Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARKIVFRÅGOR FÖR FAKULTETS- ADMINISTRATÖRER.. ROLLER –Riksarkivet –Arkivredogörare för fakultet –Administratörer –Arkivfunktionen, REK –Arkivansvarig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARKIVFRÅGOR FÖR FAKULTETS- ADMINISTRATÖRER.. ROLLER –Riksarkivet –Arkivredogörare för fakultet –Administratörer –Arkivfunktionen, REK –Arkivansvarig."— Presentationens avskrift:

1 ARKIVFRÅGOR FÖR FAKULTETS- ADMINISTRATÖRER.

2 ROLLER –Riksarkivet –Arkivredogörare för fakultet –Administratörer –Arkivfunktionen, REK –Arkivansvarig

3 ADMINISTRATÖRER –fungerar som kontaktpersoner, informationsspridare etc och bevakar frågorna i verksamheten –samlar in, strukturerar och boxlägger handlingar som ska bevaras –I viss mån sköter föreskriven gallring för respektive avdelning, främst med tanke på handlingar som gallras med kortare gallringsfrist.

4 ARKIVREDOGÖRARE FÖR FAKULTET –ordnar och förteckna arkiven för avdelningarna vid respektive fakultet, samt fakultetskansliens arkiv –ordna och förteckna arkiven från institutionerna i den gamla organisationen –sköta föreskriven gallring –Tillsammans med arkivfunktionen vid REK informera andra anställda om gällande rutiner etc. –vara samordnande för arkiv- och gallringsfrågor inom fakulteterna

5 ARKIVARIE VID REK –handleda, utbilda och informera arkivredogörarna i organisationen –sköta centralarkiven och leveranser dit från verksamheten tillsammans med arkivredogörarna –ansvara för kontakter med Riksarkivet och andra myndigheter i arkivfrågor –ta fram arkivredovisning och andra styrdokument –utbilda övrig personal i arkivrelaterade frågor vid behov

6 ARKIVARIE VID REK –administrera systemstöd för arkivförteckning –ha ett övergripande ansvar för att arkivverksamheten vid Mittuniversitetet håller god kvalitet, inklusive elektronisk arkivering i samarbete med IT-avdelning och respektive systemägare

7 NYA FÖRUTSÄTTNINGAR –IT-stöd för förteckning, Klara –Ca 1,2 Arkivarie… –Administratörer förtecknar inte längre arkiv, bara förbereder och återsöker. –Samordning per fakultet –Fr o m HT 2013 förtecknas arkiven enligt en processbaserad modell. Varje avdelning utgör egna arkiv.

8 NYA FÖRUTSÄTTNINGAR –Uppsatser arkiveras inte längre på papper (fr o m HT 2012) –Inte heller kursplaner, scheman eller kursvärderingar –Dokumenthanteringsplan


Ladda ner ppt "ARKIVFRÅGOR FÖR FAKULTETS- ADMINISTRATÖRER.. ROLLER –Riksarkivet –Arkivredogörare för fakultet –Administratörer –Arkivfunktionen, REK –Arkivansvarig."

Liknande presentationer


Google-annonser