 år men hänsyn ska tas till hur viktigt materialet är. 5

6 Arkivering av forskningsmaterial ●Pappersmaterial: ●Arkiv på akademierna eller centralarkivet (platsbrist) ●Digitalt material: ●DiVA ●E-arkivet (i framtiden) ●Arkivering förutsättning för open access. ●Vi letar nu efter ett projekt som omfattar både e-arkiv och open access. 6


Ladda ner ppt "Arkivering av forskningsmaterial 16-02-09. Allmänna handlingar ●Handling: framställning i skrift eller bild eller upptagning som på annat sätt kan uppfattas."

Liknande presentationer


Google-annonser