Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skala Centralt innehåll: Åk 1-3: Skala vid enkel förstoring och förminskning. Åk 4-6: Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skala Centralt innehåll: Åk 1-3: Skala vid enkel förstoring och förminskning. Åk 4-6: Skala och dess användning i vardagliga situationer."— Presentationens avskrift:

1 Skala Centralt innehåll: Åk 1-3: Skala vid enkel förstoring och förminskning. Åk 4-6: Skala och dess användning i vardagliga situationer.

2 Vad är skala?  En likformig avbildning av ett föremål eller terräng i form av * en förminskning * en förstoring * i naturlig storlek

3 Likformighet  Vid förändring – lika förändring i alla avseenden

4 Svårigheter  ett vetenskapligt begrepp (Vygotskij)  ett begrepp av andra ordningen (Höines)  – ex 1:100 000  enhetsbyten

5 Spontana begrepp  Hantering av föremål  I informella sociala kontakter  Starkt kontextbundna  Kan skapas på egen hand  Omedvetna, därför osystema- tiska  Definitionen är ofta starkt situationsbunden  Språk av första ordningen Vetenskapliga begrepp  systematiska, bygger på forskning  Används i fackdiskussioner  Dekontextualiserade  Kan inte skapas på egen hand  Väl genomtänkta  Används i läromedel  Kräver undervisning  Innehåller symbolskrift  Språk av andra ordningen undervisning S M V Marita Kjellin 2010

6 1:100 000  ” : ”ett bråkstreck, ett divisionstecken  Talen på de olika sidorna om divisionstecknet har en bestämd placering och en bestämd funktion – det första talet beskriver alltid avbildningen och det andra beskriver alltid verkligheten.  enheten spelar ingen roll men den är alltid densamma på båda sidorna om tecknet

7 Vad vill vi att uttrycket ska säga eleven?1:100 000  Bilden är en hundratusendel av det som avbildats (verkligheten).  De verkliga måtten är dividerade med 100000.  Verkligheten är 100 000 ggr större än bilden.  Bildens mått kan multipliceras med 100 000 och vi får då det verkliga måttet.

8 Vad vill vi att uttrycket ska säga eleven?10:1  Bilden är 10 ggr större än det som har avbildats  De verkliga måtten är multiplicerade med 10.  Verkligheten är 10 ggr mindre än bilden.  Verkligheten är 1/10 av bilden.  Bildens mått kan divideras med 10, då får vi de verkliga måtten..

9 Enhetsbyten  En förförståelse för positionssystemet krävs  Hälften / dubbelt 20 x ½ = 10 x 1 0.07x400 = 7x4  Vi skriver 1m, men menar egentligen 1xm

10 12 cm på en karta i skala 1:1000000 – hur många mil är det?  1 cm på kartan är 1000000 cm i verkligheten.  12 cm på kartan är 12000000 cm i verkligheten.  12000000 x cm=  1200000xdm= (enheten 10 ggr större, mätetalet 10 ggr mindre)  120000xm= (enheten 10 ggr större, mätetalet 10 ggr mindre)  120xkm = (enheten 1000 ggr större, mätetalet 1000 ggr mindre)  12xmil (enheten 10 ggr större, mätetalet 10 ggr mindre)


Ladda ner ppt "Skala Centralt innehåll: Åk 1-3: Skala vid enkel förstoring och förminskning. Åk 4-6: Skala och dess användning i vardagliga situationer."

Liknande presentationer


Google-annonser