Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AFFÄRSPLAN Sjögärde GK 2016-01-24. - Sammanfattning affärsplan (sid 3) - Affärsidé (sid 4) - Omvärldsbevakning (sid 5-11) - Strategier, fokusområden (sid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AFFÄRSPLAN Sjögärde GK 2016-01-24. - Sammanfattning affärsplan (sid 3) - Affärsidé (sid 4) - Omvärldsbevakning (sid 5-11) - Strategier, fokusområden (sid."— Presentationens avskrift:

1 AFFÄRSPLAN Sjögärde GK 2016-01-24

2 - Sammanfattning affärsplan (sid 3) - Affärsidé (sid 4) - Omvärldsbevakning (sid 5-11) - Strategier, fokusområden (sid 12-13) - Nyckeltal och Mål (sid 14) - Vision (sid 15) Innehåll

3 Varför finns Sjögärde GK: Vår dröm (Vision) Erbjudande Marknaden: Bygga 2015 Bygga 2015 Växa 2016- Växa 2016- Utveckla 2018- Utveckla 2018- Bygga vidare på: -Organisation -Strukturer -Arbetssätt -Nya anläggn- ingsdelar Öka medlemmar genom: -NPS-fokus -Segmentering och behålla nya medlemmar -Intäktshantering -50/50-jämlikhet Så här vill vi uppfattas: Fortsätta utveckla: -Medlems- engagemanget -Tillgängligheten på anläggningen -Organisations- effektiviteten -Personal-kompetens -Glädjen Vi erbjuder en anläggning som: -utvecklar din golf -sjuder av liv året runt -främjar din hälsa -påverkar miljön positivt ”Livskvalité och energi i en stimulerande miljö” ”Tillgänglig, Engagerande och Utvecklande” Nyckeltal och mål Utfall 2014Mål 2019 Omsättning (kkr) 5 500 8 500 RevPATT (kr/ 60 ktee tid)90137 Beläggningsgrad44%58% NPS Medlemmar8090 NPS Gäster3950 ENPSTBD Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och gemenskap. Våra viktigaste kunder är Sjögärde GKs medlemmar Ekonomi: Sjögärde GK styrs från perspektiven: Kunder, Medarbetare, Ekonomi Medlemmar: NPS 80 Demografin oroar Fokus på närområdet. Medlemmarna bor: 30% Åsa 20% Frillesås 15% Kungsbacka 15% Göteborg Fler medlemmar Mer personal + investeringar i anläggningen Mål: 50 % ökade intäkter på 5 år Ökad jämlikhet, en möjlighet Övergripande Strategier: Personal- nöjdhet Fokusområden 2016: Arvsfonds- projektet Intäkts- hantering Verksamhets -utveckling (NPS) Kommunikation Junior- hantering 50/50 Potential +300 medlemmar Ta hand om nya medlemmar

4 Affärsidé  Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje, välmående och gemenskap för alla.  Vi erbjuder en anläggning som: - utvecklar din golf - sjuder av liv året runt - främjar din hälsa - påverkar miljön positivt Varför finns Sjögärde GK?Sjögärdes erbjudande

5 På följande sidor finns analysen över nuläget, som har betydelse för Sjögärde GKs valda strategier fokusområden, mål och handlingsplaner och som skall leda oss mot vår Vision. Omvärldsbevakning

6 Marknaden  Det finns 8 000 golfare i Kungsbacka och 2 500 i Varberg  Närmaste golfbana i söder 40 km och i norr 20 km  Antalet invånare i närområdet är nästan 18 000 personer (vilket ger en potential på cirka 1 450 medlemmar) Medlemmar totalt 1 150 st. Invånare närområdet 18 000 st. 60 % av medlemmarna bor i närområdet

7 Medlemmar 2015 12 000 medlemsrundor (samma som 2014) - = 83 NPS* Ambassadörer Kritiker * Sverigemedel 70 Medlemsintäkter: 4,6 miljoner kr (+250 kkr) Medel 52 år +4 Totalt antal medlemmar 1 170 st.

8 Gäster 2015 4 900 (+300) gästspel från 309 st. olika klubbar - = 44 NPS* Ambassadörer Kritiker * Sverigemedel 36 Greenfee intäkter: 1,1 miljoner kr (+30 000 kr) +5

9 Beläggning 2015 = Hög beläggning (>66%) = Medel beläggning = Låg beläggning (< 33%)  Prognosen som gjordes till 2015 stämde väl med utfallet.  Under 2016 börjar vi skydda mest attraktiva tider till medlemmar genom att sätta bokningsregler och differentiera priserna kopplat till beläggning.  Övriga tider inga bokningsregler

10 Prognos beläggning 2016 = Hög beläggning (>66%) = Medel beläggning = Låg beläggning (< 33%) Prognos 2016  Mest attraktiva tider begränsas under 4 veckor till del av dagen mellan18e juli till 14e augusti 2016

11 Konkurrenterna / Prissättning Premium medlemskap laddat med mervärden Fullvärdiga medlemmar spelar obegränsat Mini medlemskap för de som spelar lite mindre Introduktions medlemskap för nya medlemmar Prissättning efter beläggning. Inga rabatter på de mest eftertraktade tiderna. Reducerat pris för gäster till fullvärdiga och premium medlemmar. 5 900:- Sjögärde GK 6 200:- Regionen* +5 % *Regionen avser klubbar i Kungsbacka och Varberg Gäster: Medlemmar: Prissättning: Prisstrategi 2016 ”Sjögärde GK är den billigaste fullängdsgolfbanan i regionen”.

12 Finansiellt  Intäkter:  6,6 miljoner kronor  Resultat efter avskrivningar:  Prognosen för 2015 landar på ett noll-resultat  50 % ökade intäkter på 5 år  Rörelsemarginal 10 % om 5 år Utfall 2015Budget och Mål till 2020

13 Övergripande Strategier Bygga 2015 Bygga 2015 Växa 2016- Växa 2016- Utveckla 2018- Utveckla 2018- Bygga vidare på: -Organisation -Strukturer -Arbetssätt -Nya anläggn- ingsdelar Öka medlemmar genom: -NPS-fokus -Segmentering och behålla nya medlemmar -Intäktshantering -50/50 jämlikhet Fortsätta utveckla: -Medlems- engagemanget -Tillgängligheten på anläggningen -Organisations- effektiviteten -Personalkompetens -Glädjen  Genom:  Engagemang  Glädje  Affärsmässighet så når vi vår vision och vi kommer att kunna fortsätta utveckla Sjögärde GK

14 KunderEkonomi Fokusområden 2016 Personalnöjdhet Arvsfondsprojektet Ta hand om nya medlemmar Intäktshantering Verksamhetsutveckling (NPS) Kommunikation Juniorhantering Personal  Vi styr i tre perspektiv  Kunder  Ekonomi  Personal  Våra fokusområden under 2016 balanseras och mäts genom nyckeltalen 50/50

15 Nyckeltal och Mål Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2019 Omsättning (kkr)6 6207 190 9 500 RevPATT (kr/ 40 ktee tid)166180238 Beläggningsgrad (40ktee)41%43%58% NPS Medlemmar838490 NPS Gäster444550 ENPSTBD

16 Mål: 50 % ökade intäkter på 5 år

17 Intäktshantering (Greenfee) 2016

18 Vision  Under 2016 fortsätter vi resan med att investera i:  Utegym  Lekområde  Bollplan  Förbättra 50 tees ”Livskvalité och energi i en stimulerande miljö”

19 Livskvalité och energi i en stimulerande miljö Med bättre lönsamhet kan vi investera i Sjögärde GK

20 Nyckeltal och Mål Utfall 2014Mål 2015Utfall 2015Mål 2016Mål 2019 Intäkter medlemmar+gäst (kkr) 5 8246 1476 0686 700 9 500 RevPATT (kr/ 40 ktee tid)146154152168238 Beläggningsgrad (40 ktee tid)40%41% 43%58% NPS Medlemmar8081838490 NPS Gäster3940444550 ENPSTBD

21 Finansiell historia Sjögärde GK


Ladda ner ppt "AFFÄRSPLAN Sjögärde GK 2016-01-24. - Sammanfattning affärsplan (sid 3) - Affärsidé (sid 4) - Omvärldsbevakning (sid 5-11) - Strategier, fokusområden (sid."

Liknande presentationer


Google-annonser